Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Referat Finansów UMiG

Pracowników Urzędu
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

Umów o dzieło
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

Umów - zleceń
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych
      ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Finansów UMiG

Sprzedaży nieruchomości na terenie miasta
      ewidencję prowadzi Sekcja Nieruchomości i Rolnictwa

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
      ewidencję prowadzi Sekcja Nieruchomości i Rolnictwa

Zbiorników bezodpływowych
      ewidencję prowadzi Wydział Ochrony Środowiska

Przydomowych oczyszczalni ścieków
      ewidencję prowadzi Wydział Ochrony Środowiska

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki