Obwieszczenia jednostek zewnętrznych

Data publikacji: 23.07.2012r.
Obwieszczenie RDROŚ w Olsztynie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy górnej wraz z sięgaczami. [więcej]
 
Data publikacji: 12.07.2012r.
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o planowanej przez Federację Rosyjską budowie Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej w Obwodzie Kaliningradzkim. [więcej]
 
Data publikacji: 12.04.2012r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kętrzyn o wydanej w dniu 10.04.2012r. przez Wójta Gminy Kętrzyn decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Ketrzyn" - blok koncesyjny 75 [więcej]
 
Data publikacji: 07.03.2012r.
Obwieszczenie o zmianie decyzji Nr 11/12 z dnia 25 lipca 2011r. Wojewody Warmińsko Mazurskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Stara Różanka - Srokowo od km 00+000 do km 16+113, w powiązaniu z drogami wojewódzkimi nr 591 i 592". [więcej]
 
Data publikacji: 27.01.2012r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kętrzyn o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziąływania na środowisko przedsięwzieia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie rejonu "Kętrzyn" - blok koncesyjny 75, którego obszar przekracza teren jednej gminy. [więcej]
 
Data publikacji: 18.01.2012r.
Obwieszczenie RDROŚ w Olsztynie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziąływania na środowisko przedsięwzieia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie rejonu "Kętrzyn" - blok koncesyjny 75, którego obszar przekracza teren jednej gminy. [więcej]
 
Data publikacji: 21.12.2011r.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzieia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie rejonu "Kętrzyn" - blok koncesyjny 75, którego obszar przekracza teren jednej gminy. [więcej]
 
Data publikacji: 04.08.2011r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Stara Różanka - Srokowo od km 00+000 do km 16+113, w powiązaniu z drogami wojewódzkimi nr 591 i 592". [więcej]
 
Data publikacji: 28.07.2011r.
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Stara Różanka - Srokowo od km 00+000 do km 16+113, w powiązaniu z drogami wojewódzkimi nr 591 i 592". [więcej]
 

Data publikacji: 13.06.2011r.

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Stara Różanka - Srokowo od km 00+000 do km 16+113, w powiązaniu z drogami wojewódzkimi nr 591 i 592". [więcej]

 
Data publikacji: 13.06.2011r.

Obwieszczenie o uzupełnieniu wniosku Zarządu  Województwa Warmińśko Mazurskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Stara Różanka - Srokowo od km 00+000 do km 16+113, w powiązaniu z drogami wojewódzkimi nr 591 i 592". [więcej]

 

Data publikacji: 11.04.2011r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępoania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Stara Różanka - Srokowo od km 00+000 do km 16+113, w powiązaniu z drogami wojewódzkimi nr 591 i 592". [więcej]

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2011-06-21 10:19:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-08-08 13:02:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki