☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia BMK III kw 2007

numer

z dnia

w sprawie

263/07

28.09.2007

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 roku – przychody i rozchody budżetu
[Załącznik nr 5] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.

262/07

27.09.2007

w sprawie przekazania - przyjęcia dokumentacji technicznej pt. "Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej zlewni Jeziorka Miejskiego w Kętrzynie"

261/07

27.09.2007

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

260/07

27.09.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

259/07

27.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

258/07

27.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

257/07

27.09.2007

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonej przez Gminę Miejską Kętrzyn

256/07

27.09.2007

w sprawie wyzanczenia zastępstwa na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej ne 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie

255/07

26.09.2007

w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę monitoringu Miasta Kętrzyn"

254/07

26.09.2007

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kętrzyna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
[
Załącznik] Składy obwodowych komisji wyborczych

253/07

24.09.2007

o zmianie Zarządzenia Burmistrza Maista Kętrzyn Nr 32/07 z dnia 09 lutego 2007r. w sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa do eksploatacji samochodów służbowych w Urzędzie Miasta w Kętrzynie

252/07

24.09.2007

o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kętrzynie
[
Załącznik] - Załącznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn

251/07

24.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

250/07

24.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

249/07

24.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

248/07

24.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

247/07 21.09.2007 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kętrzyna.
[Załącznik] Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczej.
246/07 21.09.2007 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, zarządzonymi na dzień 21 października 2007r.
[Załącznik] Zadania koordynatora gminnego

245/07

19.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

244/07

19.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

243/07

18.09.2007

w sprawie przeznaczenia do oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie

242/07

18.09.2007

w sprawie przeznaczenia do oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 na rzecz Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie

241/07

18.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

240/07

18.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

239/07

18.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

238/07

18.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

237/07

18.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

236/07

14.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

235/07

14.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

234/07

14.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
233/07 12.09.2007 w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

232/07

12.09.2007

w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego Volkswagen TRANSPORTER T5 NKE 76AX, będącego w dyspozycji Urzędu Miasta Kętrzyn

231/07

07.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców 

230/07

07.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców 

229/07

06.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

228/07

06.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

227/07

06.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

226/07

06.09.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

225/07

04.09.2007

w sprawie powołania komisji mającej przeprowadzić postęowanie w sprawie przejęcia oświetlenia ulicznego ulicy Różanej i Uroczej w Kętrzynie

224/07

03.09.2007

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
[Załącznik nr 1] Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok
[Załącznik nr 2] Uzasadnienie

223/07

31.08.2007

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Kętrzyńskie Niedźwiadki Budownictwa"

222/07

31.08.2007

w sprawie przekazania stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie  

221/07

30.08.2007

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kętrzyna za pierwsze półrocze 2007 roku

220/07

30.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

219/07

29.08.2007

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkola miejskiego "Malinka" prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn

218/07

28.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców 

217/07

28.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 124/3 położonej w Kętrzynie przy ul. Bydgoskiej

216/07

28.08.2007

w sprawie odwołania pełnomocnictwa

215/07

27.08.2007

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania prezentacji miasta Kętrzyn w Wesel podczas obchodów Hansafest w dniach 26-28 października 2007r. 

214/07

27.08.2007

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu prac związanych z dostarczeniem i montażem klimatyzatora, osuszacza powietrza i termowentylatora wg. umowy Nr ZI.2213-5/67/07 w piwnicach Urzędu Miasta w Kętrzynie  

213/07

23.08.2007 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

212/07

22.08.2007

w sprwie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pt.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ulic: Żeromskiego, Kołłątaja, Sienkiewicza i Broniewskiego w Kętrzynie 

211/07

21.08.2007

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyłonienia kandydata na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kętrzynie

210/07

21.08.2007

o udzieleniu pełnomocnictwa

209/07

20.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

208/07

20.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

207/07

20.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

206/07

20.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

205/07

20.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

204/07

20.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

203/07

16.08.2007

w sprawie powołania komisji przetargowej 

202/07

16.08.2007

w sprawie powołania komisji przetargowej 

201/07

16.08.2007

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

200/07

16.08.2007

w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka Integracyjnego "Malinka" w Kętrzynie

199/07

16.08.2007

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

198/07

16.08.2007

w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie

197/07 09.08.2007 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
[
Załącznik nr 1] Plan wydatków budżetu miasta na rok 2007 
[
Załącznik nr 2] Uzasadnienie

196/07

09.08.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Zakup i dostawa piasku i pospółki dla potrzeb robót publicznych w roku 2007"

195/07

09.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

194/07

09.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

193/07

09.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

192/07

09.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Rynkowej

191/07

09.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

190/07

09.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

189/07

09.08.2007

 o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta w Kętrzynie
[
Załącznik] Dzienna Karta Pracy

188/07

08.08.2007

w sprawie powołania zespołu do odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "Budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego z basenem odkrytym przy ul. Szpitalnej w Kętrzynie - I etap"

187/07

08.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

186/07 07.08.2007 w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie
185/07 07.08.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
184/07 07.08.2007 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie
183/07 02.08.2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego od ulicy Mazowieckiej w Kętrzynie"

182/07

02.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

181/07

01.08.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

180/07

31.07.2007

o zmianie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 381/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 650- lecia nadania praw miejskich Kętrzynowi

179/07 31.07.2007 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
[
Załącznik nr 1] Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok
[
Załącznik nr 2] Uzasadnienie
178/07 30.07.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
177/07 30.07.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
176/07 30.07.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

175/07

25.07.2007

w sprawie przeprowadzenia kontroli postępowania administracyjnego prowadzonego przez Miejski Ośrodek POmocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Kętrzynie w stosunku do dłużnika alimentacyjnego - Pana Władysława Szczepanika

174/07

24.07.2007

w sprawie kontroli wykorzystania sprzętu komputerowego dla celów służbowych przez pracowników Urzędu Miasta w Kętrzynie

173/07

24.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

172/07

20.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

171/07

20.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

170/07

20.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

169/07

20.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

168/07

19.07.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowę kanalizacji sanitarnej ulicy: Brzechwy, Granicznej i Kochanowskiego w Kętrzynie"

167/07

18.07.2007

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową

166/07

18.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

165/07

16.07.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dostawa materiałów budowlanych do realizacji robót publicznych w roku 2007 - część II"

164/07

16.07.2007

w sprawie powołania komisji przetargowej

163/07

16.07.2007

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

162/07

11.07.2007

w spawie przekwalifikowania lokalu komunalnego

161/07

11.07.2007

w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej zadania pt.: Dokumentacja projektowa na budowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie

160/07

11.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

159/07

11.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

158/07

11.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

157/07

11.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

156/07

11.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

155/07

11.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

154/07

11.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

153/07

11.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

152/07

06.07.2007

w sprawie określenia formy i terminów sporządzania planów pracy i składania sprawozdań z ich wykonania

151/07

05.07.2007

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu prac hydraulicznych w piwnicach Urzędu Miasta w Kętrzynie

150/07

05.07.2007

w sprawie kontroli dotyczącej gospodarki księgowo - finansowej, przestrzegania przepisów prawa oraz porządku i dyscypliny pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętrzynie

149/07

04.07.2007

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kętrzyńskich szkół podstawowych i gimnazjów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

148/07

04.07.2007

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie.

147/07

03.07.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-07-27 08:25:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2008-02-05 09:35:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593262