Rejestr_decyzji_2011

REJESTR DECYZJI I POSTANOWIEŃ

Numer karty

Jednostka

Typ

Nazwa dokumentu

Zakres przedmiotowy

Data dokumentu

Podmiot

Karta

B/11/2011

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Opinia w sprawie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływa-nia na środowisko przedsięwzięcia „Budowa elektrowni wiatro-wej o mocy 1,5 MW wraz z drogą dojazdową i niezbędną infra-strukturą (okablowanie, trafostacja”. 27.11.2011r. Dariusz Sonenfeld
„SONNENFELD
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe”,
ul. Graniczna 35,
86-300 Grudziądz

otwórz

B/10/2011

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Opinia w sprawie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa biogazowni o mocy: produkcja biogazu do 1000 m3/godzinę opcjonalnie przetwarza-nego na energię elektryczną - max. 2, 0 MW i cieplną - max. 2, 4 MW”. 15.11.2011r. Dariusz Sonenfeld
„SONNENFELD
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe”,
ul. Graniczna 35,
86-300 Grudziądz

 

 

otwórz

B/9/2011

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Opinia w sprawie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 20.10.2011r. Laboratorium Medyczne OptiMed – Kuriata, Wroński sp.j.
ul. Daszyńskiego 31a
11-400 Kętrzyn

otwórz

B/8/2011

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach re-alizacji przedsięwzięcia pt.: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą (okablowanie, trafosta-cja)” 29.07.2011r. SONNENFELD
Przedsiębiorstwo Wielo-branżowe Dariusz Son-nenfeld
ul. Graniczna 35
86-300 Grudziądz

otwórz

B/7/2011

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wy-dania decyzji o środowiskowych uwa-runkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt. „Zmiana sposobu użytkowania bu-dynków szkolnych przy ulicy Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie na budynki admi-nistracyjne jednostek samorządowych”. 01.07.2011r. Starosta Kętrzyński
Pl. Grunwaldzki 1,
11-400 Kętrzyn

otwórz

B/6/2011

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja  Decyzja o zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. 23.05.2011r. Firma Handlowo-Usługowa KUBA Zbigniew Olenkowicz
ul. Wojska Polskiego 5,
11-400 Kętrzyn

otwórz

B/5/2011

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Opinia w sprawie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 31.05.2011r. Barbara Tarnowska , Kontraktowy Gabinet Stomatologiczny,
ul. Moniuszki 1,
11-400 Kętrzyn

otwórz

B/4/2011

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja  Decyzja o zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. 14.02.2011r. Zakład Usług Komunalnych Z.L. Lubowicki, ul. Młodkowskiego 2a,
11-700 Mrągowo

otwórz

B/3/2011

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Opinia w sprawie zezwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania transportu i odzysku odpadów pochodzących z działalności firmy. 21.02.2011r. PGK „Komunalnik” Sp. z o.o,
Pl. Słowiański2, 11-400 Kętrzyn

otwórz

B/2/2011

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Opinia w sprawie poszukiwanie i rozpo-znawanie złóż kopalin: ropy naftowej i gazu ziemnego w bloku koncesyjnym 75 27.04.2011r. Silurian Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 16/17
00-432 Warszawa

otwórz

B/1/2011

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja  Decyzja w sprawie umorzenia postępowa-nia o środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia p.t. Humanizacja blokowisk osiedla „Piastowskie” w Kętrzynie. 25.03.2011r. SML-W Pionier
ul. Daszyńskiego 23,
11-400 Kętrzyn

otwórz

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2011-05-04 09:38:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-01-20 12:17:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki