Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_IV_kw_2012_roku

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
- działki nr 75/20 o pow. 1179 m2 i nr 78/5 o pow. 56 m2, KW–OL1K/00039991/4, obręb 3, przeznaczone pod projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w budynki mieszkalne – MW-1.

Cena wywoławcza - 64 000,00 zł Wadium - 6 400,00 zł
Data publikacji: 27.11.2012r. Termin przetargu: 10.01.2013r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału po 1/14 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 45/4 o pow. 1014 m2, obręb 5, KW - OL1K/00041754/8, położonej przy ul. Władysława Reymonta w Kętrzynie, przeznaczonej pod budowę 14 boksów garażowych.

Cena wywoławcza - 4 900,00 zł Wadium - 500,00 zł
Data publikacji: 09.11.2012r. Termin przetargu: 18.12.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego opisanego jako teren projektowanej zabudowy o funkcji wiodącej usługowo – handlowo – zdrowotnej ( A1 UH, UZ ) z możliwością dopełnienia w niewielkim zakresie o funkcję mieszkaniową: działka nr 899/8 o pow. 754 m2, obręb 6, KW – OL1K/00027923/0, niezabudowana, położona przy ul. Świerkowej w Kętrzynie,

Cena wywoławcza - 37 100,00 zł Wadium - 3 800,00 zł
Data publikacji: 25.10.2012r. Termin przetargu: 07.12.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka Nr 899/15 o pow. 6362 m2, obręb 6, KW–OL1K/00013173/6, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością wprowadzenia usług podstawowych w parterze budynków – A1 MW.

Cena wywoławcza - 155 700,00 zł Wadium - 15 600,00 zł
Data publikacji: 25.10.2012r. Termin przetargu: 06.12.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka Nr 358/13 o pow. 39 m2, KW–OL1K/00013201/2, obręb 7, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 25,50 m2.

Cena wywoławcza - 5 100,00 zł Wadium - 600,00 zł
Data publikacji: 23.10.2012r. Termin przetargu: 26.11.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka Nr 271/7 o pow. 813 m2, KW–OL1K/00040999/0, obręb 7, przeznaczona pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Cena wywoławcza - 30 200,00 zł Wadium - 3 100,00 zł
Data publikacji: 23.10.2012r. Termin przetargu: 28.11.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka Nr 271/4 o pow. 1513 m2, KW–OL1K/00040998/3, obręb 7, przeznaczona pod projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

Cena wywoławcza - 52 600,00 zł Wadium - 5 300,00 zł
Data publikacji: 23.10.2012r. Termin przetargu: 28.11.2012r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej:

 1. Działka nr 235/7 o pow. 604 m2, KW – OL1K/00041752/4, obręb 6, niezabudowana, sprzedawana łącznie z udziałem 30/100 części działki nr 235/4 o pow. 143 m2, KW – OL1K/00041753/1, obręb 6, położonej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną,
  Cena wywoławcza - 20 200,00 zł
  Wadium - 2 100,00 zł
 2. Działka nr 235/8 o pow. 613 m2, KW – OL1K/00041751/7, obręb 6, niezabudowana, sprzedawana łącznie z udziałem 32/100 części działki nr 235/6 o pow. 135 m2, KW – OL1K/00041750/0, obręb 6, położonej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną,
  Cena wywoławcza - 20 500,00 zł
  Wadium - 2 100,00 zł
Data publikacji: 23.10.2012r. Termin przetargu: 27.11.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 100/9 o pow. 2048 m2, KW–OL1K/00040994/5, obręb 7, przy ul. Leśnej, przeznaczona pod projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi – MWU - 2,

Cena wywoławcza - 102 900,00 zł Wadium - 10 300,00 zł
Data publikacji: 15.10.2012r. Termin przetargu: 22.11.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima:

 1. Działka nr 265/4 o pow. 958 m2, KW – OL1K/00040762/0, obręb 7, niezabudowana, sprzedawana łącznie z udziałem 1/4 części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00040763/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną,
  Cena wywoławcza - 40 900,00 zł wadium - 4 100,00 zł
   
 2. Działka nr 265/5 o pow. 890 m2, KW – OL1K/00040761/3, obręb 7, niezabudowana, sprzedawana łącznie z udziałem 1/4 części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00040763/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 38 200,00 zł wadium - 3 900,00 zł
Data publikacji: 15.10.2012r. Termin przetargu: 21.11.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]
 

Przedmiot przetargu: drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Fryderyka Chopina 7A w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka Nr 358/16 o pow. 1175 m2, KW–OL1K/00041347/2, obręb 7, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 490 m2.

Cena wywoławcza - 25 500,00 zł Wadium - 2 600,00 zł
Data publikacji: 15.10.2012r. Termin przetargu: 20.11.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Samulowskiego:

 1. Działka nr 343/4 o pow. 1177 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038723/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 28 000,00 zł wadium - 2 800,00 zł 
 2. Działka nr 341/1 o pow. 726 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038710/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 18 800,00 zł wadium - 1 900,00 zł 
   
 3. Działka nr 341/2 o pow. 732 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038711/1, niezabudowana przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 18 900,00 zł wadium - 1 900,00 zł 
   
 4. Działka nr 341/3 o pow. 729 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038712/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 18 900,00 zł wadium - 1 900,00 zł 
   
 5. Działka nr 341/4 o pow. 932 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038713/5, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 23 100,00 zł wadium - 2 400,00 zł
Data publikacji: 15.05.2012r. Termin przetargu: 19.11.2012r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-10-16 10:29:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-11-27 13:41:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki