Przetargi ogłoszone w III kwartale 2012 roku

Przedmiot przetargu: Wymiana nawierzchni i utwardzenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych pomiędzy ulicami: Gen. W. Sikorskiego, Wyspiańskiego, Mielczarskiego, Mazurską w Kętrzynie

Data publikacji: 21.09.2012r.

Termin składania ofert: 8.10.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 4; 
 3. Istotne postanowienia umowy – zał. nr 6; 
 

Przedmiot przetargu: Zakup usługi edukacyjnej w ramach realizacji projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn.

Data publikacji: 06.09.2012r.

Termin składania ofert: 14.09.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 4, 
 

Przedmiot przetargu: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych

Data publikacji: 03.09.2012r.

Termin składania ofert: 11.09.2012r. godz. 900 12.09.2012r. godz. 900 14.09.2012r. godz. 1100

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 4 a)-c); 
 3. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 5 a)-c); 
 

Przedmiot przetargu: Bieżące naprawy nawierzchni dróg w Kętrzynie

Data publikacji: 31.08.2012r.

Termin składania ofert: 17.09.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1a), 
 3. Wzór wykazu osób - zał. nr 5, 
 

Przedmiot przetargu: Wymiana nawierzchni - remont ulic Królowej Jadwigi i Różanej w Kętrzynie

Data publikacji: 31.08.2012r.

Termin składania ofert: 17.09.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 4; 
 3. Istotne postanowienia umowy – zał. nr 6; 
 

Przedmiot przetargu: Zakup oznakowania Punktu Informacji Turystycznej w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Data publikacji: 22.08.2012r.

Termin składania ofert: 30.08.2012r. godz. 1100

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 

Przedmiot przetargu: Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła.

Data publikacji: 10.08.2012r.

Termin składania ofert: 20.08.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1a), 
 
 

Przedmiot przetargu: Modernizacja nawierzchni bitumicznych ulic na Starym Mieście w Kętrzynie

Data publikacji: 09.08.2012r.

Termin składania ofert: 24.08.2012r. godz. 1100

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. SST oraz dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych - zał. nr 7 (duży plik ok. 25 MB)
 

Przedmiot przetargu: Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła

Data publikacji: 26.07.2012r.

Termin składania ofert: 03.08.2012r. godz. 1300

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 
 2. Formularz cenowy – zał. nr 1a
 3. Wzór wykazu dostaw – zał. nr 4
31.07.2012r. - Wyjaśnienie nr 1
31.07.2012r. - Wyjaśnienie nr 2
01.08.2012r. - Wyjaśnienie nr 3
 
 03.08.2012r. - Unieważnienie postępowania

 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego w Kętrzynie

Data publikacji: 24.07.2012r.

Termin składania ofert: 01.08.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 
 2. Wzór wykazu osób – zał. nr 4a) , 4b), 4c)
02.08.2012r. - Wynik postępowania w cz. I, II, III

Przedmiot przetargu: Dostosowanie budynku przedszkola PUCHATEK zlokalizowanego przy ulicy Sikorskiego 46 w Kętrzynie do zaleceń przeciwpożarowych

Data publikacji: 03.07.2012r.

Termin składania ofert: 11.07.2012r. godz. 1300

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 
 2. Wzór wykazu usług - zał. nr 4 
 3. Wzór wykazu osób – zał. nr 5 
 

 

Przedmiot przetargu: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Kętrzynie

Data publikacji: 02.07.2012r.

Termin składania ofert: 17.07.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1a), 
 3. Wzór wykazu osób - zał. nr 5, 
 

Przedmiot przetargu: Przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego w Kętrzynie

Data publikacji: 02.07.2012r.

Termin składania ofert: 17.07.2012r. godz. 1200 | 19.07.2012r. godz. 1200

Ogłoszenie | Specyfikacja | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Dokumentacja projektowa – zał. nr 7
  7.1. Projekt organizacji ruchu
  7.2. Projekt architektoniczny
  7.3. Projekt konstrukcyjny
  7.4. Projekt drogowy
  7.5. Projekt sanitarny
  7.6. Projekt elektryczny
  7.7.
  STWIOR
  Poszczególne części dokumentacji projektowej (7.1. - 7.7.) ze względu na dużą objętość zostały udostępnione w formie plików achiwum (*.zip)
 

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-07-02 13:26:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-10-10 12:46:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki