Gospodarka odpadami

Data publikacji: 2010.07.01
Adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Miasta Kętrzyn.
 
Data publikacji: 2008.01.24

Burmistrz Miasta Kętrzyna Krzysztof Hećman

PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Każdy właściciel nieruchomości oraz prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych, z podmiotem uprawnionym do jego odbioru. W tej sytuacji wyznacza się nieprzekraczalny termin zawarcia umów do dnia 29 lutego 2008r. Po tym terminie Straż Miejska rozpocznie kompleksową kontrolę wywiązywania się z obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Jednocześnie informuję, że na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych świadczy m.in. miejska spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Słowiańskim 2 w Kętrzynie, tel.  089 751-38-05 .

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w sprawie jest pani Monika Bepirszcz, pok. 301, tel.  089 752 05 91  Urząd Miasta w Kętrzynie.

 

Apel do osób posiadających azbest

W imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn przypominamy naszym mieszkańcom posiadającym azbest oraz materiały zawierające azbest o obowiązku złożenia informacji w tym zakresie na załączonych drukach.

Informacja o zmianach w stanie posiadania azbestu i jego wyrobów winna być składana corocznie do 31 stycznia danego roku.

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-03-28 13:48:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2010-07-20 11:17:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki