Przetargi ogłoszone w I kwartale 2012 roku

Przedmiot przetargu: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych

Data publikacji: 28.03.2012r.

Termin składania ofert: 05.04.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 4 a)-c); 
 3. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 5 a)-c); 
 

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską oraz inne usługi do realizacji w 2012 r. zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych

Data publikacji: 27.03.2012r.

Termin składania ofert: 04.04.2012r. godz. 1200

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 6 
 

Przedmiot przetargu: Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Dworcowej wraz z ogólnodostępnymi parkingami i zatokami autobusowymi w obrębie dworca w Kętrzynie

Data publikacji: 22.03.2012r.

Termin składania ofert: 02.04.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 
 2. Wzór wykazu osób – zał. nr 5
 

Przedmiot przetargu: Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich i usługi powiązane

Data publikacji: 06.03.2012r.

Termin składania ofert: 14.03.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 2. Wzór wykazu wykonanych usług - zał. nr 4,
 3. Wykaz sprzętu - zał. nr 5,  
 4. Wzór umowy - zał. nr 7, 
 

Przedmiot przetargu: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 29.02.2012r.

Termin składania ofert: 08.03.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 3. Wzór wykazu osób - zał. nr 4, 
 4. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 5, 
 

Przedmiot przetargu: Doposażenie szkół w sprzęt oraz materiały i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I- III w Gminie Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 24.02.2012r.

Termin składania ofert: 05.03.2012 r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - [zał. nr 1a)[zał. nr 1b)] [zał. nr 1c)] [zał. nr 1d)] [zał. nr 1e) 
 2. Wzór formularza cenowego - [zał. nr 2a)[zał. nr 2b)] [zał. nr 2c)] [zał. nr 2d)] [zał. nr 2e)] 
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - [zał. nr 5a)[zał. nr 5b)] [zał. nr 5c)] [zał. nr 5d)] [zał. nr 5e)] 
 4. Istotne postanowienia umowy - [zał. nr 6a)[zał. nr 6b)] [zał. nr 6c)] [zał. nr 6d)] [zał. nr 6e)]
 

Przedmiot przetargu: Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji uproszczonych

Data publikacji: 21.02.2012r.

Termin składania ofert: 01.03.2012 r. do godz. 1200

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 4 
 2. Wzór formularza cenowego – zał. nr 5 
 3. Wzór umowy – zał. nr 7 
 4. Wzór wykazu osób – zał. nr 8 
 

Przedmiot przetargu: Przebudowa ulicy Prusa w Kętrzynie

Data publikacji: 20.02.2012r.

Termin składania ofert: 06.03.2012 r. do godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór umowy - zał. nr 6; 
 

Przedmiot przetargu: Dostawa materiałów biurowych, tonerów i druków dla Urzędu Miasta w Kętrzynie na rok 2012

Data publikacji: 14.02.2012r.

Termin składania ofert: 22.02.2012 r. do godz. 900

Ogłoszenie Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. nr 2 
Wzór wykazu dostaw:
 1. część I - zał. 4a) do SIWZ
 2. część II - zał. 4b) do SIWZ
 3. część III - zał. 4c) do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. część I - zał. 5a) do SIWZ
 2. część II - zał. 5b) do SIWZ
 3. część III - zał. 5c) do SIWZ 

Istotne postanowienia umowy:

 1. część I - zał. 6a) do SIWZ
 2. część II - zał. 6b) do SIWZ
 3. część III - zał. 6c) do SIWZ

Wzór formularza kalkulacji cenowej:

 1. część I - zał. 7a) do SIWZ
 2. część II - zał. 7b) do SIWZ
 3. część III - zał. 7c) do SIWZ
 

Przedmiot przetargu: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 9.02.2012r.

Termin składania ofert: 17.02.2012 r. do godz. 900 22.02.2012r. godz. 900

Ogłoszenie Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. nr 2 
 3. Wzór wykazu osób - zał. nr 4, 
 

Przedmiot przetargu: Bieżące naprawy nawierzchni dróg w Kętrzynie

Data publikacji: 31.01.2012r.

Termin składania ofert: 15.02.2012 r. do godz. 1000

Ogłoszenie Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1a), 
 3. Wzór wykazu osób - zał. nr 5, 
 4. Wzór umowy - zał. nr 7.
 

Przedmiot przetargu: Sprzątanie, utrzymanie zimowe chodników, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych orazusługi towarzyszące

Data publikacji: 30.01.2012r.

Termin składania ofert: 07.03.2012 r. do godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Załącznik Nr 1 – formularz oferty
 2. Załącznik Nr 5 – wzór wykazu wykonanych usług
 

Wytworzył:
Marek Kaliszewski
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-01-30 15:41:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-04-06 14:26:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki