☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Inwestycji

Do kompetencji i zadań Wydziału Inwestycji należy:

1) opracowywanie studiów, analiz oraz projektów założeń planów rozwoju Miasta,
2) promowanie inicjatyw gospodarczych na terenie Miasta,
3) sporządzanie obowiązującej i wymaganej sprawozdawczości w dziedzinie inwestycji w tym drogowych,
4) przygotowywanie projektów zleceń na wykonanie dokumentacji technicznej pod planowane inwestycje w tym drogowe,
5) zapewnienie od strony formalno-prawnej terenów pod inwestycje w tym drogowe,
6) wykonywanie czynności związanych z dokumentacją zamówień publicznych w zakresie inwestycji w tym drogowych,
7) przygotowywanie projektów umów niezbędnych do realizację inwestycji w tym drogowych oraz negocjowanie,
8) występowanie do specjalistycznych jednostek o wydanie wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń,
9) podejmowanie działań zmierzających do poszukiwania i pozyskiwania środków na inwestycje w tym drogowych (dotacji, subwencji, preferencyjnych kredytów i pożyczek, grantów, unijnych środków pomocowych),
10) zapewnienie należytej realizacji inwestycji i remontów w tym drogowych według ustalonego harmonogramu robót i dostaw inwestorskich,
11) nadzór inwestorski i koordynacja prac związanych z realizacją inwestycji i remontów w tym drogowych,
12) organizowanie odbiorów inwestorskich oraz po ich zakończeniu przekazanie do użytku,
13) rozliczenie inwestycji w tym drogowych pod względem merytorycznym i finansowym,
14) przeprowadzenie przeglądów w okresie gwarancji, odbiorów pogwarancyjnych oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych w okresie rękojmi usterek,
15) przygotowanie dokumentów formalno-prawnych w celu przyjęcia lub przekazania na majątek poszczególnych składników obiektu (środków trwałych) otrzymanych w ramach prowadzonych inwestycji w tym drogowych przez Miasto Kętrzyn,
16) przyjmowanie wniosków w sprawach odszkodowań z tytułu prowadzonych inwestycji w tym drogowych i ich załatwianie,
17) współdziałanie w zakresie działalności inwestycyjno-remontowej na terenie miasta z różnymi jednostkami i organami administracji publicznej,
18) współdziałanie z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów dla budownictwa komunalnego,
19) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-02-08 09:45:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-02-09 12:34:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593416