☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Finansowy

Do kompetencji i zadań Wydziału Finansowego należy:

1) opracowywanie projektu budżetu Miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
2) analiza wykonania budżetu, wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,
  3) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie w sprawie uchwał budżetowych, uchwał o podatkach i opłatach lokalnych i innych uchwał z zakresu spraw finansowych,
  4) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz informacji z wykonania budżetu miasta,
  5) wymiar, pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz opłat określonych w odrębnych przepisach,
  6) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaległościach podatkowych,
  7) prowadzenie rachunkowości:
    a) budżetu Miasta
    b) Urzędu Miasta
    c) Szkół Podstawowych
    d) Gimnazjum
    e) Przedszkoli
    f) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
    g) Instytucji kultury
  8) prowadzenie rachuby i płac dla:
    a) Urzędu Miasta
    b) Szkół Podstawowych
    c) Gimnazjum
    d) Przedszkoli
    e) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
    f) Instytucji kultury
  9) rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z ustawą z dnia 24.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
  10) prowadzenie obsługi kasowej budżetu jednostek wymienionych w pkt 7,
  11) obliczanie, deklarowanie i odprowadzanie podatków,
  12) współpraca z Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową i Regionalną Izbą Obrachunkową oraz z innymi organami podatkowymi,
  13) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-02-08 09:42:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-02-09 12:29:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593451