Podstawy prawne działania samorządu

  • Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzebmieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców
Wytworzył:
Jarosław Żukowski
Udostępnił:
Jarosław Żukowski
(2003-06-30 17:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Sokołowski
(2011-03-24 09:33:18)