Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_II_kw_2012_roku

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima:

 1. Działka nr 265/4 o pow. 958 m2, KW – OL1K/00040762/0, obręb 7, niezabudowana, sprzedawana łącznie z udziałem 1/4 części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00040763/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną,
  Cena wywoławcza - 61 300,00 zł wadium - 6 200,00 zł
   
 2. Działka nr 265/5 o pow. 890 m2, KW – OL1K/00040761/3, obręb 7, niezabudowana, sprzedawana łącznie z udziałem 1/4 części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00040763/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 57 300,00 zł wadium - 5 800,00 zł
Data publikacji: 28.06.2012r. Termin przetargu: 9.08.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczonej na realizację i utrzymanie usług U-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Działka Nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00037205/4,

Cena wywoławcza - 125 700,00 zł Wadium - 12 600,00 zł
Data publikacji: 28.06.2012r. Termin przetargu: 10.08.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego o pow. 11,79 m2, położonego na parterze budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 34 w Kętrzynie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 12/1000 części działki nr 118 o pow. 328 m2, obręb 3, KW- OL1K/00012428/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 34.

Cena wywoławcza - 20 700,00 zł Wadium - 2 100,00 zł
Data publikacji: 28.06.2012r. Termin przetargu: 10.08.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego do adaptacji na garaż nr 1 o pow. 13,97 m2, wraz z udziałem 17/100 części działki nr 100/10 o pow. 294 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040997/6, położonej w Kętrzynie przy ul. Leśnej oraz udziału 1/13 część działki ( drogi wewnętrznej ) nr 100/12 o pow. 303 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040995/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Leśnej.

Cena wywoławcza - 6 800,00 zł Wadium - 700,00 zł
Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garaż nr 3 o pow. 12,54 m2, wraz z udziałem 15/100 części działki nr 100/10 o pow. 294 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040997/6, położonej w Kętrzynie przy ul. Leśnej oraz udziału 1/13 część działki ( drogi wewnętrznej ) nr 100/12 o pow. 303 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040995/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Leśnej.
Cena wywoławcza - 11 100,00 zł Wadium - 1 200,00 zł
Data publikacji: 11.06.2012r. Termin przetargu: 20.07.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 100/9 o pow. 2048 m2, KW–OL1K/00040994/5, obręb 7, przy ul. Leśnej, przeznaczona pod projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi – MWU - 2,

Cena wywoławcza - 137 100,00 zł Wadium - 13 800,00 zł
Data publikacji: 11.06.2012r. Termin przetargu: 19.07.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch pomieszczeń gospodarczych o pow. 14 m2 do adaptacji na garaż nr 4, położonych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego ( za budynkiem mieszkalnym ul. Mazurska 5) w Kętrzynie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 107/1000 części udziału w działce nr 387 o pow. 426 m2, obręb 6, KW- OL1K/00012381/0, położonej przy w Kętrzynie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Cena wywoławcza - 13 600,00 zł Wadium - 1 400,00 zł
Data publikacji: 11.06.2012r. Termin przetargu: 20.07.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Samulowskiego:

 1. Działka nr 343/4 o pow. 1177 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038723/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 000,00 zł wadium - 4 200,00 zł 
 2. Działka nr 341/1 o pow. 726 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038710/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 28 200,00 zł wadium - 2 900,00 zł 
   
 3. Działka nr 341/2 o pow. 732 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038711/1, niezabudowana przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 28 400,00 zł wadium - 2 900,00 zł 
   
 4. Działka nr 341/3 o pow. 729 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038712/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 28 300,00 zł wadium - 2 900,00 zł 
   
 5. Działka nr 341/4 o pow. 932 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038713/5, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 34 600,00 zł wadium - 3 500,00 zł
Data publikacji: 07.05.2012r. Termin przetargu: 14.06.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Kętrzynie, przeznaczonych pod zabudowę wolnostojącymi, jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Kętrzyna jako:

 • działka nr 284/8 o pow. 839 m2, obręb 7, KW OL1K / 00041002/2,
  Cena wywoławcza - 42 400,00 zł wadium - 4 300,00 zł 
 • działka nr 284/9 o pow. 848 m2, obręb 7, KW OL1K / 00041004/6,
  Cena wywoławcza - 42 900,00 zł wadium - 4 300,00 zł
Data publikacji: 07.05.2012r. Termin przetargu: 15.06.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 64.10 m2 z przynależną piwnicą o pow. 6,30 m2, położonego na II piętrze budynku przy Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2 w Kętrzynie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 704/8491 części działki nr 254 o pow. 347 m2, obręb 3, KW- OL1K/00013256/2, położonej w Kętrzynie przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

Cena wywoławcza - 82 000,00 zł Wadium - 8 200,00 zł
Data publikacji: 07.05.2012r. Termin przetargu: 15.06.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Fryderyka Chopina 7A w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka Nr 358/16 o pow. 1175 m2, KW–OL1K/00041347/2, obręb 7, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 490 m2.

Cena wywoławcza - 25 500,00 zł Wadium - 2 600,00 zł
Data publikacji: 07.05.2012r. Termin przetargu: 14.06.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego o pow. 11,79 m2, położonego na parterze budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 34 w Kętrzynie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 12/1000 części działki nr 118 o pow. 328 m2, obręb 3, KW- OL1K/00012428/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 34.

Cena wywoławcza - 27 600,00 zł Wadium - 2 800,00 zł
Data publikacji: 17.04.2012r. Termin przetargu: 21.05.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie]

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima:

 1. Działka nr 265/4 o pow. 958 m2, KW – OL1K/00040762/0, obręb 7, niezabudowana, sprzedawana łącznie z udziałem 1/4 części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00040763/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną,
  Cena wywoławcza - 81 700,00 zł wadium - 8 200,00 zł
   
 2. Działka nr 265/5 o pow. 890 m2, KW – OL1K/00040761/3, obręb 7, niezabudowana, sprzedawana łącznie z udziałem 1/4 części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00040763/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 76 300,00 zł wadium - 7 700,00 zł
Data publikacji: 10.04.2012r. Termin przetargu: 17.05.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczonej na realizację i utrzymanie usług U-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Działka Nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00037205/4,

Cena wywoławcza - 167 500,00 zł Wadium - 16 800,00 zł
Data publikacji: 10.04.2012r. Termin przetargu: 17.05.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi: działka nr 714/14 o pow. 1332 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035459/5, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie,

Cena wywoławcza - 34 500,00 zł Wadium - 3 500,00 zł
Data publikacji: 10.04.2012r. Termin przetargu: 16.05.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-04-11 11:42:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-06-29 11:02:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki