Przetargi ogłoszone w IV kwartale 2012 roku

Przedmiot przetargu: Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich dla uczestników projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svietlego.

Data publikacji:
26.11.2012r.

Termin składania ofert: 
04.12.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

 1. wzór umowy - zał. nr 1; 
 2. wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2a;
 3. wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 2b;
 4. wzór Oświadczenie o zgodności dla osób fizycznych art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - zał. nr 2c; 
 5. wzór Wykazu usług - zał. nr 3; 
 6. wzór Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - zał. nr 4;
 7. wzór Formularza ofertowego - zał. nr 5;
 8. wzór Formularza cenowego - zał. nr 6.

Przedmiot przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kętrzyn.

Data publikacji:
22.11.2012r.

Termin składania ofert: 
30.11.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór formularza cenowego- zał. nr 1a); 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. nr 2; 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3; 
 5. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 3a); 
 6. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 4; 
 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 5; 
 8. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 6.

Przedmiot przetargu: Świadczenie usług tłumaczenia ustnego, pisemnego oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia ustnego w ramach realizacji projektu pn Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego.

Data publikacji:
21.11.2012r.

Termin składania ofert: 
29.11.2012r. godz. 1130   04.12.2012r. godz. 930

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - zał. nr 1; 
 2. wzory Umów - zał. nr 2;
 3. wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3a;
 4. wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 3b;
 5. wzór Oświadczenie o zgodności dla osób fizycznych art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - zał. nr 3c;
 6. wzór Wykazu usług dla części I i II - zał. nr 4;
 7. wzór Formularza ofertowego - zał. nr 5.

Przedmiot przetargu: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego.

Data publikacji:
19.11.2012r.

Termin składania ofert: 
27.11.2012r. godz. 1500

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - zał. nr 1; 
 2. wzór Umowy - zał nr 2;
 3. wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3a;
 4. wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 3b;
 5. wzór Oświadczenie o zgodności dla osób fizycznych art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - zał. nr 3c; 
 6. wzór Wykazu usług dla części I i II - zał. nr 4;
 7. wzór Formularza ofertowego - zał. nr 5. 

Przedmiot przetargu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie".

Data publikacji:
19.11.2012r.

Termin składania ofert: 
03.12.2012r. godz. 1200 10.12.2012r. godz. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja wraz z kompletem załączników

Przedmiot przetargu: Stworzenie systemu informacyjnego dotyczącego tematu Energooszczędności (budowa strony internetowej) z systemem zarządzania treścią (CMS) oraz nadzór techniczny nad stroną wraz z hostingiem dla projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego.

Data publikacji:
19.11.2012r.

Termin składania ofert: 
27.11.2012r. godz. 1500

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

 1. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - zał. nr 1;
 2. wzór Umowy - zał. nr 2; 
 3. wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3a; 
 4. wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 3b; 
 5. wzór Oświadczenie o zgodności dla osób fizycznych art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - zał. nr 3c; 
 6. wzór Wykazu usług - zał. nr 4; 
 7. wzór Formularza ofertowego - zał. nr 5.

Przedmiot przetargu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego.

Data publikacji:
17.11.2012r.

Termin składania ofert: 
26.11.2012r. godz. 1500

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

 1. wzór Umowy - zał. nr 1; 
 2. wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2a; 
 3. wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 2b; 
 4. wzór Oświadczenie o zgodności dla osób fizycznych art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - zał. nr 2c; 
 5. wzór Formularza ofertowego - zał. nr 3; 
 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - zał. nr 4.

Przedmiot przetargu: Wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego.

Data publikacji:
17.11.2012r.

Termin składania ofert: 
30.11.2012r. godz. 1000     04.12.2012r. godz. 1030

Ogłoszenie Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - zał. nr 1;
  - Annex VII Terms of reference for an expenditure verification (nieoficjalne tłumaczenie – „Załącznik VII Specjalne warunki Umowy Grantowej (BUDG i EFR) - Weryfikacja Wydatków”) - zał. nr 1 do SOPZ
  -
  wzór Deklaracji bezstronności i poufności - zał. nr 2 do SOPZ
  - wzór Wstępnych wyników audytu - zał. nr 3 do SOPZ;
  - wzór Informacji o wykryciu nieprawidłowości - zał. nr 4 do SOPZ;
 2. wzór Umowy - zał. nr 2;
 3. wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3a;
 4. wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 3b;
 5. wzór Oświadczenie o zgodności dla osób fizycznych art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - zał. nr 3c;
 6. wzór Wykazu usług - zał. nr 4;
 7. wzór Wykazu osób - zał. nr 5;
 8. wzór Formularza ofertowego - zał. nr 6.

Przedmiot przetargu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatęwcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Data publikacji:
13.11.2012r.

Termin składania ofert: 
19.12.2012r. godz. 1200

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1;
 

Przedmiot przetargu: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzynjską Kętrzyn.

Data publikacji:
24.10.2012r.

Termin składania ofert: 
27.11.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1
 2. Wzór formularza oferty – zał. nr 2; 
 3. Wzór umowy - zał. nr 5; 

Przedmiot przetargu: Usługa odśnieżania i usuwania oblodzeń w obrębie jezdni, dróg utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn.

Data publikacji:
16.10.2012r.

Termin składania ofert: 
25.10.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1; 
 

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską oraz inne usługi do realizacji w 2012 r. zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych.

Data publikacji:
04.10.2012r.

Termin składania ofert: 
12.10.2012r. godz. 1200

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1; 
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 6; 
 

Przedmiot przetargu: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych.

Data publikacji:
04.10.2012r.

Termin składania ofert: 
12.10.2012r. godz. 1000  15.10.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 4; 
 

Przedmiot przetargu: Przystosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Urzędu Miasta w Kętrzynie - etap I.

Data publikacji:
03.10.2012r.

Termin składania ofert: 
18.10.2012r. godz. 1000 19.10.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór wykazu osób - zał. nr 5; 
 3. Dokumentacja projektowa – zał. nr 7.
 

Przedmiot przetargu: Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła.

Data publikacji:
02.10.2012r.

Termin składania ofert: 
10.10.2012r. godz. 1200

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1, 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1a), 
 

Przedmiot przetargu: Usługa odśnieżania i usuwania oblodzeń w obrębie jezdni, dróg utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn.

Data publikacji:
01.10.2012r.

Termin składania ofert: 
09.10.2012r. godz. 1000

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-10-01 14:18:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-12-05 14:54:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki