Nabór pracowników w 2012

Specjalista ds. Informacji Turystycznej Kętrzyńskiego Centrum Kultury
Data publikacji: 26.11.2012r.
Termin składania ofert: 10.12.2012r.
 
Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Urzędu Miasta w Kętrzynie
Data publikacji: 31.10.2012r.
Termin składania ofert: 15.11.2012r. do godz. 1530
 
Prowadzenie księgowości projektu p.n. „Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego"
Data publikacji: 23.10.2012r.

Termin składania ofert: 30.10.2012r.

 
Menadżer projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego"
Data publikacji: 20.09.2012r.
Termin składania ofert: 28.09.2012r.
 
Główny księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie
Data publikacji: 20.09.2012r.
Termin składania dokumentów: 28.09.2012r.
 
Główny księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie
Data publikacji: 20.08.2012r.
Termin składania dokumentów: 31.08.2012r.
wpłynęły dwie oferty niespełniające wymogów formalnych
 
Kierownik ds. organizacji imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
Data publikacji: 17.08.2012r.
Termin składania dokumentów: 27.08.2012r.
 
Data publikacji: 07.08.2012r.
Specjalista ds. organizacji imprez w Kętrzyńskim Centrum Kultury
Termin składania dokumentów: 16.08.2012r.
 
 
Data publikacji: 30.07.2012r.

Burmistrz Miasta Ketrzyn Krzysztof Hećman ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie

Termin składania dokumentów: 14 dni od dnia ogłoszenia
 
Data publikacji: 30.07.2012r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”  w Kętrzynie

Termin składania dokumentów: 14 dni od dnia ogłoszenia
 
Naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kętrzynie
Data publikacji: 29.06.2012r.
Termin składania dokumentów: 18.07.2012r.
 
"Asystent rodziny" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Data publikacji: 27.06.2012r.
Termin składania dokumentów: 03.07.2012r. 13.07.2012r.
 
Główny specjalista ds. kontroli zarządczej ½ etatu URZĘDU MIASTA W KĘTRZYNIE
Data publikacji: 01.06.2012r.
Termin składania dokumentów: 14.06.2012r.
 
Pracownik gospodarczy w Kętrzyńskim Centrum Kultury
Data publikacji: 01.06.2012r.
Termin składania dokumentów: 12.06.2012r.
 
Podinspektor ds. wojskowych ½ etatu URZĘDU MIASTA W KĘTRZYNIE
Data publikacji: 14.03.2012r.
Termin składania dokumentów: 29.03.2012r.
 
Specjalista ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa i higieny pracy URZĘDU MIASTA W KĘTRZYNIE
Data publikacji: 14.03.2012r.
Termin składania dokumentów: 29.03.2012r.
 
Dyrektor Kętrzyńskiego Centrum Kultury
Data publikacji: 16.02.2012r.
Termin składania dokumentów: 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wynik naboru
 
Specjalista ds. Informacji Turystycznej w Kętrzyńskim Centrum Kultury
Data publikacji: 14.02.2012r.
Termin składania dokumentów: 24.02.2012r.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wynik naboru
 
Pracownik gospodarczy w Kętrzyńskim Centrum Kultury
Data publikacji: 23.01.2012r.
Termin składania dokumentów: 06.02.2012r. do godz. 1200 
Wynik naboru
 
Opiekun wychowawca dzieci w terminie od 23 stycznia 2012r. do 03 lutego 2012r. (umowa zlecenie)
/ wymiar czasu pracy 5 godzin dziennie/ - w szkołach podlegających pod Gminę Miejską Kętrzyn
Data publikacji: 12.01.2012r.
Termin składania dokumentów: 13.01.2012r. godz. 8.00-10.00 
Treść ogłoszenia
 

Wytworzył:
Mariusz Sokołowski
Udostępnił:
Sokołowski Mariusz
(2012-01-12 14:35:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-11-29 11:55:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki