Przetargi ogłoszone w II kwartale 2012 roku

Przedmiot przetargu: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu rekreacyjnego na Górce Poznańskiej w Kętrzynie

Data publikacji: 25.06.2012r.

Termin składania ofert: 03.07.2012r. godz. 1200

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 do SIWZ 
 2. Wzór wykazu osób – zał. nr 5 do SIWZ 
 3. Istotne postanowienia umowy – zał. nr 7 do SIWZ 
 4. Program Funkcjonalno – Użytkowy – zał. nr 8 do SIWZ
 

Przedmiot przetargu: Usługa zarządzania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 20.06.2012r.

Termin składania ofert: 28.06.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 6; 
 3. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 9
  - Szczegółowy wykaz nieruchomości
  - zał. nr 1 do umowy  
  - Kalkulacja wynagrodzenie
  - zał. nr 3 do umowy
 

Przedmiot przetargu: Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kętrzynie

Data publikacji: 13.06.2012r.

Termin składania ofert: 28.06.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Specyfikacja techniczna – zał. nr 7 (duży plik ok. 13 MB)
 

Przedmiot przetargu: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych.

Data publikacji: 05.06.2012r.

Termin składania ofert: 13.06.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 4 a)-c); 
 3. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 5 a)-c); 
 

 

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską oraz inne usługi do realizacji w 2012 r. zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych

Data publikacji: 01.06.2012r.

Termin składania ofert: 11.06.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 6 
 

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu pielęgnacji zieleni w pasach drogowych oraz nadzoru nad sprzętem i osobami zatrudnionymi w ramach robót interwencyjnych i publicznych w 2012r.

Data publikacji: 23.05.2012r.

Termin składania ofert: 31.05.2012r. godz. 930 

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór wykazu sprzętu – zał. nr 5
 2. Wzór wykazu osób – zał. nr 6
 3. Istotne postanowienia umowy –zał. nr 7
 

 

Przedmiot przetargu: Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie

Data publikacji: 16.05.2012r.

Termin składania ofert: 25.05.2012r. godz. 900 28.05.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 4, 
 

 

Przedmiot przetargu: Dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I- III w Gminie Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 08.05.2012r.

Termin składania ofert: 16.05.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza cenowego – zał. nr 2 
 

Przedmiot przetargu: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Kętrzynie.

Data publikacji: 25.04.2012r.

Termin składania ofert: 10.05.2012r. godz. 900 11.05.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1a), 
 3. Wzór wykazu osób - zał. nr 5, 
 

Przedmiot przetargu: Zakup usługi edukacyjnej w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 20.04.2012r.

Termin składania ofert: 02.05.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 4, 
Zawiadomienie o wyborze oferty  [część I]    [część II]   [część III]
 

Przedmiot przetargu: Rozbiórka obiektów przy ul. Sikorskiego 5a w Kętrzynie.

Data publikacji: 20.04.2012r.

Termin składania ofert: 07.05.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór wykazu osób – zał. nr 4, 
 3. Dokumentacja projektowa rozbiórki budynków przy ul. Sikorskiego 5a w Kętrzynie - zał. nr 7 [cz. 1] [cz. 2] [cz. 3]
 

Przedmiot przetargu: Doposażenie szkół w materiały i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I- III w Gminie Miejskiej Kętrzyn.

Data publikacji: 17.04.2012r.

Termin składania ofert: 25.04.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - [zał. nr 1a)] [zał. nr 1b)] [zał. nr 1c)]
 2. Wzór formularza cenowego – [zał. nr 2a)] [zał. nr 2b)] [zał. nr 2c)]
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – [zał. nr 5a)] [zał. nr 5b)] [zał. nr 5c)
 4. Istotne postanowienia umowy – [zał. nr 6a)] [zał. nr 6b)] [zał. nr 6c)
 

Przedmiot przetargu: Modernizacja nawierzchni bitumicznych ulic: Gen. W. Sikorskiego, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego i Piastowskiej w Kętrzynie.

Data publikacji: 05.04.2012r.

Termin składania ofert: 20.04.2012r. godz. 1100

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza cenowego - zał. nr 4 a)-d) 
 2. Wzór wykazu wykonanych robót - zał. nr 5 a)-d) 
 3. Istotne postanowienia umowy – [zał. nr 6a)] [zał. nr 6b)] [zał. nr 6c)] [zał. nr 6d)]

02.05.2012 - [Wynik postępowania]

 

Przedmiot przetargu: Zaprojektowanie i budowa wpustów ulicznych z przyłączami kanalizacji deszczowej na dz. nr 397 obr. 6 ul. Mielczarskiego w Kętrzynie

Data publikacji: 05.04.2012r.

Termin składania ofert: 20.04.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór wykazu osób - zał. nr 5 
 

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-04-05 14:30:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-07-05 08:36:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki