☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa_kompleksu

Przedmiot przetargu: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym przy ulicy Szpitalnej 1 w Kętrzynie – I etap

Data publikacji: 17.08.2007r.
Termin składania ofert: 07.09.2007r. 10.09.2007r.

Zawiadomienie o wyborze oferty | Zbiorcze zestawienie ofert | Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

| Ogłoszenie | Specyfikacja | Przedłużenie terminu składania ofert |

Wyjaśnienia do specyfikacji [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

1. Wzór formularza do oferty

2. Wzór wykazu wykonanych robót
3. Ogólne warunki umowy
4-10 Dokumentacja projektowa i przedmiary

4. Dokumentacja projektowa – branża architektoniczna: 

4.1.

Architektura – budynek Centrum Fitness – część I

39.10 MB

4.2.

Architektura – budynek Centrum Fitness – część II

 297.00 MB

4.3.

Architektura – budynek Centrum Fitness – aneks

165.00 MB

4.4.

Architektura – budynek Szatnie Letnie – część I

51.30 MB

4.5.

Architektura – budynek Szatnie Letnie – część II

335.00 MB

5. Dokumentacja projektowa – branża konstrukcyjna: 

5.1.

Konstrukcja – hala namiotowa

69.50 MB

5.2.

Konstrukcja – tom I – budynek Centrum Fitness

308.00 MB

5.3.

Konstrukcja – tom II – budynek Centrum Fitness

223.00 MB

5.4.

Konstrukcja – tom III – budynek Centrum Fitness

51.10 MB

5.5.

Konstrukcja – tom III – budynek Centrum Fitness

360.00 MB

6. Dokumentacja projektowa – branża sanitarna:

6.1.

Br. sanitarna – instalacja c.o. – część I

218.00 MB

6.2.

Br. sanitarna – instalacja c.o. – część II

148.00 MB

6.3.

Br. sanitarna – instalacja gazowa – część I

86.10 MB

6.4.

Br. sanitarna – instalacja gazowa – część II

49.70 MB

6.5.

Br. sanitarna – instalacja wentylacji – część I

92.30 MB

6.6.

Br. sanitarna – instalacja wentylacji – część II

38.20 MB

6.7.

Br. sanitarna – instalacja wod.-kan. – część I

132.00 MB

6.8.

Br. sanitarna – instalacja wod.-kan. – część II

178.00 MB

6.9.

Br. sanitarna – sieci wod.-kan. – część I

134.00 MB

6.10.

Br. sanitarna – sieci wod.-kan. – część II

78.60 MB

6.11.

Br. sanitarna – technol. uzdat. wody basen. – część I

193.00 MB

6.12.

Br. sanitarna – technol. uzdat. wody basen. – część II

101.00 MB

6.13.

Br. sanitarna – instalacja i sieci wod.-kan., c.o. – aneks

2.61 MB

6.14.

Instalacje c.o. - szatnie letnie

3.02 MB

6.15.

Instalacje wod. - kan. - szatnie letnie

5.19 MB

7. Dokumentacja projektowa – branża elektryczna:

7.1.

Br. elektryczna – część I

79.40 MB

7.2.

Br. elektryczna – część II

328.00 MB

7.3.

Br. elektryczna – aneks – część I

51.50 MB

7.4.

Br. elektryczna – aneks – część II

42.90 MB

8. Dokumentacja projektowa – branża drogowa:

8.1.

Br. drogowa – część I

191.00 MB

8.2.

Br. drogowa – część II

116.00 MB

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

9.1.

STWiOR – branża archit. – konstr. – instal. wentylacji

36.30 MB

9.2.

SRWiOR – branża drogowa

28.30 MB

9.3.

STWiOR – branża elektryczna

3.50 MB

9.4.

STWiOR – instalacje wewnętrzne

7.00 MB

9.5.

STWiOR – sieci zewnętrzne i przyłącza wod.-kan.

5.47 MB

9.6.

STWiOR – wentylacja mechaniczna

2.85 MB

10. Przedmiary robót:

10.1.

Przedmiar – basen + brodzik

0.68 MB

10.2.

Przedmiar – budynek Centrum Fitness

5.41 MB

10.3.

Przedmiar – budynek Szatnie Letnie

4.86 MB

10.4.

Przedmiar – budynek Szatnie Letnie – instalacje

5.13 MB

10.5.

Przedmiar – budynek Toalety Zewnętrzne

1.09 MB

10.6.

Przedmiar – budynek Toalety Zewnętrzne – instalacje

1.83 MB

10.7.

Przedmiar – hala namiotowa

0.18 MB

10.8.

Przedmiar – obiekty towarzyszące

0.45 MB

10.9.

Przedmiar – parkingi, chodniki, wjazdy

1.28 MB

10.10.

Przedmiar – roboty rozbiórkowe

0.94 MB

10.11.

Przedmiar – sieci wod.-kan.

1.40 MB

10.12.

Przedmiar – stacja uzdatniania wody

4.66 MB

10.13.

Przedmiar – technologia uzdatniania wody basenowej

2.05 MB

10.14.

Przedmiar – zagospodarowanie terenu

1.10 MB

10.15.

Przedmiar - roboty elektryczne

2.54 MB

 

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-08-17 09:15:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-09-24 15:24:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593451