Przetargi ogłoszone w IV kwartale 2011 roku

Przedmiot przetargu: Świadczenie usług prawnych na rzecz Urzędu Miasta Kętrzyn

Data publikacji: 20.12.2011r.

Termin składania ofert: 28.12.2011 r. do godz. 1000 
30.12.2011 r. do godz. 1000

 Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP- zał. Nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3 
 4. Wzór wykazu wykonanych usług - zał. nr 4 
 5. Wzór wykazu osób - zał. nr 5 
 6. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - zał. 5 a) 
 7. Ogólne warunki umowy - zał. nr 6
 

Przedmiot przetargu: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 13.12.2011r.

Termin składania ofert: 22.12.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie i dokumentacja przetargowa

 

Przedmiot przetargu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta

Data publikacji: 06.12.2011r.

Termin składania ofert: 16.12.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Formularz oferty - zał. nr 1
 2. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 2
 3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 3 
 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy ulicy Cypriana K. Norwida w Kętrzynie

Data publikacji: 24.11.2011r.

Termin składania ofert: 02.12.2011 r. do godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2a) - c)
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 3a) 
 5. Wzór umowy - zał. nr 6
 

 

Przedmiot przetargu: Dostawa wyposażenia do pracowni tematycznych w ramach realizacji projektu: Modernizacja kina Gwiazda w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Data publikacji: 08.11.2011r.

Termin składania ofert: 16.11.2011 r. do godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1a) - d) 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 2a) - d)
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 3a) 
 5. Wzór formularza cenowego - zał. nr 4a) - d) 
 6. Wzór umowy - zał. nr 6a) - d)
 

Przedmiot przetargu: Usługa odśnieżania i usuwania oblodzeń w obrębie jezdni dróg utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn

Data publikacji: 02.11.2011r.

Termin składania ofert: 10.11.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór umowy - zał. nr 6
 

Przedmiot przetargu: Budowa ulicy Cypriana K. Norwida w Kętrzynie

Data publikacji: 31.10.2011r.

Termin składania ofert: 15.11.2011 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
 2. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 12 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a) 
 3. Wzór umowy - zał. nr 6

  Dokumentacja projektowa - zał. nr 7

  1. Projekt wykonawczy ul. Norwida [cz.1] [cz.2]
  2. Projekt wykonawczy ul. Tuwima  [cz.1] [cz.2]
  3. Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej [cz.1] [cz.2]
  4. Projekt wykonawczy oświetlenia [cz.1] [cz.2]
  5. Projekt stałej organizacji ruchu [cz.1] [cz.2]
  6. STWiOR [cz.1] [cz.2]
  7. BIOZ
 

Przedmiot przetargu: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 31.10.2011r.

Termin składania ofert: 06.12.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Formularz oferty - zał. nr 2 
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 
 

Przedmiot przetargu: Dostawa oprogramowania komputerowego do sprzedaży i rezerwacji biletów wraz z sprzętem komputerowym

Data publikacji: 24.10.2011r.

Termin składania ofert: 02.11.2011 r. do godz. 1000 07.11.2011 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór umowy - zał. nr 6
 

Przedmiot przetargu: Usługa odśnieżania i usuwania oblodzeń w obrębie jezdni dróg utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn

Data publikacji: 17.10.2011r.

Termin składania ofert: 25.10.2011 r. do godz. 1030

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór umowy - zał. nr 6
 

Wytworzył:
Marek Kaliszewski
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2011-10-17 15:41:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-01-10 14:30:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki