Zarządzenia BMK III kwartał 2006

Numer

 z dnia

 w sprawie

285/06

29.09.2006

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 roku
[Załącznik nr 2] Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

284/06

27.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

283/06

26.09.2006

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 650 - lecia nadania praw miejskich Kętrzynowi

282/06

25.09.2006

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji wynikających z uchwały z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

281/06

25.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

280/06

20.09.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na: Budowa ulicy Nowe Osiedle w Kętrzynie

279/06

20.09.2006

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Kętrzyńskie Niedźwiadki Budownictwa" o nagrodę Burmistrza Miasta Kętrzyn

278/06

19.09.2006

w sprawie dokonania odbioru modernizacji nawierzchni parkingu przy ul. Pocztowej w Kętrzynie

277/06

19.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kętrzynie przy ul. Bałtycjkiej

276/06

19.09.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Nadzór inwestorski wykonania monitoringu Miasta Kętrzyn"

275/06

15.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Składowej

274/06

15.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Składowej

273/06

15.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Składowej

272/06

15.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Składowej

271/06

15.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Olsztyńskiej

270/06

15.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Olsztyńskiej

269/06

13.09.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 767/46 położonej w Kętrzynie przy ul. Brzozowej

268/06

13.09.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek Nr 108/7 i Nr 94/6 położonych w Kętrzynie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego

267/06

12.09.2006

w sprwie procedury wydania decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego

266/06

12.09.2006

o zmianach w budżecie miasta na 2006r.

265/06

12.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

264/06

11.09.2006

w sprawie powoałania Komisji do przeprowadzenia odbioru dokumentacji technicznej: budowlanej i wykonawczej (aktualizacja) na realizację budowy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie

263/06

11.09.2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dokumentacji budowlanej pt.: Przebudowa kolizji energetycznych kolidujących z projektowanymi drogami, działki nr 765/2, 647/82, 697/3, ul. Świerkowa, Sosnowa i Dębowa w Kętrzynie

262/06

06.09.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na" Budowa ulicy Tuwima, Kochanowskiego i Orzeszkowej, M. Konopnickiej, J. Brzechwy i Granicznej w Kętrzynie do rzeki Muławki

261/06

06.09.2006

w sprawie dokonania odbioru wykonanych miejsc parkingowych i wymiany nawierzchni chodników w ulicy Wojska Polskiego w Kętrzynie

260/06

06.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

259/06

05.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

258/06

04.09.2006

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnościa drogową

257/06

01.09.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

256/06

31.08.2006

w sprawie przekazania stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Zienatary Malewskiej w Kętrzynie

255/06

31.08.2006

w sprawie przekazania stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie

254/06

31.08.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu projektu "Planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kętrzyn w kwartale terenu położónego pomiędzy ulicami M. Curie Skłodowskiej, M. Kajki, Placem Marsz. J., Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w Kętrzynie oraz komplatu dokumentów fromalno prawnych ilustrujących procedury uchwalenia planu 

253/06

31.08.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

252/06

31.08.2006

w sprawie dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pt.: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Lipowej w Kętrzynie  

250/06

29.08.2006

o zmianach w budżecie miasta na 2006r.

249/06

29.08.2006

w sprawie powołania Zespołu upoważnionego do wspólpracy z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Mrągowie w celu opracowania propozycji wykonania obiektów małej retencji na terene Gminy Miejskiej Kętrzyn dla "Programu małej retencji województwa warmińsko - mazurskiego na lata 2006 - 2015" 

248/06

29.08.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

247/06

29.08.2006

w sprawie powierzenia funkcji Dyrekotora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie

246/06

28.08.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Nadzór inwestorski wykonania monitoringu Miasta Kętrzyn"

245/06

28.08.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Wykonanie monitoringu Miasta Kętrzyn"

244/06

28.08.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

243/06

28.08.2006

w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Zientary Malewskiej w Kętrzynie

242/06

25.08.2006

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektórów szkół podstawowych, gimnazjelnych i przedszkola miejskiego "Malinka" prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn

241/06

25.08.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie fragmentu ogordzenia na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie

240/06

24.08.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

239/06

24.08.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

238/06

24.08.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

237/06

24.08.2006 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji

236/06

21.08.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokali użytkowych

235/06

21.08.2006

o zmianach w budżecie miasta na rok 2006 

234/06

21.08.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

233/06

21.08.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

232/06

16.08.2006 w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Zientary Malewskiej w Kętrzynie

231/06

16.08.2006

w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pt.: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie  

230/06

14.08.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

229/06

14.08.2006

w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie

228/06

10.08.2006

w sprawie przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków finansowych na konserwację i remonty lokali komunalnch

227/06

10.08.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

226/06

10.08.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

225/06

08.08.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

224/06

08.08.2006

w sprawie przeprowadzenia kontroli procedury poboru opłaty targowej

223/06

04.08.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Koncepcja budowy schroniska dla bezdmonych zwierząt"

222/06

04.08.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

221/06

02.08.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Remont Ratusza Miejskiego - pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie, Pl. Piłsudskiego 1".

220/06

28.07.2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ketrzyńskich szkół podstawowych i gimnazjów ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego

219/06

28.07.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Zakup i dostawa nowej kontenerowej prasy stacjonarnej z kontenerem ok. 25m3".

218/06

28.07.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Zakup i dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".

217/06

27.07.2006

w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie

216/06

25.07.2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dokumentacji projektowej na budowę monitoringu Miasta Kętrzyn

215/06

25.07.2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dokumentacji projektowej na budowę ul. Rybnej wraz z sięgaczem

214/06

25.07.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

213/06

24.07.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

212/06

24.07.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

211/06

20.07.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętrzynie do rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków powstałych z różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz sumą naliczonych ryczałtów w lokalach nie wyposazonych w wodomierze - w budynkach wielolokatorowych stanowiących własnośc Gminy Miejskiej Kętrzyn.

210/06

20.07.2006

w sprawie rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków powstałych z różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody w lokalach stanowiących własnośc Gminy Miejskiej Kętrzyn położonych w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe.

209/06

20.07.2006

w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków powstałych z różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz sumą naliczonych ryczałtów w lokalach nie wyposazonych w wodomierze - w budynkach wielolokatorowych stanowiących własnośc Gminy Miejskiej Kętrzyn"
[
Regulmin]

208/06

20.07.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

 207/06

19.07.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Krótkiej

206/06

19.07.2006

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie

205/06

18.07.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

204/06

18.07.2006

w sprawie powołania komisji mającej ocenić zgłoszone obiekty w konkursie na najładniejszy balkon i posesję w Kętrzynie

203/06

17.07.2006

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie

 

 

201/06

14.07.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy boisk zewnętrznych przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie w branżach: drogowa i elektryczna"

200/06

13.07.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dostawa kostki betonowej do realizacji robót publicznych w roku 2006"

199/06

07.07.2006

w sprawie powołania dodatkowego członka Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola niepublicznego, położónej przy ul. Moniuszki 3 w Kętrzynie

 

 

 197/06

06.07.2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru:
- robót polegających na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie,
- dokumentacji budowlanej zagospodarowania terenu przy Poczcie,
- dokumentacji budowlanej parkingu przy ulicy Limanowskiego.

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2006-08-03 10:55:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-01-26 10:53:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki