Rejestr_zlobkow

L.p.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Siedziba lub adres podmiotu 
prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy 

Numer NIP podmiotu 
prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer REGON podmiotu 
prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego Numer wpisu Data wpisu Uwagi

Podpis osoby dokonującej wpisu

1.

Gmina Miejska Kętrzyn 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 742-205-13-31

510743440 

11-400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 16 1/2012 01.03.2012r. Wpis na podst. art. 75 ustawy z dnia 4.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat Z up. Burmistrza Miasta Andrzej Degórski Z-ca Burmistrza Miasta

Wytworzył:
Monika Stankiewicz
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-03-09 14:49:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-03-09 15:22:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki