☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia BMK IV kwartał 2006

Numer

 z dnia

 w sprawie

384/06

29.12.2006

w sprawie realizacji zadań obronnych, kryzysowych i obrony cywilnej na terenie miasta Kętrzyna w 2007 r.

383/06

29.12.2006

w sprawie powołania zespołu d/s przekazania dokumentacji pt. „Projekt budowlany i wykonawczy instalacji przerobu osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzech Lipach k. Kętrzyna” oraz oceny potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięcia.

382/06

29.12.2006

w sprawie powołania zespołu do dokonania analizy obiektów niemieszkalnych

380/06

29.12.2007

w sprawie ustalenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn

379/06

29.12.2007

w sprawie powołania Komisji ds. ustalania norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu Miasta Kętrzyn

378/06

22.12.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 132/3 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

377/06

22.12.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 132/6 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

376/06

22.12.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 132/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

375/06

22.12.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 132/2 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

374/06

22.12.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek Nr 132/1 i Nr 403/16 położonych w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły 

373/06

21.12.2007

w sprawie powołania komisji nającej przeprowadzić postępowanie w sprawie przejęcia oświetlenia parkowego w ulilcy A. Mickiewicza - w obrębie Banku PKO S.A. w Kętrzynie

372/06

21.12.2006

w sprawie inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie przydatnych do dalszej działalności i nie nadających się do dalszego użytku w Urzędzie Miasta w Kętrzynie

371/06

20.12.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom
     
     

 368/07

18.12.2006

w sprawie powołania Zespołu do opracowania struktury organizacyjnej Urzedu Miasta Kętrzyn

367/06

15.12.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

366/07

14.12.2006

w sprawie dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pt.: wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach J. Kochanowskiego, Granicznej i J. Brzechwy w Kętrzynie - odcinek od studni D20 do D2a włącznie

365/06

14.12.2006

w sprawie dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pt.: wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowie boisk zewnętrznych przy ulicy Kazimierza Wielkiego

364/06

14.12.2006

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie Urzędu Miasta Kętrzyn 

363/06

 14.12.2006 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej na terenie miasta Kętrzyna według stanu na dzień 31.12.2006r.

362/06

14.12.2006

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kętrzyn

 

   

360/06

12.12.2006

 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością drogową

359/06

11.12.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

358/06

11.12.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

357/06

08.12.2006

w sprawie obciążenia prawem użytkowania nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24A na rzecz Kętrzyńskiego Centrum Kultury

356/06

05.12.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Górnej

355/06

05.12.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Górnej

354/06

04.12.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

353/06

04.12.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

352/06

04.12.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

351/06

04.12.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

350/06

28.11.2006

w sprawie powołania zespołu konkursowego mającego dokonać oceny prac zgłoszonych do konkursu pt. „Ptasia stołówka”

348/06

24.11.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

347/06

24.11.2006

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w 2006r.

346/06

24.11.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

345/06

24.11.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

344/06

24.11.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

343/06

24.11.2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających  na rozbudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Świerkowej

342/06

24.11.2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na budowie ulic Sosnowej, Świerkowej

341/06

22.11.2006

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu projektu „Planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Marii Curie Skłodowskiej, M. Kajki, Placem Marsz. J. Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w Kętrzynie” oraz kompletu dokumentów formalno prawnych ilustrujących przebieg procedury uchwalenia planu.

340/06

17.11.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kętrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kętrzynie do reprezentowania Gminy Miejskiej Kętrzyn

339/06

17.11.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

338/06

14.11.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

337/06

14.11.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

336/06

09.11.2006

w sprawie dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pt.: wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie ulic Tuwima, Kochanowskiego i Orzeszkowej w Kętrzynie

 

   

 

   

333/06

08.11.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

332/06

08.11.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

331/06

06.11.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

330/06

03.11.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości niezabudowanej położonej Kętrzynie przy ul. Tadeusza Kościuszki

329/06

03.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej położonej Kętrzynie przy ul. Mielczarskiego 3

328/06

31.10.2006

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 roku
[Załącznik nr 2] Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

 

   

326/06

31.10.2006

przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

325/06

30.10.2006

w sprawie przekazania Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę Miejską Kętrzyn na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie

324/06

26.10.2006

 przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

323/06

26.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości lokalowej położonej Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 29

322/06

25.10.2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna nr 283/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 650 - lecia nadania praw miejskich Kętrzynowi

321/06

25.10.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie

320/06

24.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom 

319/06

20.10.2006

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 roku
[Załącznik nr 2] Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

318/06

20.10.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowy ulicy Nowe Osiedle w Kętrzynie w branżach: drogowa, sanitarna, gazowa n/c, telekomunikacyjna

317/06

17.10.2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu monitoringu Miasta Kętrzyn

316/06

17.10.2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dokumentacji technicznej na przebudowe ulic: M. Zientary Malewskiej, Niepodległości, Olsztyńskiej i Wilanowskiej

315/06

17.10.2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dokumentacji technicznej na przebudowe ulic: Polna, Staszica

 

   

313/06

17.10.2006

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kętrzyna

312/06

16.10.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  1. Nadzór inwestorski nad wykonaniem kanalizacji deszczowej - zrzutu wód opadowych z ulic: J. Tuwima, J. Kochanowskiego, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, J. Brzechwy i Granicznej w Kętrzynie do rzeki Muławki,
  2. Wykonanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej remontu Ratusza Miejskiego - pomieszczenia Urzedu Stanu Cywilnego w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 1.

311/06

13.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

310/06

12.10.2006

o zmianie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 107/06 z dnia 26.04.2006r. w sprawie określenia rozkładu czasu pracy w 2006r.

309/06

12.10.2006

w sprawie dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pt.: Budowa wodotrysku przy Placu Grunwaldzkim w Kętrzynie wraz z przyłączeniami: wodociągowym, kanalizacji deszczowej i energetycznym polegającym na: wykonaniu podświetlkonego wodotrysku zlokalizowanego przy Placu Grunwaldzkim w Kętrzynie wraz z niezbędnymi przyłączeniami  

308/06

12.10.2006

w sprawie przekazania stanowiska inspektora ds. Promocji Miasta Urzędu Miasta w Kętrzynie

307/06

10.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

306/06

10.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom 

305/06

09.10.2006

w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pt.: "Wykonanie instalacji odgromowej budynku Przedszkola "Mis Puchatek" przy ul. Moniuszki 3 w Kętrzynie polegających na: wykonaniu sieci elektrycznej w budynku przedszkola "Miś Puchatek" w Kętrzynie

304/06

09.10.2006

w sprawie uporządkowania handlu okazjnalnego kwiatami, zniczami, wiązankami i wieńcami przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Pocztowej - Cmentarnej w Kętrzynie na okres Święta Zmarłych w roku 2006

303/06

09.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

302/06

09.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

301/06

06.10.2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kętrzyn na temat oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z rewitalizacją Miasta Kętrzyna

300/06

05.10.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

299/06

05.10.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położónego w Karolewie, gmina Kętrzyn na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego jako użytkownika wieczystego tego gruntu

298/06

05.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

 297/06

04.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

296/06

04.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

295/06

04.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

294/06

04.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

293/06

03.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

292/06

 03.10.2006

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie w zakresie prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie pomocy dla gospodarstw rolnych
     

290/06

02.10.2006

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom

289/06

02.10.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

288/06

02.10.2006

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kętrzyna

287/06

02.10.2006

w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętrzynie

286/06

02.10.2006 w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia samochodu oraz czynności pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn i Radcy Prawnego przed podjęciem uchwały
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2006-10-04 12:01:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-01-10 11:23:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593262