☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi ogłoszone w II kwartale 2007 roku

Przedmiot przetargu: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym przy ulicy Szpitalnej 1 w Kętrzynie – I etap

Data publikacji: 27.06.2007r

Termin składania ofert: 14.08.2007r.

Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie | Specyfikacja | Projekt umowy | Informacje dodatkowe do ujęcia w wycenie ofertowej | Rysunki niecki basenowej | Ważne

Wezwanie do przystąpienia do protestu | Protest | Rozstrzygnięcie protestu

Przedmiary:

 

Przedmiot przetargu: Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy J. Brzechwy, Granicznej i J. Kochanowskiego w Kętrzynie -  45232440 - 8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków 

Data publikacji: 20.06.2007r

Termin składania ofert: 16.07.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Zmiana specyfikacji [1] | Przedmiary [Brzechwy1] [Brzechwy2] [Brzechwy-Konopnickiej1] [Brzechwy-Konopnickiej2] [Kochanowskiego-Graniczna1] [Kochanowskiego-Graniczna2] [Orzeszkowej1] [Orzeszkowej2]

Wynik

 
Przedmiot przetargu: Dostawa ziemi – humusu dla Gminy Miejskiej Kętrzyn - CPV 14212400-4

Data publikacji: 25.05.2007r.

Termin składania ofert: 04.06.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Wynik

 

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu pielęgnacji i porządkowania zieleni publicznej oraz nadzoru nad sprzętem i osobami zatrudnionymi w ramach robót publicznych - CPV 45500000 - 2

Data publikacji: 25.05.2007r.

Termin składania ofert: 04.06.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Wynik

 
Przedmiot przetargu: Remonty cząstkowe ulic i chodników zarządzanych przez Gminę Miejską Kętrzyn (miejskich i powiatowych) cz. 2 - CPV: 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg

Data publikacji: 25.05.2007r.

Termin składania ofert: 04.06.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Formularz cenowy 

Wynik

 

Przedmiot przetargu: Zakup i dostawa żwiru płukanego - CPV: 14.21.00.00-6 Żwir, piasek, kamień kruszony

Data publikacji: 14.05.2007r.

Termin składania ofert: 21.05.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Wynik

 
Przedmiot przetargu: Kredyt długoterminowy na budowe ulicy Dębowej w Kętrzynie w wysokości 600.000 zł

Data publikacji: 14.05.2007r.

Termin składania ofert: 23.05.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Zmiany specyfikacji [1] | Wyjaśnienia [1] [2]

Wynik

 

Przedmiot przetargu: Zakup paliwa i olei oraz tankowanie pojazdów 

Data publikacji: 10.05.2007r.

Termin składania ofert: 25.05.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Wyjaśnienia [1]

 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy ulicy Dębowej w Kętrzynie w branżach: drogowa / sanitarna - 74231540-4 – Usługi nadzoru budowlanego.

Data publikacji: 04.05.2007r.

Termin składania ofert: 14.05.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Wynik

 
Przedmiot przetargu: Zakup i dostawę produktów z tworzyw sztucznych - CPV: 25200000-3 - Produkty z tworzyw sztucznych

Data publikacji: 04.05.2007r.

Termin składania ofert: 14.05.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Formularz cenowy

Wynik

 

Przedmiot przetargu: Wykonanie oznakowania poziomego dróg zarządzanych przez Gminę Miejską Kętrzyn - CPV: 45233221-4 roboty w zakresie malowania nawierzchni

Data publikacji: 25.04.2007r.

Termin składania ofert: 7.05.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Karta informacyjna | Oświadczenie

Wynik

Przedmiot przetargu: Przebudowa ulicy Dębowej - CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Data publikacji: 23.04.2007r.

Termin składania ofert: 21.05.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Przedmiar robót | Projekt sięgacza - do wyceny własnej [1] [2] [3]

Wynik

 

Przedmiot przetargu: Zakup i dostawa produktów z tworzyw sztucznych - CPV: 25200000-3 - Produkty z tworzyw sztucznych

Data publikacji: 5.04.2007r.

Termin składania ofert: 13.04.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Formularz cenowy | Zmiany specyfikacji [1]

Wynik

Przedmiot przetargu: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo 650-lecia dla Urzędu Miasta Kętrzyn - CPV: 36.64.10.00.-6 - Materiały informacyjne i promocyjne

Data publikacji: 2.04.2007r.

Termin składania ofert: 16.04.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Wynik

 

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-07-26 13:37:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2008-07-16 15:56:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593451