Rejestry ogólnodostępne

Uchwał Rady Miejskiej
      rejestry prowadzi Biuro Rady Miasta

Interpelacji i wniosków Radnych
      rejestry prowadzi Biuro Rady Miasta

Przetargów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami
      rejestry prowadzi Sekcja Nieruchomości i Rolnictwa

Mienia komunalnego na terenie miasta i gminy
      rejestry prowadzi Wydział Gospodarki Gruntami

Psów uznanych za agresywne
      rejestry prowadzi Wydział Ochrony Środowiska

Obiektów zabytkowych, parków, zieleńców, cmentarzy
      rejestry prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury
 
Wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
      rejestry prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury 
 
Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
      rejestry prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury
 
Wniosków o zmianę ustaleń planu miejscowego
     rejestry prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury
 
Wydanych zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu miejscowego
     rejestry prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury
Wytworzył:
Urszula Otapowicz
Udostępnił:
Otapowicz Urszula
(2003-07-03 12:15:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Otapowicz Urszula
(2003-07-03 12:15:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki