Zapytania ofertowe ogłoszone w 2012 roku

Przedmiot zapytania: Opracowanie graficzne i wydrukowanie ulotek do projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlegoyna

Data publikacji: 03.12.2012r.

Termin składania ofert: 06.12.2012r. g.11.30

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
 2. Formularz oferty - zał. nr 2
 3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - zał. nr 3
 4. Wzór umowy - zał. nr 4
 

Przedmiot zapytania: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna

Data publikacji: 03.12.2012r.

Termin składania ofert: 06.12.2012r. g.11.30

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
 2. Formularz oferty - zał. nr 2
 3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - zał. nr 3
 4. Wzór umowy - zał. nr 4
 

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu Gminy Miejskiej Kętrzyn pn. „Tradycje i obyczaje regionu w rozwoju przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 1 „Przedsiębiorczość”, działania 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”.

Data publikacji: 29.10.2012r.

Termin składania ofert: 09.11.2012r. 

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - zał. nr 1
 2. Wykaz wykonywanych usług audytów projektów finansowanych ze środków publicznych - zał. nr 2
 3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - zał. nr 3
 

Przedmiot zapytania: Zbycie mienia ruchomego, tj. samochodu osobowego Fiat Brava nr rej. NKE G 532

Data publikacji: 10.10.2012r.

Termin składania ofert: 22.10.2012r.  godz. 1030

[Pełna treść ogłoszenia]

 

Przedmiot zapytania: Zbycie mienia ruchomego, tj. samochodu osobowego Fiat Brava nr rej. NKE G 532

Data publikacji: 07.09.2012r.

Termin składania ofert: 18.09.2012r.  godz. 1000

[Pełna treść ogłoszenia]

 

Przedmiot zapytania: Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu działek pod selektywną zbiórkę odpadów - Gmina Miejska Kętrzyn

Data publikacji: 16.08.2012r.

Termin składania ofert: 24.08.2012r. 

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - zał. nr 1
 2. Mapy z zaznaczonymi miejscami do utwardzenia - zał. nr 2
 

Przedmiot zapytania: Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - Gmina Miejska Kętrzyn

Data publikacji: 16.08.2012r.

Termin składania ofert: 24.08.2012r. 

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - zał. nr 1
 

Przedmiot zapytania: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki

Data publikacji: 23.05.2012r.

Termin składania ofert: 28.05.2012r. 

Zapytanie ofertoweFormularz oferty

Załączniki:

 1. Mapka- zał. nr 1
 2. Mapka- zał. nr 2.
 
 

Przedmiot zapytania: Wykonanie, wydruk i dostawa naklejek do projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 26.04.2012r.

Termin składania ofert: 11.05.2012r. 

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki:

 1. Formularz oferty- zał. nr 2.
 

 

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-04-26 10:47:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-12-06 10:11:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki