Zarządzenia BMK II kwartał 2006

 Numer

 z dnia

 w sprawie

196/06

30.06.2006

o przeznaczeniu do wydzierżawienia lokalu użytkowego położónego w Kętrzynie przy ul. Gen. Sikorskiego 14 (przybudówka) oraz lokalu użytkowego nr "2c" położonego w Kętrzynie przy ul. Gen. Sikorskiego 34

195/06

30.06.2006

w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie

194/06

30.06.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy 

193/06

29.06.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom 

192/06

29.06.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy 

191/06

29.06.2006

w sprawie określenia zasad organizowania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie
[Załącznik nr 1] ogłoszenie o konkursie
[Załącznik nr 2] wzór karty do głosowania

190/06

29.06.2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na budowie II etapu ulicy Łąkąwej w Kętrzynie

189/06

28.06.2006

 o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom 

188/06

28.06.2006

w sprawie przeprowadenia postępowania konkursowego na wybór Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie

187/06

26.06.2006

o zmianach w budżecie miasta na 2006 r.
[Uzasadnienie]
 

186/06

26.06.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont Ratusza Miejskiego - pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 1

185/06

26.06.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom 

184/06

22.06.2006

w sprawie dokonania odbioru zadań inwestycyjnych: wykonania remontu nawierzchni bitumiczno-asfaltowych ul. M. Kajki i Zjazdowej - Zamkowej - Staromiejskiej w Kętrzynie
     

182/06

22.06.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom 

181/06

20.06.2006

w sprawie wprowadzenia systemu oceny funkcjonowania Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miasta Kętrzyn i postępowania w przypadku jego naruszenia oraz wzoru ankiety stosowanej w badaniu ankietowym
[Załącznik] System oceny .....

180/06

19.06.2006

w sprawie powołania zespołu do sprawdzenia publicznych placów zabaw pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa przebywających na nim osób 

179/06

19.06.2006

w sprawie określenia zasad organizowania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Ketrzynie
[Załącznik nr 1] Ogłoszenie o konkursie
Załacznik nr 2 - Wzór karty do głosowania [jeden kandydat] [więcej niż jeden kandydat]

178/06

19.06.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina 5 na rzecz jego użytkowników wieczystych

177/06

19.06.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom 

176/06

16.06.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

175/06

16.06.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy 

174/06

14.06.2006

o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola niepublicznego, położonej przy ul. Moniuszki 3 w Kętrzynie 

173/06

14.06.2006

 w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkola miejskiego "Malinka" prowadzonych przez Gmine Miejską Kętrzyn

172/06

12.06.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego

171/06

12.06.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "PIONIER" w Kętrzynie gruntu zabudowanego częścią budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 3A

170/06

12.06.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy ul. Sosnowej, Świerkowej w Kętrzynie w branży sanitarnej"

     

168/06

07.06.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie odcinak miejskiej kanalizacji deszczowej w ulicy Wierzbowej w Kętrzynie"

167/06

07.06.2006

w sprawie powołania Komisji mającej na celu przeprowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej

166/06

07.06.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dot. wykonania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie ulic: Żeromskiego, Kołłątaja, Sienkiewicza, Broniewskiego w Kętrzynie w branżach sanitarnej, drogowej i elektrycznej

165/06

06.06.2006

w sprawie dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pt.: remont nawierzchni ulic Westerplatte oraz Chrobrego w Kętrzynie polegających na: wykonaniu remontu w zakresie wymiany warstwy wyrównawczej i ścieralnej z regulacją urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi ulic Westerplatte, Chrobrego w Kętrzynie

164/06

05.06.2006

w sprawie wprowadzenia systemu oceny funkcjonowania katalogu usług w Urzędzie Miasta Kętrzyn oraz wzoru ankiety stosowanej w badaniu ankietowym
[Załącznik nr 1] - System oceny ...
[Załacznik nr 2] - Ankieta anonimowa

163/06

05.06.2006

w sprawie powołania komisji mającej dokonać odbioru robót nie odebranych protokołem odbioru robót z dnia 18.11.2005r. dot. budowy ul. Wierzbowej w Kętrzynie

162/06

02.06.2006

w sprawie dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pt.: Wykonanie robót budowalnych polegających na: wykonaniu moderniacji i rozbudowie urządzeń wodociągowych w rejonie ulic Budowlana - Bałtycka w Kętrzynie

161/06

02.06.2006

o uchyleniu Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 215/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

160/06

02.06.2006

o uchyleniu Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 23/05 z dnia 18 stycznia 2004r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

159/06

02.06.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

158/06

31.05.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Pełnienie nadzoru inwestycyjnego budowy ulicy Sosnowej, Świerkowej w Kętrzynie w branżach: drogowa i sanitarna"

157/06

31.05.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

156/06

31.05.2006

o zmianie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 41/06 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "PIONIER" w Kętrzynie gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z podjęciem przez Zarząd Spółdzielni uchwał określających przedmiot odrębnej własności.

155/06

31.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

154/06

30.05.2006

w sprawie powołania komisji mającej dokonać dobioru rzeczowo - finansowego inwestycji "Modernizacja kolektora deszczowego E"

153/06

30.05.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

152/06

29.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Górnej

151/06

29.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Górnej

150/06

29.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Górnej

149/06

29.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Górnej

148/06

29.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Górnej

147/06

29.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położónej w Kętrzynie przy ul. Górnej

146/06

29.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położónej w Kętrzynie przy ul. Krótkiej

145/06

29.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położónej w Kętrzynie przy ul. Krótkiej 8

144/06

25.05.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Zbożowej na rzecz jego użytkowników wieczystych

143/06

25.05.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Zbożowej na rzecz jego użytkowników wieczystych

142/06

25.05.2006

w sprawie przekazania stanowiska Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie

141/06

25.05.2006

o udzielenie pełnomocnictwa

140/06

25.05.2006

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie

139/06

25.05.2006

w sprawie odwołania pełnomocnictwa

138/06

24.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości niezabudowanej położónej w Kętrzynie przy ul. Nasiennej

137/06

24.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości niezabudowanej położónej w Kętrzynie przy ul. Nasiennej

136/06

24.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości niezabudowanej położónej w Kętrzynie przy ul. Rynkowej

135/06

24.05.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 208/8 położonej w Kętrzynie przy ul. Wierzbowej

134/06

24.05.2006

w sprawie powołania zespołu do organizacji Kętrzyńskiego Lata w dniach 31 czerwca - 2 lipca 2006r.

133/06

24.05.2006

w sprwie odwołania Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury

132/06

22.05.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu pielęgnacji i porządkowania zieleni publicznej oraz nadzoru nad sprzętem i osobami zatrudnionymi w ramach robót publicznych"

131/06

22.05.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Zakup ławek parkowych, koszy na śmieci i gazonów do kwiatów"

130/06

22.05.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa krzewów i bylin dla Gminy Miejskiej Kętrzyn"

129/06

22.05.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dostawa ziemi - humusu dla Gminy Miejskiej Kętrzyn"

128/06

22.05.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Zakup i dostawa nowej kontenerowej prasy stacjonajnej z kontenerem ok. 25 m3"

127/06

19.05.2006

 o zmianach w budżecie miasta na 2006 r.
[Uzasadnienie]

126/06

19.05.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położónego w Kętrzynie przy ul. Zbożowej 9 i ul. Budowlanej 9 na rzecz jego uzytkowników wieczystych

125/06

18.05.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

124/06

18.05.2006

w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie

123/06

18.05.2006

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w związku z pielgrzymką do Polski papieża Benedykta XVI.

122/06

15.05.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót w zakresie budownictwa"

121/06

11.05.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie wymiany pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie

120/06

11.05.2006 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia poblicznego pt. "Pęłnienie nadzoru inwestorskiego budowy ulicy Lipowej i Łąkowej w Kętrzynie w branżach: drogowa, sanitarna i elektryczna

119/06

11.05.2006 

w sprawie przeprowadzenia kontrolii Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Kętrzynie

118/06

11.05.2006

o przenzaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położónej przy ulicy Ogrodowej w Kętrzynie

117/06

10.05.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia poblicznego pt. "Pęłnienie nadzoru inwestorskiego budowy ulicy Sosnowej, Świerkowej w Kętrzynie w branżach: drogowa i sanitarna 

116/06

10.05.2006 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom 

115/06

08.05.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

114/06

04.05.2006 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

113/06

 02.05.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Koncepcja budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt" 

112/06

02.05.2006 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę monitoringu Miasta Kętrzyn" 

111/06

28.04.2006

 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków powstałych z różnic wskazań między wodomierzem głównym a suma wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz sumą naliczonych ryczałtów w lokalach nie wyposażonych w wodomierze w budynkach wielolokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn"
[Załącznik Nr 1] Regulamin ...

110/06

28.04.2006 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości niezabudowanej położónej w Kętrzynie przy ul. Mazowieckiej  
     

108/06

27.04.2006  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dokumentacja techniczna na budowę ul. Rybnej wraz z sięgaczem"

107/06

26.04.2006

w sprawie określenia rozkładu czasu pracy w 2006 roku

106/06

 24.04.2006 w sprawie powołania Komisji Zadaniowych do realizacji zadań w ramach akcji "Przejrzysta Polska" 

105/06

 21.04.2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 149/05 z dnia 11.05.2005r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych

104/06

20.04.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy  

103/06

20.04.2006

w sprawie ewidencjonowania i rozliczania rozmów prywatnych odbywanych przez telefony służbowe 

102/06

20.04.2006

w sprawie zmiany harmonogramu czasu pracy strażników Straży Miejskiej w Kętrzynie 

101/06

20.04.2006

o zmianach w budżecie miasta na 2006 r.
[
Uzasadnienie]

100/06

19.04.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy  

99/06

13.04.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

98/06

13.04.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

97/06

12.04.2006 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kętrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie do reprezentowania Gminy Miejskiej Kętrzyn przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  

96/06

12.04.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kętrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie do ustalania indywidualnych stawek czynszu za najem lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kętrzyn z zastosowaniem czynników kształtujących ich wysokość 

95/06

 11.04.2006  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

94/06

11.04.2006

w sprawie powołania zespołu do organizacji IV Ogólnopolskiego Kryterium o memoriał Jerzego Żwirki dnia 13 maja 2006r.

93/06

07.04.2006

w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie

92/06

05.04.2006

w sprawie powołania koordynatora ds. organizacji imprez kulturalnych

91/06

05.04.2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 392/05 z dnia 28.10.2003w sprawie określenia formy i terminów sporządzania planów pracy i składania sprawozdań z ich wykonania

90/06

05.04.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę monitoringu Miasta Kętrzyn"
 89/06 05.04.2006  w sprawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 57/05 z dnia 21.02.2005r. dotyczącego ustalenia ramowych stawek czynszu dzierżawnego będącego podstawa do negocjowania istotnych warunków dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Kętrzyn   
 88/09 04.04.2006 o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy 
 87/06 03.04.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Zakup i dostawa nowej kontenerowej prasy stacjonarnej z kontenerem ok. 25m3"

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2006-06-21 11:17:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2006-09-27 11:47:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki