Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_III_kw_2012_roku

Przedmiot przetargu: Drugi (kolejny ) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Kętrzynie, przeznaczonej pod zabudowę wolnostojącym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kętrzyna jako działka nr 284/9 o pow. 848 m2, obręb 7, KW OL1K / 00041004/6,

Cena wywoławcza - 32 200,00 zł Wadium - 3 300,00 zł
Data publikacji: 10.08.2012r. Termin przetargu: 25.09.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w udziałach po 1/14 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 45/4 o pow. 1014 m2, obręb 5, KW - OL1K/00041754/8, położonej przy ul. Władysława Reymonta w Kętrzynie, przeznaczonej pod budowę 14 boksów garażowych.

Cena wywoławcza - 6 500,00 zł Wadium - 700,00 zł
Data publikacji: 10.08.2012r. Termin przetargu: 24.09.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej:

  1. Działka nr 235/7 o pow. 604 m2, KW – OL1K/00041752/4, obręb 6, niezabudowana, sprzedawana łącznie z udziałem 30/100 części działki nr 235/4 o pow. 143 m2, KW – OL1K/00041753/1, obręb 6, położonej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną,
    Cena wywoławcza - 26 900,00 zł
    Wadium - 2 700,00 zł
  2. Działka nr 235/8 o pow. 613 m2, KW – OL1K/00041751/7, obręb 6, niezabudowana, sprzedawana łącznie z udziałem 32/100 części działki nr 235/6 o pow. 135 m2, KW – OL1K/00041750/0, obręb 6, położonej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną,
    Cena wywoławcza - 27 300,00 zł
    Wadium - 2 800,00 zł
Data publikacji: 10.08.2012r. Termin przetargu: 19.09.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w udziałach po 1/14 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 491/12 o pow. 287 m2, obręb 6, KW - OL1K/00041747/6, położonej przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie, przeznaczonej pod budowę 14 boksów garażowych .

Cena wywoławcza - 3 800,00 zł Wadium - 400,00 zł
Data publikacji: 10.08.2012r. Termin przetargu: 18.09.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w udziałach po 1/4 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 491/7 o pow. 111 m2, obręb 6, KW - OL1K/00041749/0, położonej przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie, przeznaczonej pod budowę 4 boksów garażowych .

Cena wywoławcza - 5 300,00 zł Wadium - 600,00 zł
Data publikacji: 10.08.2012r. Termin przetargu: 21.09.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Willowej ( ul. Słonecznej), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 201/3 o pow. 620 m2, KW–OL1K/00041755/5, obręb 6, przeznaczona pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Cena wywoławcza - 26 100,00 zł Wadium - 2 700,00 zł
Data publikacji: 10.08.2012r. Termin przetargu: 19.09.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka Nr 899/15 o pow. 6362 m2, obręb 6, KW–OL1K/00013173/6, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością wprowadzenia usług podstawowych w parterze budynków – A1 MW.

Cena wywoławcza - 207 500,00 zł Wadium - 20 800,00 zł
Data publikacji: 30.07.2012r. Termin przetargu: 11.09.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego opisanego jako teren projektowanej zabudowy o funkcji wiodącej usługowo – handlowo – zdrowotnej ( A1 UH, UZ ) z możliwością dopełnienia w niewielkim zakresie o funkcję mieszkaniową: działka nr 899/8 o pow. 754 m2, obręb 6, KW – OL1K/00027923/0, niezabudowana, położona przy ul. Świerkowej w Kętrzynie,

Cena wywoławcza - 49 400,00 zł Wadium - 5 000,00 zł
Data publikacji: 30.07.2012r. Termin przetargu: 11.09.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka Nr 271/4 o pow. 1513 m2, KW–OL1K/00040998/3, obręb 7, przeznaczona pod projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

Cena wywoławcza - 70 100,00 zł Wadium - 7 100,00 zł
Data publikacji: 30.07.2012r. Termin przetargu: 07.09.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka Nr 271/7 o pow. 813 m2, KW–OL1K/00040999/0, obręb 7, przeznaczona pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Cena wywoławcza - 40 200,00 zł Wadium - 4 100,00 zł
Data publikacji: 30.07.2012r. Termin przetargu: 07.09.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka Nr 358/13 o pow. 39 m2, KW–OL1K/00013201/2, obręb 7, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 25,50 m2.

Cena wywoławcza - 6 700,00 zł Wadium - 700,00 zł
Data publikacji: 30.07.2012r. Termin przetargu: 07.09.2012r. g. 11.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-08-08 11:44:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-08-10 12:29:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki