Przetargi ogłoszone w IV kwartale 2007 roku

Przedmiot przetargu: Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza energetycznego średniego napięcia do kompleksu rekreacyjno-sportowego z przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie

Data publikacji: 28.11.2007r.

Termin składania ofert: 06.12.2007r.

Ogłoszenie | SIWZ Formularz oferty | Wykaz wykonanych prac projektowych | Ogólne warunki umowyWarunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

[Wynik]

 

Przedmiot przetargu: Dokumentacja projektowa urządzenia terenu przy zbiegu ulic M.Kajki i T. Kościuszki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych.

Data publikacji: 06.11.2007r.

Termin składania ofert: 23.11.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Formularz oferty | Wykaz wykonanych prac projektowych | Ogólne warunki umowy | Program funkcjonalno - użytkowy | Dokumentacja fotograficzna | Mapa terenu | Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Unieważnienie

 
Przedmiot przetargu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicy Cukrowniczej w Kętrzynie

Data publikacji: 31.10.2007r.

Termin składania ofert: 20.11.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja Wzór umowy | Formularz oferty | Wykaz wykonanych prac projektowych Specyfikacja techniczna | Projekt budowlany i wykonawczy [cz. 1] [cz. 2] | Przedmiar robót

[Wynik]

 

Przedmiot przetargu: Zakup i dostawa piasku i pospółki dla potrzeb robót publicznych w roku 2007

Data publikacji: 25.10.2007r.

Termin składania ofert: 02.11.2007r.

Ogłoszenie | SIWZ Umowa

Wynik

 

Przedmiot przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kętrzynie

Data publikacji: 19.10.2007r.

Termin składania ofert: 29.10.2007r.

Ogłoszenie | SIWZ | Specyfikacja techniczna | Formularz oferty [doc] [pdf] | Formularz cenowy [doc] [pdf] | Ogólne warunki umowy

Wynik  | Unieważnienie czynności zamawiającego | Wynik

 

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót w zakresie budownictwa – część II

Data publikacji: 03.10.2007r.

Termin składania ofert: 09.10.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja 

Wynik

 

Przedmiot przetargu: Dokumentacja projektowa urządzenia terenu przy zbiegu ulic M. Kajki i T. Kościuszki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych.

Data publikacji: 02.10.2007r.

Termin składania ofert: 23.10.2007r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Formularz oferty | Wykaz wykonanych prac projektowych | Ogólne warunki umowy | Program funkcjonalno - użytkowy | Dokumentacja fotograficzna | Mapa terenu | Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Wynik

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-10-02 12:18:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2008-02-29 09:03:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki