Przetargi ogłoszone w III kwartale 2011 roku

Przedmiot przetargu: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Składowej oraz ulicy Górnej wraz z sięgaczami w Kętrzynie

Data publikacji: 21.09.2011r.

Termin składania ofert: 29.09.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - [zał. nr 1a] [zał. nr 1b];
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2;
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3;
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a;
 5. Wzór wykazu wykonanych usług projektowych - [zał. nr 4a] [zał. nr 4b];
 6. Wzór wykazu osób [zał. nr 5a] [zał. nr 5b];
 7. Wzór oświadczenia, że osoby, które będą ucestniczyc w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - [zał. nr 6a] [zał, nr 6b]
 8. Wzór umowy - [zał. nr 7a] [zał. nr 7b]
 9. Program Funkcjonalno - Użytkowy ulicy Składowej- zał nr 8;
  - [Zał. nr 1 do PFU ul. Składowej]
  - [Zał. nr 2 do PFU ul. Składowej]
 10. Program Funkcjonalno - Użytkowy ulicy Górnej wraz z sięgaczami - zał nr 9;
  - [Zał. nr 1 do PFU ul. Górnej]
  - [Zał. nr 2 do PFU ul. Górnej]
 11. [Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego]
 1. Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
 2. Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
 3. 2011.10.19 - Wynik postępowania w części I
 4. 2011.11.25 - Wynik postępowania w części II
 

Przedmiot przetargu: Dostawa opraw oświetleniowych w ramach projektu Modernizacja kina Gwiazda w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Data publikacji: 19.09.2011r.

Termin składania ofert: 27.09.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1;
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1a);
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2;
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3;
 5. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a;
 6. Wzór wykazu wykonanych dostaw- zał. nr 4;
 7. Wzór umowy- zał. nr 5;
 8. Projekt wykonawczy iluminacji kina "Gwiazda" w Ketrzynie- zał. nr 6.
 1. Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
 2. 2011.09.29 - Wynik postępowania
 

Przedmiot przetargu: Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu Modernizacja kina GWIAZDA w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury 

Data publikacji: 14.09.2011r.

Termin składania ofert: 22.09.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1;
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1a);
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2;
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3;
 5. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 3a;
 6. Wzór wykazu wykonanych dostaw- zał. nr 4;
 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 5;
 8. Wzór umowy- zał. nr 6.
 

Przedmiot przetargu: Przebudowa ulicy Wąskiej w Kętrzynie

Data publikacji: 25.08.2011r.

Termin składania ofert: 09.09.2011 r. do godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – zał. nr 2; 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3; 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - zał. nr 4; 
 6. Wzór wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia - zał. nr 5; 
 7. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - zał. 5 a); 
 8. Wzór umowy - zał. nr 6; 
 9. Specyfikacja techniczna – zał. nr 7
  - Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - zał. nr 1 do ST
  Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1 : 250 z uwidocznionymi urządzeniami infrastruktury technicznej
  - zał. nr 2 do ST
 

Przedmiot przetargu: „Promocja Miasta Kętrzyn podczas organizowanych widowisk sportowych, imprez kulturalnych lub rekreacyjnych”

Data publikacji: 04.08.2011r.

Termin składania ofert: 12.08.2011 r. do godz. 1200
26.08.2011r. do godz. 1200 09.09.2011r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 3a)
 5. Wzór wykazu wykonanaych usług - zał. nr 4
 6. Wzór umowy - zał. nr 5
 

Przedmiot przetargu: Wyposażenie istniejących pomieszczeń oraz sal w Miejskim Przedszkolu i Żłobku Integracyjnym „Malinka” w Kętrzynie w celu utworzenia drugiej grupy żłobkowej dla trzydzieściorga dzieci w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech „MALUCH”.

Data publikacji: 29.07.2011r.

Termin składania ofert: 8.08.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1a
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 5. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 3a)
 6. Wzór wykazu dostaw - zał. nr 4
 7. Wzór umowy - zał. nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 6
 9. Oświadczenie w zakresie wymogów bezpieczeństwa - zał. nr 7
 

Przedmiot przetargu: Przebudowa ulicy L. Diehla w Kętrzynie

Data publikacji: 27.07.2011r.

Termin składania ofert: 11.08.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a)
 5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - zał. nr 4
 6. Wzór wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia - zał. nr 5 
 7. Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia - zał. nr 5a) 
 8. Wzór umowy - zał. nr 6
 9. Specyfikacja techniczna- zał. nr 7
  -
  Organizacja ruchu - plansza w terenie - zał. do ST
  -
  Zagospodarowanie ternu - droga - zał. do ST
  -
  Zagospodarowanie ternu - praking - zał. do ST
  -
  Organizacja ruchu - zał. do ST
 

Przedmiot przetargu: Bieżące naprawy dróg i chodników w Kętrzynie

Data publikacji: 19.07.2011r.

Termin składania ofert: 03.08.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Formularz cenowy - zał. nr 1a 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 5. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a)
 6. Wzór wykazu robót - zał. nr 4
 7. Wzór wykazu osób - zał. nr 5
 

Przedmiot przetargu: Dostawa i montaż wciągarek elektrycznych ze sterownikiem

Data publikacji: 12.07.2011r.

Termin składania ofert: 20.07.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja 

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a)
 5. Wzór wykazu dostaw - zał. nr 4
 6. Wzór umowy - zał. nr 5
 

 

Wytworzył:
Marek Kaliszewski
Udostępnił:
Sokołowski Mariusz
(2011-07-12 13:45:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2011-11-25 13:35:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki