Zarządzenia BMK I kwartał 2006

numer

z dnia

w sprawie

86/06

31.03.2006

o zmianach w budżecie miasta na 2006r. 

85/06

29.03.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

84/06

27.03.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dokumentacja techniczna na budowę ul. Rybnej wraz z sięgaczem"

83/06

22.03.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Koncepcja budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt"

82/06

20.03.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę monitoringu Miasta Kętrzyn"

81/06

20.03.2006

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2005 rok
 

 

 

79/06

16.03.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

78/06

16.03.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy  

77/06

16.03.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy  

76/06

14.03.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dokumentacja budowlana zagospodarowania terenu przy Poczcie oraz zamówienia publicznego pt. "Dokumentacja budowlana parkingu przy ul. Limanowskiego"

75/06

10.03.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

74/06

09.03.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Opracowanie dokumentacji technicznej ulic: J. Tuwima, J. Kochanowskiego, K.C. Norwida, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, J. Brzechwy, Granicznej w Kętrzynie"

73/06

09.03.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa ulicy J. Tuwima i E. Orzeszkowej w Kętrzynie" 

72/06

09.03.2006

o przeznaczeniu do wydzierżawienia lokalu położonego w budynku byłej Loży Masońskiej przy ul. A. Mickiewicza 1 w Kętrzynie

71/06

09.03.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

70/06

09.03.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

69/06

08.03.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Wykonanie nawierzchni bitumiczno - asfaltowych ulicy M. Kajki w Kętrzynie"

68/06

01.03.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę boisk zewnętrzynch przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie"

67/06

01.03.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Zakup i dostawa kruszywa łamanego, piasku i pospółki dla potrzeb robót publicznych w roku 2006"

66/06

01.03.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont nawierzchni ulicy Chrobrego w Kętrzynie mieszankami mineralno - bitumicznymi".

65/06

01.03.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont nawierzchni ulicy Westerplatte w Kętrzynie mieszankami mineralno - bitumicznymi". 

 

 

 

63/06

01.03.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina 18B

62/06

01.03.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina 18A

61/06

01.03.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina 18

60/06

01.03.2006

o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Kętrzyn
[Załącznik] Struktura organizacyjna Urzędu Miasta w Kętrzynie

59/06

28.02.2006

w sprawie przeprowadzenia kontroli kosztów i dochodów Centrum Kultury "Zamek" związanych z organizacją kętrzyńskiego lata w roku 2005.

 

 

 

57/06

27.02.2006

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 28/06 z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie powołania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym.

56/06

23.02.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 16H w Kętrzynie na rzecz użytkowników wieczystych.

55/06

23.02.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

54/06

21.02.2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 11/05 z dnia 12 stycznia 2005r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej.

53/06

20.02.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego pt. "Dokumentacja techniczna na przebudowę ulic: Polna, Staszica"

52/06

17.02.2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 278/04 z dnia 11.06.2004r. W sprawie sporządzenia informacji dotyczącej działaności prowadzonej przez Gminę Miejską Kętrzyn.

51/06

17.02.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej o udzielenie zamównienia publicznego na dostawę tonerów.

50/06

16.02.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

49/06

16.02.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego pt.: "Oznakowanie poziome dróg utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn".

48/06

16.02.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego pt.: "Budowa ulicy Sosnowej, Świerkowej".

47/06

16.02.2006

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie. 

46/06

15.02.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy 

45/06

14.02.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upowaznionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej zlewni Jeziorka Miejskiego w Ketrzynie" 

44/06

13.02.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego pt.: "Dokumentacja techniczna na przebudowę ulic.: M.Zientary - Malewskiej, Niepodległości, Olsztyńskiej, Wilanowskiej".  

43/06

13.02.2006

o uchyleniu Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna nr 5/06 z dnia 6 stycznia o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

42/06

13.02.2006

o przeznaczniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy 

41/06

10.06.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "PIONIER" w Kętrzynie gruntu będącego w jej użytkowaniu wiezystym w związku z podjęciem przez Zarząd Spółdzielni uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali.
[
Załącznik] Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym SM "PIONIER" w Kętrzynie

40/06

10.02.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego przy ul. Pocztowej 7a w Kętrzynie na rzecz jego użytkowników wieczystych 

39/06

08.02.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą do prowadzenia robót w zakresie budownictwa" 

38/06

08.02.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotwania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa materiałów budowlanych na realizację robót publicznych w roku 2006"

37/06

08.02.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Remonty czastkowe ulic i chodników zarządzanych przez Gminę Miejską Kętrzyn" 

36/06

08.02.2006

w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych polegającego na zwiekszeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleznionych od alkoholu oraz ich rodzin oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
[
Załącznik nr 1] - Ogłoszenie
[
Załącznik nr 2] - Formularz ofertowy
[
Załącznik nr 3] - Regulamin
[
Załącznik nr 4] - Szczególowe warunki konkursu

35/06

06.02.2006

w sprawie sprawowania bieżącego nadzoru nad realizacją inwestycji polegającej na budowie systemu monitoringu Miasta Kętrzyn

34/06

03.02.2006

w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

33/06

01.02.2006 

w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok
[Załącznik nr 1] - Dochody
[Załącznik nr 2] - Wydatki

32/06

01.02.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom 

31/06

31.01.2006

o uchyleniu Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna nr 377/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego nr 8 w budynku nr 19 przy ul. Michała Kajki w Kętrzynie na mieszkanie komunalne.

30/06

30.01.2006

w sprawie powołania komisji mającej na celu przeprowadzenie brakowania dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005r. oraz z wyborów Prezydenta RP, przeprowadzonych w dniu 9 i 23 października 2005r. 

29/06

30.01.2006

w sprawie powołania Komisji do dokonania wyoru najkorzystniejszej cenowo oferty na zakup materiałów biurowych na rok 2006 na potrzeby Urzedu Miasta

28/06

30.01.2006

w sprawie powołania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym  

27/06

30.01.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

26/06

27.01.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kętrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie

25/06

27.01.2006

w sprawie umożliwienia rozkładania na raty na wniosek najemcy zaległych należności z tytułu najmu lokalu oraz pomniejszania kwoty czynszu najmu na czas określony w zamian za wykonany przez najemcę remont na własny koszt

24/06

25.01.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kętrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie

23/06

25.01.2006

w sprawie umożliwienia rozkładania na raty na wniosek najemcy zaległych należności z tytułu najmu lokalu oraz pomniejszania kwoty czynszu najmu na czas określony w zamian za wykonany przez najemcę remont na własny koszt

22/06

24.01.2006

o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Kętrzyn
[
Załącznik] Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta w Kętrzynie

21/06

19.01.2006

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych polegającego na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin oraz powołania powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

20/06

 17.01.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę ulicy Lipowej w Kętrzynie"

19/06

17.01.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę II etapu ulicy Łąkowej w Kętrzynie"

18/06

17.01.2006

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania inwentaryzacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 76J w Kętrzynie"

17/06

17.01.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dokumantacja na modernizację kina "Gwiazda" w Kętrzynie"

16/06

16.01.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu kompletnej dokumentacji technicznej budowy Amfiteatru, tj. założenia archietktoniczno - przestrzennego o funkcji rekreacyjno - rozrywkowej w obrębie niruchomości zlokalizowanej przy zbiegu ulic M. Kajki i T. Kosciuszki w Kętrzynie, budowy parkingów wzdłuż ul. Kościuszki oraz uzyskanie kompletu dokumentów formalno - prawnych umożliwiających realizację inwestycji i przeprowadzenie w tym celu stosownych procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych

15/06

16.01.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

14/06

13.01.2006 

w sprawie powołania Komisjido dobioru Studium Wykonalności do projektu Budowa Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego z basenem odkrytym przy ul. Szpitelnej w Kętrzynie - I etap

13/06

13.01.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

12/06

11.01.2006

o uchyleniu zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 406/04 z dnia 27 października 2004r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

11/06

11.01.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Sprzątanie i usuwanie odpadów w pasach drogowych"

10/06

11.01.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

9/06

10.01.2006

w sprawie powołania Zespołu upoważnionego do przeprowadzenia odbioru dokumentacji technicznej i opracowań z nią związanych, zrealizowanych i złożonych przez wykonawcę w ramach zamówienia publicznego pt. "Projekt budowlany i wykonawczy instalacji techniczno - technologicznych zagospodarowania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków komunalnych w trzech Lipach k. Kętrzyna" 

8/06

09.01.2006

w sprawie dokonania odbioru inwestycji pt. "Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 76J w Kętrzynie"

7/06

09.01.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom 

6/06

06.01.2006

w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

5/06

06.01.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy 

4/06

06.01.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

3/06

04.01.2006

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkola miejskiego "Malinka" prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn 

2/06

04.01.2006

w sprawie ustalenia planu wykorzystania bieżących i zaległych urlopów wypoczynkowych

1/06

 03.01.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dokumentacja techniczna Pólnocnej Obwodnicy  Śródmieścia Kętrzyna" 
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2006-06-21 11:14:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-11-13 15:01:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki