☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia BMK IV kw 2007

numer

z dnia

w sprawie

429/07

31.12.2007

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Kętrzyn
[Załącznik] Zasady (polityka) rachunkowości w Urzędzie Miasta Kętrzyn

428/07

31.12.2007

w sprawie przyjęcia Regulminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Kętrzyn oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn
[Załącznik nr 1] Regulmin Wewnętrzny Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Kętrzyn
[Załącznik nr 2] Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn

427/07

31.12.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

423/07

31.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

422/07

28.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

421/07

28.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

420/07

28.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Kętrzynie przy ul. Mazowieckiej.

419/07

28.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Romualda Mielczarskiego.

418/07

 28.12.2007

w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

417/07

27.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

416/07

27.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

415/07

20.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

414/07

20.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

413/07

20.12.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kętrzyn

412/07

19.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

411/07

19.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

410/07

17.12.2007

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pt. "Remont pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie"

409/07

17.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

408/07

15.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

407/07

15.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

406/07

15.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

405/07

15.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

404/07

15.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

403/07

15.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

402/07

15.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

401/07

14.12.2007

w sprawie sporządzenia zbiorczego zestawienia czynności z dziennych kart pracy przez pracowników Urzędu Miasta w Kętrzynie.

400/07

13.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

399/07

13.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

398/07

13.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

397/07

13.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

396/07

12.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

395/07

12.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

394/07

12.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

393/07

  anulowano

392/07

12.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

391/07

12.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

390/07

12.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

389/07

12.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

388/07

12.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

387/07

12.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

386/07

10.12.2007

dotyczące powołania Zespołu Doradczego w sprawie projektu pn. "Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego z basenem odkrytym przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie - I etap"

385/07

10.12.2007

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. "Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego z basenem odkrytym przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie - I etap"

384/07

06.12.2007

w sprawie powołania Komisji do odbioru zestawu do monitoringu wizyjnego w Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie

383/07

06.12.2007

w sprawie powołania Komisji do odbioru zestawu do monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie 

382/07

06.12.2007

w sprawie ustalenia limitu na korzystanie z telefonu komórkowego

381/07

06.12.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

380/07

06.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

379/07

06.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

378/07

06.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

377/07

06.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

376/07

06.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

375/07

06.12.2007

w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 352/07 z dnia 20 listopada 2007 r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 

374/07

06.12.2007

w sprawie powołania Komisji do odbioru zestawu do monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie 

373/07

05.12.2007

w sprawie powołania komisji przetargowej

372/07

05.12.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

371/07

03.12.2007

w sprawie organizacji Stałego Dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny

370/07

30.11.2007

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007 
[Załącznik nr 1] Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok
[Załącznik nr 2] Uzasadnienie
     

368/07

29.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

367/07

29.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

366/07

29.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

365/07

29.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

364/07

29.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

363/07

29.11.2007 o odwołaniu pełnomocnictwa

362/07

29.11.2007 o udzieleniu pełnomocnictwa

361/07

29.11.2007 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie

360/07

27.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

359/07

27.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

358/07

27.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

357/07

27.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

356/07

27.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

355/07

27.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

354/07

20.11.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dokumentacja projektowa urządzenia terenu przy zbiegu ulic M. Kajki i T. Kościuszki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych”

353/07

20.11.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicy Cukrowniczej w Kętrzynie ”

352/07

20.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

351/07

20.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

350/07

20.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

349/07

20.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

348/07

20.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

347/07

20.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

346/07

19.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

345/07

19.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

344/07

19.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

343/07

19.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Cypriana Kamila Norwida

342/07

16.11.2007 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn
[
Załącznik] Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Kętrzyn

341/07

14.11.2007

o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości ustalonej jako targowisko miejskie, położonej przy ul. Władysława Jagiełły w Kętrzynie

340/07

14.11.2007

w sprawie projektu budżetu miasta na 2008 rok
[Załącznik] Projek budżetu miasta na 2008 rok

339/07

14.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

338/07

14.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

337/07

14.11.2007

w sprawie przekwalifikowania lokalu komunalnego

336/07

14.11.2007

w sprawie przekwalifikowania lokalu komunalnego
335/07

14.11.2007

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kętrzyn

334/07

08.11.2007

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka POmocy Społecznej w Kętrzynie w zakresie załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej

333/07

08.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

332/07

08.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

331/07

08.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

330/07

08.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

329/07

08.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

328/07

08.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

327/07

08.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

326/07

08.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

325/07

08.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

324/07

08.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

323/07

08.11.2007

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 roku – przychody i rozchody budżetu
[Załącznik nr 5] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.

322/07

07.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Lipowej

321/07

07.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 360 położonej w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina

320/07

07.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 360 położonej w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina

319/07

07.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej

318/07

07.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej

317/07

07.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

316/07

07.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

315/07

07.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

314/07

05.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

313/07

05.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

312/07

05.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

311/07

05.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

310/07

05.11.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

309/07

31.10.2007

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
[Załącznik nr 1] Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok
[Załącznik nr 2] Uzasadnienie

308/07

30.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

307/07

30.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

306/07

30.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

305/07

30.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

304/07

30.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

303/07

30.10.2007

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na budowie toalety wolnostojącej wraz z infrastrukturą przy ul. Pocztowej w Kętrzynie

302/07

25.10.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Zakup i dostawa piasku i pospółki dla potrzeb robót publicznych w roku 2007"

301/07

25.10.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

300/07

24.10.2007

w sprawie powołania zespołu do rozpatrywania wniosków o tworzenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

299/07

23.10.2007

w sprawie przekwalifikowania lokalu komunalnego

298/07

23.10.2007

w sprawie: powołania zespołu konkursowego mającego dokonać oceny prac zgłoszonych do konkursu pt. „Kętrzyn - mój dom”

297/07

23.10.2007

w sprawie: powołania zespołu konkursowego mającego dokonać oceny prac zgłoszonych do konkursu pt. „Eko-Bajka”

296/07

23.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

295/07

23.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

294/07

23.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

293/07

23.10.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dokumentacja projektowa urządzenia terenu przy zbiegu ulic M. Kajki i T. Kościuszki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych"

292/07

19.10.2007

w sprawie: uporządkowania handlu okazjonalnego kwiatami, zniczami, wiązankami i wieńcami przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Pocztowej - Cmentarnej w Kętrzynie na okres Wszystkich Świętych w roku 2007

291/07

19.10.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

290/07

18.10.2007

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej ulicy J. Brzechwy, Granicznej, J. Kochanowskiego w Kętrzynie

289/07

17.10.2007

w sprawie zmiany na stanowisku opertora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Kętrzynie

288/07

17.10.2007

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Kętrzynie  

287/07

17.10.2007

w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Kętrzynie

286/07

17.10.2007

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Kętrzynie

285/07

17.10.2007

w sprawie procedury wydawania decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego

284/07

17.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

283/07

17.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

282/07

17.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

281/07

15.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dzałki położonej w Kętrzynie przy ul. Mazurskiej 

280/07

12.10.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia odbioru dokumentacji budowlano - wykonawczej wodotrysku wraz z przyłączem energetycznym i wodociągowym do wodotrysku na ul. Żeromskiego w Kętrzynie

279/07

12.10.2007

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 roku – przychody i rozchody budżetu
[Załącznik nr 5] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku

278/07

12.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

277/07

09.10.2007

o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn

276/07

09.10.2007

w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej

275/07

09.10.2007

w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Kętrzynie

274/07

09.10.2007

w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kętrzynie

273/07

09.10.2007

o zmianie regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kętrzyn

272/07

08.10.2007

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Kętrzynie

271/07

08.10.2007

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kętrzynie

270/07

05.10.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

269/07

05.10.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą opeatorską do prowadzenia robót w zakresie budownictwa - II część"

268/07

05.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

267/07

05.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

266/07

02.10.2007

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pt.: Przebudowa ulicy Dębowej w Kętrzynie

265/07

02.10.2007

w sprawie inwentaryzacji zdawczo - dobiorczej kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie

264/07

02.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-10-02 12:45:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-10-09 12:48:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593262