Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicami Chopina, rzeką Guber, Wileńską, Warmińską

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn kwartału terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką Guber, Poznańską, Gdańską (od skrzyżowania z ul.Poznańską) i granicą administracyjną miasta Kętrzyn - w obszarach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Chopina, rzeką Guber, Wileńską, Warmińską i zapleczem nieruchomości przy ulicy Zjazdowej 1-15, uchwalona uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XV / 80 /11 z dnia 29 września 2011r. i opublikowaną w Dzienniku Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 192/2011 z dnia 08 grudnia 2011 r., poz. 2802

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-01-10 14:06:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-01-10 14:16:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki