Informacja_wyk_poz_nier_zbycie

Data publikacji: 27.11.2012

wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: [więcej]

 • działka nr 437/5 o pow. 260 m2, obręb 6, KW – OL1K/00006892/05, zabudowana pawilonem handlowym, położona w Kętrzynie przy ul. Stanisława Moniuszki 20,
 • działka nr 313/2 o pow. 829 m2, obręb 6, KW – OL1K/00007993/5, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Stefana Żeromskiego, sprzedawana w celu utworzenia z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym działki spełniającej wymogi działki budowlanej
 
Data publikacji: 20.11.2012

wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonych jako: [więcej]

 • działka nr 443/1 o pow. 163 m2, obręb 6, KW – OL1K/00013170/5, zabudowana pawilonem handlowym, położona w Kętrzynie przy ul. Stanisława Moniuszki,
 • działka nr 533/2 o pow. 320 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013517/0, zabudowana pawilonem handlowym, położona w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina 4.
 
Data publikacji: 2012.11.09

wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży: [więcej]

 1. W drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonych jako:
  - działka nr 98/14 o pow. 1902 m2, obręb 3, KW – OL1K/00039987/3, położona w Kętrzynie przy ul. Michała Kajki. Działka nr 98/14 przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym –MW - 4,
  - działki nr 365 o pow. 488 m2 i nr 358/3 o pow. 1088 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013374/5, położone w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina. Działki nr 365 i nr 358/3 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne lub w obiektach wolnostojących – MWU - 2. 
   
 2. W drodze bezprzetargowej oznaczonych jako:
  - działki nr 33/3 o pow. 85 m2 i nr 33/8 o pow. 56 m2, obręb 4, KW – OL1K/00013413/1, położone w Kętrzynie przy ul. Budowlanej. Działki nr 33/3 i nr 33/8 przeznaczone są na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Kętrzynie przy ul. Budowlanej oznaczonej jako działka nr 33/6.,
 
Data publikacji: 2012.10.15
wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego:
- działka nr 75/20  o pow. 1179m2 i działka nr 78/5 o pow. 56 m2, obręb 3, KW - OL1K/00039991/4, położone w Kętrzynie przy ul. Marii Curie Skłodowskiej przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami [więcej]
 
Data publikacji: 2012.06.27
wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży: [więcej]
 1. W drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonych jako:
  - działka nr 491/7 o pow. 111 m2, obręb 6, KW – OL1K/00012369/0, położona w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy. Działka nr 491/7 przeznaczona jest pod budowę 4 garaży murowanych,
  - działka nr 491/12 o pow. 287 m2, obręb 6, KW – OL1K/00012369/0, położona w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy. Działka nr 491/12 przeznaczona jest pod budowę 14 garaży murowanych,
   
 2. W drodze bezprzetargowej w celu utworzenia z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym działki spełniającej wymogi działki budowlanej:
  - działka nr 222/3 o pow. 446 m2, obręb 6, KW – OL1K/00006895/1, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej.
 
Data publikacji: 2012.06.21

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: [więcej]

 1. W drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonych jako:
  - działka nr 235/7 o pow. 604 m2, obręb 6, KW – OL1K/00008304/6, położona w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej sprzedawana wraz z udziałem 30/100 części działki nr 235/4 stanowiącej drogę wewnętrzną. Działka nr 235/7 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - działka nr 235/8 o pow. 613 m2, obręb 6, KW – OL1K/00008304/6, położona w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej sprzedawana wraz z udziałem 32/100 części działki nr 235/6 stanowiącej drogę wewnętrzną. Działka nr 235/8 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - działka nr 201/3 o pow. 620 m2, obręb 6, KW – OL1K/00007989/4, położona w Kętrzynie przy ul. Willowej. Działka nr 201/3 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - działka nr 45/4 o pow. 1014 m2, obręb 5, KW – OL1K/00004210/2, położona w Kętrzynie przy ul. Władysława Reymonta. Działka nr 45/4 przeznaczona jest pod budowę 14 garaży murowanych 
   
 2. W drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonych jako:
  - działka nr 280/2 o pow. 70 m2, obręb 6, KW – OL1K/00008002/9, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Stanisława Staszica,
  - działka nr 49/5 o pow. 65 m2, obręb 3, KW – OL1K/00007930/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Sportowej. 
   
 3. W drodze bezprzetargowej w celu utworzenia z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym działki spełniającej wymogi działki budowlanej:
  - działka nr 49/4 o pow. 622 m2, obręb 3, KW – OL1K/00007930/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Targowej,
  - działka nr 49/3 o pow. 1676 m2, obręb 3, KW – OL1K/00007930/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Targowej.
   
 
Data publikacji: 2012.05.23

wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży [więcej]:

 1. W drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonych jako:
  - działka nr 271/4 o pow. 1513 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040998/3, położona w Kętrzynie przy ul. Ogrodowa. Działka nr 271/4 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
  - działka nr 271/7 o pow. 813 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040999/0, położona w Kętrzynie przy ul. Ogrodowa. Działka nr 271/7 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - działka nr 899/15 o pow. 6362 m2, obręb 6, KW – OL1K/00013173/6, położona w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej. Działka nr 899/15 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
  - działka nr 899/8 o pow. 754 m2, obręb 6, KW – OL1K/00027923/0, położona w Kętrzynie przy ul. Świerkowej. Działka nr 899/8 przeznaczona jest pod zabudowę o wiodącej funkcji usługowo –handlowo – zdrowotnej,
  - działka nr 358/13 o pow. 39 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013201/2, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 25,5 m2, położona w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina.
 2. W drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, oznaczonych jako: 
  - działki nr 148 o pow. 99 m2 i nr 149 o pow. 83 m2, obręb 1, KW – OL1K/00011338/7, zabudowane pawilonem handlowo-usługowym, położone w Kętrzynie przy ul. Uroczej.
 
Data publikacji: 2012.04.20
wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży: [więcej]
 1. W drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonych jako:
  - ul. Leśna, działka nr 100/10 o pow. 294 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040997/6 i działka nr 100/12 o pow. 303 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040995/2:
  - ul. Stanisława Wyspiańskiego ( za budynkiem mieszkalnym przy ul. Mazurskiej 5), działka nr 387 o pow. 426 m2, obręb 6, KW – OL1K/00012381/0:
  - ul. Leśna, działka nr 100/9 o pow. 2048 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040994/5, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi.
   
 2. W drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, oznaczonych jako:
  - ul. Leśna , działka nr 100/10 o pow. 294 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040997/66 i działka nr 100/12 o pow. 303 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040995/2:
  - ul. Stanisława Wyspiańskiego ( za budynkiem mieszkalnym przy ul. Mazurskiej 5), działka nr 387 o pow. 426 m2, obręb 6, KW – OL1K/00012381/0:
 
Data publikacji: 2012.04.06

wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: [więcej]

 1. W celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
  - działka nr 202/54 o pow. 50 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013358/7, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima, 
  - działka nr 54/4 o pow. 105 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Wilanowskiej.
   
 2. W celu utworzenia z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym działki spełniającej wymogi działki budowlanej:
  - działka nr 474 o pow. 407 m2, obręb 6, KW – OL1K/00006912/7, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Juliusza Słowackiego 2.
 
Data publikacji: 2012.02.14

wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonych jako: [więcej]

 • działka nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K/00037205/4, położona w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego. Działka nr 320/6 przeznaczona na realizację i utrzymanie usług,
 • działka nr 265/5 o pow. 890 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040761/3, położona w Kętrzynie przy ul. Tuwima sprzedawana łącznie z udziałem ¼ części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040763/7 położonej w Kętrzynie przy ul. Tuwima. Działka nr 265/5 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 • działka nr 265/4 o pow. 958 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040762/0, położona w Kętrzynie przy ul. Tuwima sprzedawana łącznie z udziałem ¼ części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, obręb 7, KW – OL1K/00040763/7 położonej w Kętrzynie przy ul. Tuwima. Działka nr 265/4 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 
Data publikacji: 2011.12.30
wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Kętrzynie przy ul. Kaszubskiej oznaczonej jako działka nr 180/5 o pow. 1599 m2 , obręb 3, KW – OL1K/00040993/8, niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. [więcej]
 
Data publikacji: 2011.12.20

wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: [więcej]

 1. Położonych w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Samulowskiego:
  - działka nr 341/1 o pow. 726 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana,
  - działka nr 341/2 o pow. 732 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana,
  - działka nr 341/3 o pow. 729 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana,
  - działka nr 341/4 o pow. 932 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana,
  - działka nr 343/2 o pow. 892 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana,
  - działka nr 343/3 o pow. 885 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana,
  - działka nr 343/4 o pow. 1177 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana.
  Powyższe działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną sprzedawane są łącznie z udziałami po 1/7 części w działkach nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.  
 2. Położonej przy ul. Adama Mickiewicza oznaczonej jako działka nr 286/4 o pow. 1515 m2 , obręb 3, KW – OL1K/00013617/1, niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
 
Data publikacji: 2011.12.02

wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży: [więcej]

 1. w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonych jako:
  - działka nr 284/8 o pow. 839 m2, obręb 7, KW – OL1K/00041002/2, położona w Kętrzynie przy ul. Cypriana Kamila Norwida. Działka nr 284/8 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - działka nr 284/9 o pow. 848 m2, obręb 7, KW – OL1K/00041004/6, położona w Kętrzynie przy ul. Cypriana Kamila Norwida. Działka nr 284/9 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - działka nr 358/16 o pow. 1175 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013201/2, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przeznaczonym do remontu ( po pożarze ), położona w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina 7A,
  - lokal mieszkalny nr 6 o pow. 64,10 m2 położony w budynku przy Pl. Piłsudskiego 2 sprzedawany wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 254 o pow. 347 m2, obręb 3, KW – OL1K/00013256/2, położonej w Kętrzynie przy Placu Piłsudskiego 2,
 2. w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
  - działka nr 131/3 o pow. 89 m2, obręb 7, KW – OL1K/00025808/4, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina,
  - działka nr 899/3 o pow. 125 m2, obręb 6, KW – OL1K/00041082/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Świerkowej.
  - działka nr 202/54 o pow. 50 m2, obręb 7, KW – OL1K/00022384/4, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima.
 
Data publikacji: 2011.11.16

wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonej jako: [więcej]

 • działka nr 271/17 o pow. 1931 m2, obręb 3, KW – OL1K/00007947/8, położona w Kętrzynie przy ul. Mielczarskiego, działka nr 261/5 o pow. 38 m2, obręb 3, KW – OL1K/00013283/0 i działka nr 259 o pow. 120 m2, obręb 3, KW – OL1K/00037646/7, położone w Kętrzynie przy Placu Piłsudskiego. Powyższe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 
 • działka nr 206/6 o pow. 569 m2, obręb 3, KW – OL1K/00027208/2, zabudowana budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do remontu ( po pożarze ), położona w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 7. 
 • działka nr 222/4 o pow. 611 m2, obręb 6, KW – OL1K/00040882/7, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Pomorskiej. Działka nr 222/4 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 
Data publikacji: 2011.07.04

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zabudowanych pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokalu z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie-nabycie, oznaczonych jako: [więcej]

 • ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/4 o pow. 1555 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035154/7: udział 287/10000 części działki wraz z lokalem nr 18 i 19, pawilon nr II.
 
Data publikacji: 2011.06.29
wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonych jako: [więcej

- ul. Mazurska, działka nr 278/6 o pow. 116 m2, obręb 6, KW – OL1K/00040242/9:
- garaż nr 1 o pow. 13,45 m2 wraz z udziałem 347/1000 części działki,
- garaż nr 2 o pow. 10,33 m2 warz z udziałem 267/1000 części działki,
- garaż nr 3 o pow. 14,94 m2 wraz z udziałem 386/1000 części działki,

- ul. Gen. Władysława Sikorskiego 34, działka nr 118 o pow. 328 m2, obręb 3, KW – OL1K/00012428/2:
- lokal usługowy o pow. 11,79 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udział 12/1000 części działki,
- ul. Kaszubska 7 , działka nr 152/2 o pow. 736 m2, obręb 3, KW – OL1K/00021691/2:
- lokal usługowy o pow. 73,90 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udział 115/1000 części działki,

 
Data publikacji: 2011.06.14

wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonej jako: [więcej

 • działka nr 473/2 o pow. 137 m2, obręb 6, KW – OL1K/00017617/9, położona w Kętrzynie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 13, zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym o pow. użytkowej 96,75 m 2 i działka nr 914/7 o pow. 238 m2, obręb 6, KW – OL1K/00006913/4/3, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Ignacego Daszyńskiego
 
Data publikacji: 2011.05.19

wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonej jako: [więcej

 • działka nr 356/1 o pow. 1201 m2, obręb 7, KW – OL1K/00039982/8, położona przy ul. Cukrowniczej w Kętrzynie, sprzedawana łącznie z udziałem w 306/1000 części w działce nr 356/2 o pow. 147 m2, obręb 7, KW – OL1K/00039978/7, położonej przy ul. Cukrowniczej w Kętrzynie.
 
Data publikacji: 2011.05.19

wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przy ul. Królowej Jadwigi i ul. Kazimierza Wielkiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: [więcej

 • działki nr 140/4 o pow. 173 m2 , obręb 2 i nr 405/11 o pow. 1358 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039967/7 przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 241/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, 
 • działki nr 140/5 o pow. 160 m2 , obręb 2 i nr 405/10 o pow. 602 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039968/4, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 120/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, 
 • działki nr 140/6 o pow. 160 m2 , obręb 2 i nr 405/9 o pow. 656 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039969/1, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 129/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, 
 • działki nr 140/7 o pow. 160 m2 , obręb 2 i nr 405/8 o pow. 720 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039966/0, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 139/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, 
 • działki nr 140/8 o pow. 220 m2 , obręb 2 i nr 405/7 o pow. 1102 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039965/3, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 208/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, 
 • działka nr 405/6 o pow. 1035 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039964/6, przeznaczona do sprzedaży łącznie z udziałem 163/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2,
 
Data publikacji: 2011.05.19

wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: [więcej

 • działka nr 98/14 o pow. 1902 m2, obręb 3, KW – OL1K/00039987/3, niezabudowana, położona przy ul. Michała Kajki, przeznaczona pod zabudowę budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, 
 • działka nr 714/14 o pow. 1332 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035459/5, położona przy ul. Klonowej przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 
Data publikacji: 2011.05.19

wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonej jako: [więcej]

 • działka nr 356/1 o pow. 1201 m2, obręb 7, KW – OL1K/00039982/8, położona przy ul. Cukrowniczej w Kętrzynie, sprzedawana łącznie z udziałem w 306/1000 części w działce nr 356/2 o pow. 147 m2, obręb 7, KW – OL1K/00039978/7, położonej przy ul. Cukrowniczej w Kętrzynie.
 
Data publikacji: 2011.05.18

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zabudowanych pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokalu z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie-nabycie, oznaczonych jako:  [więcej]

 • ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/4 o pow. 1555 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035154/7:
  - udział 144/10000 części działki wraz z lokalem nr 1, pawilon nr II,
  - udział 143/10000 części działki wraz z lokalem nr 4, pawilon nr II,
  - udział 287/10000 części działki wraz z lokalem nr 16, pawilon nr III.
 
Data publikacji: 2011.04.05

wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: [więcej]

 • działka nr 255/2 o pow. 725 m2, KW – OL1K/00008292/8, obręb 7 i działka nr 265/1 o pow. 142 m2, KW – OL1K/00013358/7, obręb 7, niezabudowane, położone w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima, sprzedawane łącznie z udziałem ¼ części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00013358/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną, 
 • działka nr 265/4 o pow. 958 m2, KW – OL1K/00013358/7, obręb 7, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima, sprzedawana łącznie z udziałem ¼ części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00013358/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną, 
 • działka nr 265/5 o pow. 890 m2, KW – OL1K/00013358/7, obręb 7, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima, sprzedawana łącznie z udziałem ¼ części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00013358/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną.
 
Data publikacji: 2011.04.05

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonych jako działki: [więcej]

 • działka nr 21/3 o pow. 116 m2, KW – OL1K/00013671/7, obręb 6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Gdańskiej, przyległa do działki nr 22 położonej w Kętrzynie przy ul. Stefana Żeromskiego 18A, 
 • działka nr 20/1 o pow. 6 m2, KW – OL1K/00013668/3, obręb 6 i działka nr 21/1 o pow. 165 m2, KW – OL1K/00013671/7, obręb 6, zabudowane częścią budynku użytkowego, położone w Kętrzynie przy ul. Stefana Żeromskiego, przyległe do działki nr 19 położonej w Kętrzynie przy ul. Stefana Żeromskiego 20, 
 • działka nr 242/4 o pow. 70 m2, KW – OL1K/00019800/3, obręb 2, zabudowana częścią pawilonu handlowego, położona w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły, przyległa do działki nr 242/2 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły 40, 
 • działka nr 255/3 o pow. 70 m2, KW – OL1K/00008292/8, obręb 7 i działka nr 265/2 o pow. 101 m2, KW – OL1K/00013358/7, obręb 7, niezabudowane, położone w Kętrzynie przy ul. Bydgoskiej, przyległe do działki nr 263 położonej w Kętrzynie przy ul. Bydgoskiej 11C, sprzedawane łącznie z udziałem ¼ części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00013358/7, obręb 7, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną.
 
Data publikacji: 2011.03.23

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonych jako działki: [więcej]

 • działka nr 125/8 o pow. 333 m2, KW – OL1K/00008302/2, obręb 3, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego, przyległa do działki nr 125/1 położonej w Kętrzynie przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 
 • działka nr 394/1 o pow. 35 m2, KW – OL1K/00027603/1, obręb 7, zabudowana, częścią budynku gospodarczego, położona w Kętrzynie przy ul. Bydgoskiej, przyległa do działki nr 259 położonej w Kętrzynie przy ul. Bydgoskiej 7.
 
Data publikacji: 2011.03.09

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki: [więcej]

 • działka nr 135/4 o pow. 259 m2, KW – OL1K/00013376/9, obręb 7, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina, przyległa do działki nr 136 położonej w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina, 
 • działka nr 280/1 o pow. 55 m2, KW – OL1K/00019943/7, obręb 6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Stanisława Staszica, przyległa do działki nr 275 położonej w Kętrzynie przy ul. Stanisława Staszica 1C.
 
Data publikacji: 2011.03.09

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zabudowanych pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokalu z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie-nabycie, oznaczonych jako ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/4 o pow. 1555 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035154/7: [więcej]

 • udział 143/10000 części działki wraz z lokalem nr 2, pawilon nr II, 
 • udział 143/10000 części działki wraz z lokalem nr 3, pawilon nr II, 
 • udział 287/10000 części działki wraz z lokalem nr 17 i 20, pawilon nr II.
 
Data publikacji: 2010.12.06
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 912/1 o pow. 177 m2, KW – OL1K/00039990/7, obręb 6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Klonowej, przyległa do działek nr 912/2 i nr 898/8 położonych w Kętrzynie przy ul. Klonowej. [więcej]
 
Data publikacji: 2010.11.26
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, oznaczonej jako działka nr 83 o pow. 1139 m2, KW – OL1K/00013709/3, niezabudowanej, położonej w Kętrzynie przy ul. Składowej [więcej]
 
Data publikacji: 2010.11.16
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – małż. Lecha i Mirosławy Półtorak, oznaczonej jako działka nr 136 o pow. 196 m2, KW – OL1K/00008776/5, zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina 12 [więcej]
 
Data publikacji: 2010.10.27
wykaz nieruchomości przeznaczonej w udziale do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 6-394, w związku z adaptowanym z części wspólnych lokalem użytkowym o pow. 16,70m2 położonym przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23 w Kętrzynie [więcej]
 
Data publikacji: 2010.10.07
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olsztynie, oznaczonej jako działka nr 242/2 o pow. 208 m2, KW – OL1K/00022970/9, zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły 40. [więcej]
 
Data publikacji: 2010.10.01

wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: [więcej]

 • działka nr 36/8 o pow. 2778 m2, obręb 1, KW – OL1K/00006108/8, położona w Kętrzynie przy ul. Macieja Rataja 12A, niezabudowana, sprzedawana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 36/1, nr 36/2, nr 36/3, nr 36/4, nr 36/5, nr 36/6, nr 36/7 i nr 36/9, obręb 1, KW – OL1K/00023828/, położonych w Kętrzynie przy ul. Macieja Rataja. 
 • działki nr 611/2 o pow. 1158 m2 i nr 616/3 o pow. 797 m2 , KW – OL1K/00000693/3 oraz działki nr 612 o pow. 1728 m2 i nr 613 o pow. 494 m2 , KW- OL1K/ 00012107/6, obręb 6, położone w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej i ul. Gdańskiej, niezabudowane, przeznaczone do wniesienia jako wkładu niepieniężnego – aportu do Spółki z o. o. Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kętrzynie celu wybudowania na nich budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jaśminowej.
 
Data publikacji: 2010.08.20
wykaz nieruchomości przeznaczonej w udziale do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 6-884, w związku z adaptowanym z części wspólnych lokalem mieszkalnym położonym przy ul. Poznańskiej 11 w Kętrzynie. [więcej] 
 
Data publikacji: 2010.08.19

wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonej jako:  [więcej] 

 • działka nr 277/6 o pow. 477 m2, obręb 3, KW – OL1K/00013685/8, położona przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Kętrzynie, sprzedawana w udziałach po 1/7 części łącznie z udziałem 413/1000 części działki nr 277/7 o pow. 171 m2, obręb 3, KW – OL1K/00013685/8, położonej przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Kętrzynie.
  Działka nr 277/6 przeznaczona jest do pod budowę siedmiu boksów garażowych.
 
Data publikacji: 2010.07.23

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych oznaczonych jako działki: [więcej] 

 • działka nr 107/1 o pow. 1025 m2, KW – OL1K/00013780/4, zabudowana budynkiem usługowo magazynowym, położona w Kętrzynie przy ul. Dworcowej 3a,  
 • działka nr 107/2 o pow. 715 m2, KW – OL1K/00021119/9, zabudowana garażami, położona w Kętrzynie przy ul. Dworcowej 3a.
 
Data publikacji: 2010.07.05

wykaz nieruchomości garażowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonej jako: [więcej] 

 • garaż nr 7 o pow. 12,27 m 2 sprzedawany z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 94/1000 części działki nr 387 o pow. 426 m2, obręb 6, KW – OL1K/00012381/0, położony przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Kętrzynie ( za budynkiem mieszkalnym przy ul. Mazurskiej 5 ).
 
Data publikacji: 2010.07.02
wykaz lokalu usługowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego o pow. 73,90m2 położonego przy ul.Kaszubskiej 7 w Kętrzynie. [więcej] 
 
Data publikacji: 2010.06.14

wykazy garaży przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Kętrzynie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, oznaczonych jako: [więcej] 

 • garaż nr 1 o pow. 17,73 m2 sprzedawany wraz z udziałem 211/1000 części działki nr 75/16 o pow. 269 m2 , obręb 3, KW – OL1K/00039992/1 oraz udziałem 26/1000 części w drodze wewnętrznej działce nr 75/31 o pow. 135 m2, obręb 3, KW – Ol1K/00039971/8, 
 • garaż nr 3 o pow. 13,27 m2 sprzedawany wraz z udziałem 158/1000 części działki nr 75/16 o pow. 269 m2 , obręb 3, KW – OL1K/00039992/1 oraz udziałem 20/1000 części w drodze wewnętrznej działce nr 75/31 o pow. 135 m2, obręb 3, KW – Ol1K/00039971/8, 
 • garaż nr 4 o pow. 13,16 m2 sprzedawany wraz z udziałem 156/1000 części działki nr 75/16 o pow. 269 m2 , obręb 3, KW – OL1K/00039992/1 oraz udziałem 20/1000 części w drodze wewnętrznej działce nr 75/31 o pow. 135 m2, obręb 3, KW – Ol1K/00039971/8, 
 • garaż nr 5 o pow. 13,35 m2 sprzedawany wraz z udziałem 159/1000 części działki nr 75/16 o pow. 269 m2 , obręb 3, KW – OL1K/00039992/1 oraz udziałem 20/1000 części w drodze wewnętrznej działce nr 75/31 o pow. 135 m2, obręb 3, KW – Ol1K/00039971/8, 
 • garaż nr 6 o pow. 13,33 m2 sprzedawany wraz z udziałem 158/1000 części działki nr 75/16 o pow. 269 m2 , obręb 3, KW – OL1K/00039992/1 oraz udziałem 20/1000 części w drodze wewnętrznej działce nr 75/31 o pow. 135 m2, obręb 3, KW – Ol1K/00039971/8.
 
Data publikacji: 2010.05.28
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użytkowanie na rzecz Kętrzyńskiego Centrum Kultury oznaczonej jako:[więcej] 

- działka nr 138/3 o pow. 672 m2, KW – OL1K/00006096/0, obręb 3, zabudowana budynkiem kina „GWIAZDA”, położona w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24 A.

 
Data publikacji: 2010.05.28
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej pawilonem handlowo – usługowym przeznaczonym do zbycia łącznie ze sprzedażą pawilonu z zaliczeniem nakładów poniesionych na jego wybudowanie, oznaczonej jako: [więcej] 

- działka nr 140 o pow. 48 m2 , obręb 3, KW – OL1K/00013592/9, zabudowana pawilonem handlowo – usługowym, położona przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24 w Kętrzynie.

 
Data publikacji: 2010.05.28
wykazy garaży przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, oznaczonych jako: [więcej] 
 • garaż nr 1 o pow. 25,68 m2 położony w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej wraz z udziałem 370/1000 części działki nr 356/3 o pow. 334 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00039972/5 oraz udziałem 31/1000 części w drodze wewnętrznej działce nr 356/2 o pow. 147 m2, obręb 7, KW – Ol1K/00039978/7, 
 • garaż nr 2 o pow. 22,65 m2 położony w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej wraz z udziałem 326/1000 części działki nr 356/3 o pow. 334 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00039972/5 oraz udziałem 28/1000 części w drodze wewnętrznej działce nr 356/2 o pow. 147 m2, obręb 7, KW – Ol1K/00039978/7, 
 • garaż nr 3 o pow. 21,11 m2 położony w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej wraz z udziałem 304/1000 części działki nr 356/3 o pow. 334 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00039972/5 oraz udziałem 26/1000 części w drodze wewnętrznej działce nr 356/2 o pow. 147 m2, obręb 7, KW – Ol1K/00039978/7, 
 • garaż nr 5 o pow. 14,27 m2 położony w Kętrzynie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego wraz z udziałem 109/1000 części działki nr 387 o pow. 426 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00012381/0 oddawanym w użytkowanie wieczyste,  
 • garaż nr 7 o pow. 12,27 m2 położony w Kętrzynie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego wraz z udziałem 94/1000 części działki nr 387 o pow. 426 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00012381/0 oddawanym w użytkowanie wieczyste.
 
Data publikacji: 2010.05.14

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka: [więcej] 

 • działka nr 54/9 o pow. 70 m2, KW – OL1K/00013399/6, obręb 7, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Wilanowskiej, przyległa do działki nr 51 położonej w Kętrzynie przy ul. Niepodległości 6.
 
Data publikacji: 2010.05.14

wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonej jako: [więcej] 

 • działka nr 356/1 o pow. 1201 m2, obręb 7, KW – OL1K/00014684/8, położona przy ul. Cukrowniczej w Kętrzynie, sprzedawana łącznie z udziałem w 306/1000 części w działce nr 356/2 o pow. 147 m2, obręb 7, KW – OL1K/00014684/8, położonej przy ul. Cukrowniczej w Kętrzynie.
 
Data publikacji: 2010.05.14

wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonej jako: [więcej] 

 • lokal usługowy o pow. 22,3 m2 , położony na parterze budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 36 w Kętrzynie, sprzedawany wraz z udziałem 4/100 części działki nr 131/5 o pow. 187 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00030652/3, położonej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 36 w Kętrzynie.
 
Data publikacji: 2010.05.07

wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: [więcej]

 • działka nr 912/2 o pow. 1030 m2, obręb 6, KW – OL1K/00027928/5, położona przy ul. Klonowej, niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę budynkiem usługowo – handlowym z możliwością uzupełnienia o funkcję mieszkaniową, 
 • działka nr 912/3 o pow. 1290 m2, obręb 6, KW – OL1K/00027928/5, położona przy ul. Klonowej, niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę budynkiem usługowo – handlowym z możliwością uzupełnienia o funkcję mieszkaniową, 
 • działka nr 98/14 o pow. 1902 m2, obręb 3, KW – OL1K/00007900/7, położona przy ul. Michała Kajki, niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, 
 • działka nr 98/18 o pow. 1423 m2, obręb 3, KW – OL1K/00007900/7, położona przy ul. Michała Kajki, niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
  W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla powyższych działek zostanie ustanowiona stosowna, odpłatna służebność drogowa.
 • działka nr 274/3 o pow. 696 m2, obręb 2, KW – OL1K/00004308/6, położona przy ul. Piastowskiej, niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę 15 boksami garażowymi. 
 • działka nr 274/2 o pow. 150 m2, obręb 2, KW – OL1K/00004308/6, położona przy ul. Piastowskiej, niezabudowana, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej.
 
Data publikacji: 2010.05.04

wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: [więcej]

 • działka nr 271/7 o pow. 6 m2, obręb 3, KW – OL1K/00007947/8, położona w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego zabudowana częścią schodów stanowiących integralną część nieruchomości położonej przy ul Daszyńskiego 16a-c, sprzedawana w udziałach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 272 o pow. 250 m2, obręb 3, KW – OL1K/00012686/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 16a-c. 
 • działka nr 271/9 o pow. 645 m2, obręb 3, KW – OL1K/00007947/8, położona w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego niezabudowana, sprzedawana w udziałach w celu utworzenia z już posiadaną przez nabywców działką nr 274 o pow. 320 m2, obręb 3, KW – OL1K/00008447/0, położoną w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 14 działki spełniającej wymogi działki budowlanej.
 
Data publikacji: 2010.04.09

wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie: [więcej]

przy ul. Królowej Jadwigi i ul. Kazimierza Wielkiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

 • działki nr 140/4 o pow. 173 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00028663/6 i nr 405/11 o pow. 1358 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2 przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 241/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2, 
 • działki nr 140/5 o pow. 160 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00028663/6 i nr 405/10 o pow. 602 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 120/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2, 
 • działki nr 140/6 o pow. 160 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00028663/6 i nr 405/9 o pow. 656 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 129/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2, 
 • działki nr 140/7 o pow. 160 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00028663/6 i nr 405/8 o pow. 720 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 139/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2, 
 • działki nr 140/8 o pow. 220 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00028663/6 i nr 405/7 o pow. 1102 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 208/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2,  
 • działka nr 405/6 o pow. 1035 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2, przeznaczona do sprzedaży łącznie z udziałem 163/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2, 
 • powyższe działki stanowią teren przeznaczony pod zabudowę budynkami usługowo-mieszkalnymi. 
 • działka nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2, sprzedawana w udziałach przeznaczona jest pod budowę parkingu obsługującego planowaną w sąsiedztwie zabudowę usługową z funkcją mieszkaniową.
 • działka nr 405/2 o pow. 2468 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028661/2, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością uzupełnienia o usługi podstawowe w parterze budynku.

przy ul. Klonowej przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 • działka nr 714/13 o pow. 1733 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035460/5, 
 • działka nr 714/14 o pow. 1332 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035459/5,
 
Data publikacji: 2010.03.18

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki: [więcej]

 • działka nr 647/24 o pow. 26 m2, KW – OL1K/00013570/9, obręb 6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Świerkowej,
 • działka nr 374 o pow. 92 m2, KW – OL1K/00013379/0, obręb 5, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Małej,
 • działka nr 439/2 o pow. 192 m2, KW – OL1K/00013720/6, obręb 6, zabudowana schodami i tarasem, położona w Kętrzynie przy ul. Ignacego Daszyńskiego.
 
Data publikacji: 2010.01.12

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych oznaczonej jako działki: [więcej]

 • działka nr 272 o pow. 250 m2, KW – OL1K/00012686/8, zabudowana budynkami użytkowo - mieszkalnymi, położona w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 16 a-c, 
 • działka nr 118 o pow. 932 m2, KW – OL1K/00011907/7, obręb 4, położona przy ul. Usługowej 1 w Kętrzynie i działka nr 119 o pow. 932 m2, KW – OL1K/00011923/5, obręb 4, położona przy ul. Usługowej 3 w Kętrzynie, zabudowane budynkami użytkowymi.
 
Data publikacji: 2009.12.23

wykaz nieruchomości lokalowych położonych w zabytkowym budynku przy ul. Pocztowej 5 w Kętrzynie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: [więcej]

 • lokal usługowy Nr 1 o pow. 123,31 m2 z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 30,26 m 2, położony na poziomie piwnic, sprzedawany wraz z udziałem 191/1000 części działki nr 579/1 o pow. 940 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00006898/2,
 • lokal usługowy Nr 2 o pow. 123,11 m2 , położony na poziomie parteru, sprzedawany wraz z udziałem 153/1000 części działki nr 579/1 o pow. 940 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00006898/2.
 
 Data publikacji: 2009.12.16
wykaz nieruchomości przeznaczonej w udziale do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 3-254, w związku z adaptowanym z części wspólnych lokalem użytkowym położonym przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 2 w Kętrzynie. [więcej]
 

Data publikacji: 2009.12.07

wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przeznaczonych do sprzedaży:  [więcej]

 • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 335/8 o pow. 62 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00037591/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego przeznaczona pod budowę 3 boksów garażowych, 
 • w drodze bezprzetargowej: - działka nr 78/4 o pow. 603 m2 , obręb 3, KW – OL1K/00008279/1, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Wojaka Polskiego 14, przeznaczona do sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
 

Data publikacji: 2009.12.02

wykaz nieruchomości przeznaczonej do obciążenia prawem użytkowania na rzecz Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie, oznaczonej jako:  [więcej]

 • działka nr 508 o pow. 1790 m2 , zabudowana budynkiem byłej loży masońskiej, obręb 6, KW – OL1K/00005066/4 położona przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Kętrzynie.
 

Data publikacji: 2009.11.20

wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:  [więcej]

 • działka nr 320/6 o pow. 2763 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00037205/4, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego przeznaczona na realizację i utrzymanie usług U-2, 
 • działka nr 84/4 o pow. 924 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00034660/0 i działka nr 79 o pow. 181 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, niezabudowane, położone w Kętrzynie przy ul. Olsztyńskiej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne MNU-2, 
 • działka nr 13/2 o pow. 13976 m2 , obręb 4, KW – OL1K/00013697/5/8, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej. Nieruchomość stanowi teren przeznaczony na realizację usług, przemysłu i składów UPS-2, 
 • działka nr 78/5 o pow. 12261 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00034253/4, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Nasiennej. Nieruchomość stanowi teren rzemiosła produkcyjno-usługowego bez funkcji mieszkaniowej Ur-1, 
 • działka nr 78/6 o pow. 11460 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00034254/1, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Nasiennej. Nieruchomość stanowi teren rzemiosła produkcyjno-usługowego bez funkcji mieszkaniowej Ur-1.
 

Data publikacji: 2009.11.04

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zabudowanej pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokalu z zaliczeniem nakładów poniesionych na jego wybudowanie-nabycie, oznaczonej jako: [więcej]

- ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/5 o pow. 1282 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035155/4:
- udział 424/10000 części działki wraz z lokalem nr 8, pawilon nr II.
 

Data publikacji: 2009.09.28

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zabudowanej pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokalu z zaliczeniem nakładów poniesionych na jego wybudowanie-nabycie, oznaczonej jako: [więcej]

ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/4 o pow. 1555 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035154/7 - udział 143/10000 części działki wraz z lokalem nr 9, pawilon nr II.

 

Data publikacji: 2009.09.03

wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: [więcej]

 • działka nr 100/7 o pow. 146 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00006887/2, zabudowana częścią budynku użytkowego pow. 52,01 m2, położona w Kętrzynie przy ul. Leśnej, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Kętrzynie przy ul. Bydgoskiej 24. 
 • działka nr 54/10 o pow. 86 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Wilanowskiej, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Kętrzynie przy ul. Niepodległości 4. 
 • działki nr 54/7 o pow. 55 m2 , nr 54/11 o pow. 20 m2 i nr 54/12 o pow. 10 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, niezabudowane, położone w Kętrzynie przy ul. Wilanowskiej, przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Kętrzynie przy ul. Wilanowskiej 2.
 

Data publikacji: 2009.09.02

wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Samulowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: [więcej]

 • działka nr 341/1 o pow. 726 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana, 
 • działka nr 341/2 o pow. 732 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana, 
 • działka nr 341/3 o pow. 729 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana, 
 • działka nr 341/4 o pow. 932 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana, 
 • działka nr 343/2 o pow. 892 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana, 
 • działka nr 343/3 o pow. 885 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana, 
 • działka nr 343/4 o pow. 1177 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, niezabudowana
 

Data publikacji: 2009.08.28

wykaz nieruchomości garażowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonych jako: [więcej]

 • garaż nr 2 o pow. 18,34 m2 położony w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej wraz z udziałem 23/100 części działki nr 355/7 o pow. 282 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00036369/4 oraz udziałem 4/100 części w drodze wewnętrznej działce nr 355/6 o pow. 179 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00036368/7.
 

Data publikacji: 2009.08.05

wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: [więcej]

 1. działka nr 767/13 o pow. 238 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00013570/9, niezabudowana, położona przy ul. Brzozowej, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Kętrzynie przy ul. Brzozowej 21, 
 2. działka nr 218/1 o pow. 44 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00013687/2, niezabudowana, położona przy ul. Wąskiej, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Kętrzynie przy ul. Wąskiej 2, 
 3. działka nr 218/2 o pow. 44 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00013687/2, niezabudowana, położona przy ul. Wąskiej, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Kętrzynie przy ul. Wąskiej 4.
 

Data publikacji: 2009.07.17

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zabudowanej pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokali z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie-nabycie, oznaczonych jako: [więcej]

- ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/4 o pow. 1555 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035154/7:
- udział 287/10000 części działki wraz z lokalem nr 5 i 8, pawilon nr II.
- udział    części działki wraz z lokalem nr 21-26, pawilon nr II.
 

Data publikacji: 2009.06.09

wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży: [więcej]

a/ w drodze bezprzetargowej:
- działka nr 899/27 o pow. 152 m2 ,obręb 6, KW – OL1K/00013173/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Świerkowej, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Kętrzynie przy ul. Świerkowej 65.

b/ w drodze przetargu:
- działka nr 714/4 o pow. 824 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00013448/5, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Świerkowej,
- działka nr 714/5 o pow. 517 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00013448/5, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Świerkowej,
- działka nr 714/6 o pow. 605 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00013448/5, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Świerkowej.

 

Data publikacji: 2009.05.05

wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: [więcej]

 • działka nr 135/7 o pow. 354 m2 ,obręb 7, KW – OL1K/00034820/0, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina, 
 • działka nr 46/1 o pow. 47 m2 ,obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Niepodległości, 
 • działka nr 46/2 o pow. 47 m2 ,obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Niepodległości, 
 • działka nr 46/3 o pow. 89 m2, położona w Kętrzynie przy ul. Niepodległości i działka nr 54/1 o pow. 101 m2, położona w Kętrzynie przy ul. Wilanowskiej, niezabudowane, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, 
 • działka nr 54/4 o pow. 105 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Wilanowskiej, 
 • działka nr 54/2 o pow. 100 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Wilanowskiej, 
 • działka nr 54/8 o pow. 50 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Wilanowskiej.

 

Data publikacji: 2009.04.02

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zabudowanej pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokali z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie-nabycie, oznaczonych jako:

 • ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/4 o pow. 1555 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035154/7: udział    części działki wraz z lokalem nr 2, pawilon nr II. [więcej]
 

Data publikacji: 2009.03.17

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zabudowanej pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokali z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie, oznaczonych jako: [więcej]

 • ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/4 o pow. 1555 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035154/7: udział 287/10000 części działki wraz z lokalem nr 14-15, pawilon nr II.
 

Data publikacji: 2009.03.06

wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży: [więcej]

a/ w drodze przetargu:

 • działka nr 373 o pow. 1579 m2 , obręb 5, KW – OL1K/00013382/4, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Małej, 
 • działka nr 714/12 o pow. 1260 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035454/0, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Klonowej, 
 • działka nr 714/13 o pow. 1733 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035460/5, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Klonowej, 
 • działka nr 714/14 o pow. 1332 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035459/5, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Klonowej, 
 • działka nr 714/15 o pow. 1125 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035458/8, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Klonowej, 
 • działka nr 714/16 o pow. 1711 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035457/1, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Klonowej, 
 • działka nr 714/17 o pow. 1052 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035456/4, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Klonowej.

Działki stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi.

b/ w drodze bezprzetargowej:

 • działka nr 647/19 o pow. 114 m2 ,obręb 6, KW – OL1K/00013570/9, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Świerkowej 111, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Kętrzynie przy ul. Świerkowej 111, 
 • działka nr 109/12 o pow. 525 m2 ,obręb 5, zabudowana, położona w Kętrzynie przy Placu Słowiańskim przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, 
 • działki nr 131/4 o pow. 1379 m2 i nr 131/6 o pow. 2292 m2 ,obręb 4, zabudowane, położone w Kętrzynie przy ul. Przemysłowej 1 przeznaczone do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
 

Data publikacji: 2009.02.10

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zabudowanej pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokali z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie, oznaczonych jako: [więcej]

- ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/4 o pow. 1555 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035154/7:
  - udział 287/10000 części działki wraz z lokalem nr 6-7, pawilon nr II,
  - udział    części działki wraz z lokalem nr 11-12, pawilon nr II.
 

Data publikacji: 2008.12.11

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zabudowanej pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokali z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie, oznaczonych jako: [więcej]

 • ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/4 o pow. 1555 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035154/7: udział 287/10000 części działki wraz z lokalem nr 18, pawilon nr III.
 

Data publikacji: 2008.12.11

wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej jako: 

 • działka nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K/00037205/4, położona przy ul. Bolesława Chrobrego w Kętrzynie. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.11.05

wykaz nieruchomości przeznaczonej do wniesienia przez Gminę Miejską Kętrzyn do Spółki z o. o. - Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kętrzynie jako wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności lokalu użytkowego nr 3 o pow. 25,3 m2, KW – OL1K/00036522/5, położonego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Romualda Traugutta 25 w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 2008.10.22

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 • działka nr 87/4 o pow. 1200 m2, obręb 7, KW – OL1K/00006909/3, niezabudowana położona w Kętrzynie przy ul. Bydgoskiej, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi MNU-2. 
 • działka nr 335/8 o pow. 62 m2, obręb 6, KW – OL1K/00007992/8, niezabudowana położona w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego, przeznaczona pod zabudowę 3 boksami garażowymi. 
 • działka nr 457/8 o pow. 52 m2, obręb 6, KW – OL1K/00013192/5, zabudowana obiektem gospodarczym przeznaczonym do przebudowy na garaż, położona w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.10.22

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych tych nieruchomości:

 •  działka nr 57/1 o pow. 4228 m2, niezabudowana, położona przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie i działka nr 58/1 o pow. 1218 m2, niezabudowana, położona przy ul. Szpitalnej 5 w Kętrzynie, obręb 3, KW - OL1K/00021683/3. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.09.23

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zabudowanych pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokali z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie, oznaczonych jako:

 1. ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/5 o pow. 1282 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035155/4:
  - udział    części działki wraz z lokalem nr 8, pawilon nr II,
  - udział    części działki wraz z lokalem nr 17, pawilon nr III,
  [więcej
 

Data publikacji: 2008.09.15

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zabudowanych pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokali z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie, oznaczonych jako:

 1. ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/5 o pow. 1282 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035155/4:
  - udział    części działki wraz z lokalem nr 3, pawilon nr I
  - udział    części działki wraz z lokalem nr 4, pawilon nr I [więcej
 

Data publikacji: 2008.09.08

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zabudowanych pawilonami handlowo – usługowymi przeznaczonymi do zbycia w udziałach łącznie ze sprzedażą lokali z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie, oznaczonych jako:

 1. ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/4 o pow. 1555 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035154/7
 2. ul. Władysława Jagiełły, działka nr 90/5 o pow. 1282 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035155/4
 3. ul. Ignacego Daszyńskiego 18A, działka nr 409/1 o pow. 42 m2, obręb 6, KW – OL1K/00005094/9 i działka nr 411/2 o pow. 80 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00006593/4 [więcej]
 

Data publikacji: 2008.09.08

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych oznaczonej jako działki:

- działka nr 48/1 o pow. 1435 m2, nr 48/2 o pow. 2796 m2, nr 48/3 o pow. 1864 m2, nr 48/4 o pow. 1025 m2 i działka nr 48/5 o pow. 2188 m2 , obręb 4, KW – OL1K/00008625/2, zabudowane budynkami usługowymi, położone w Kętrzynie przy ul. Mazowieckiej 11 A [więcej]
 

Data publikacji: 2008.08.29

wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany:
- działka Nr 617/4 o pow. 0,0480 ha, obręb 6, ul. Poznańska, księga wieczysta KW OL1K/00013437/5, właściciel Gmina Miejska Kętrzyn [więcej]
 

Data publikacji: 2008.07.07

 • garaż nr 2 o pow. 18,34 m2 położony w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej wraz z udziałem 23/100 części działki nr 355/7 o pow. 282 m2 , obręb 7, KW – 36369/4 oraz udziałem 4/100 części w drodze wewnętrznej działce nr 355/6
 • pom. gospodarcze - garaż nr 4 o pow. 19,88 m2 położony w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej wraz z udziałem 25/100 części działki nr 355/7 o pow. 282 m2, obręb 7, KW – 36369/4 oraz udziałem 4/100 części w drodze wewnętrznej działce nr 355/6,
 • garaż nr 1 o pow. 17,40 m2 wraz z udziałem 30/100 części działki nr 260 o pow. 68 m2 , obręb 3, KW – 13285, położony w Kętrzynie przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.07.07

 • działka nr 117/6 o pow. 936 m2, obręb 5, KW – 34266/8, zabudowana obiektem przeznaczonym do rozbiórki, położona w Kętrzynie przy ul. Krótkiej,
 • działka nr 117/7 o pow. 983 m2, obręb 5, KW – 34267/5, zabudowana budynkiem usługowym o pow. 334,10 m2 , położona w Kętrzynie przy ul. Krótkiej [więcej]
 

Data publikacji: 2008.06.20

 • działka nr 320/5 o pow. 288 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00006560/4, niezabudowana, położona przy ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego w Kętrzynie, przeznaczona do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
 • działka nr 77 o pow. 288 m2, obręb 6, KW – OL1K/00013673/1, położona przy ul. Hugo Kołłątaja w Kętrzynie, przeznaczona do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.06.04

 • działka nr 106/19 o pow. 490 m2 , obręb 4, KW – OL1K/00030683/9, zabudowana, położona przy ul. Przemysłowej w Kętrzynie, przeznaczona do sprzedaży na rzecz dotychczasowych jej użytkowników wieczystych, 
 • działka nr 647/7 o pow. 99 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00013570/9, niezabudowana, położona przy ul. Świerkowej 118 w Kętrzynie, przeznaczona do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.06.04

- garaż nr 10 o pow. 15,68 m2 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 399 o pow. 191 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00009042/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.05.14

- działka nr 7/4 o pow. 93 m2 , obręb 3, KW – OL1K/00013200/5, ul. Władysława Jagiełły,
- działka nr 7/3 o pow. 104 m2 , obręb 3, KW – OL1K/00013200/5, ul. Władysława Jagiełły,
- działka nr 279/25 o pow. 107 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00012797/9, ul. Władysława Jagiełły,
- działka nr 279/24 o pow. 53 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00012797/9, ul. Władysława Jagiełły,
- działka nr 279/23 o pow. 52 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00012797/9, ul. Władysława Jagiełły,
- działka nr 279/22 o pow. 52 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00012797/9, ul. Władysława Jagiełły,
- działka nr 279/21 o pow. 82 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00012797/9, ul. Władysława Jagiełły,
- działka nr 279/20 o pow. 81 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00012797/9, ul. Władysława Jagiełły,
- działka nr 279/17 o pow. 49 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00012797/9, ul. Władysława Jagiełły,
- działka nr 279/15 o pow. 107 m2 , obręb 2, KW – OL1K/00012797/9, ul. Władysława Jagiełły,
- działka nr 143 o pow. 46 m2 i działka nr 145/1 o pow. 4 m2, obręb 6, KW – OL1K/00013430/6, ul. Władysława Broniewskiego. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.04.09

- garaż nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 1/10 części działki nr 298 o pow. 225 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00012490/7, położonej w Kętrzynie przy ul. Romualda Mielczarskiego.
- garaż nr 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 1/10 części działki nr 577 o pow. 195 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00012779/7, położonej w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Struga.
- garaż nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 1/14 części działki nr 115 o pow. 262 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00008301/5, położonej w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego.
- garaż nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 1/25 części działki nr 500 o pow. 918 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00007590/0, położonej w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.04.09

- garaż nr 1 wraz z udziałem 25/100 części działki nr 77/2 o pow. 408 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00030394/6, położonej w Kętrzynie przy ul. Rynkowej.
- garaż nr 2 wraz z udziałem 25/100 części działki nr 77/2 o pow. 408 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00030394/6, położonej w Kętrzynie przy ul. Rynkowej.
- garaż nr 3 wraz z udziałem 25/100 części działki nr 77/2 o pow. 408 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00030394/6, położonej w Kętrzynie przy ul. Rynkowej.
- garaż nr 4 wraz z udziałem 25/100 części działki nr 77/2 o pow. 408 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00030394/6, położonej w Kętrzynie przy ul. Rynkowej.
- garaż nr 9 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 399 o pow. 191 m2 , obręb 6, KW – 7894, położonej w Kętrzynie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.04.09

- garaż nr 1 wraz z udziałem 47/100 części działki nr 355/3 o pow. 195 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00036365/6, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej oraz udziałem 6/100 części działki nr 355/4 o pow. 273 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00036366/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej.
- garaż nr 2 wraz z udziałem 53/100 części działki nr 355/3 o pow. 195 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00036365/6, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej oraz udziałem 6/100 części działki nr 355/4 o pow. 273 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00036366/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej.
- garaż nr 1 wraz z udziałem 29/100 części działki nr 355/7 o pow. 282 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00036369/4, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej oraz udziałem 4/100 części działki nr 355/6 o pow. 179 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00036368/7, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej.
- garaż nr 3 wraz z udziałem 23/100 części działki nr 355/7 o pow. 282 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00036369/4, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej oraz udziałem 4/100 części działki nr 355/6 o pow. 179 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00036368/7, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.04.09

- działka nr 134/5 o pow. 1425 m2, obręb 7, KW - 25806, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina 18A.
- działka nr 135/1 o pow. 871 m2, obręb 7, KW - 25805, zabudowana budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki, położona w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina 18B.
- działka nr 78/7 o pow. 3278 m2, obręb 1, KW – 34255/8, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Rynkowej.
- działka nr 78/6 o pow. 11460 m2, obręb 1, KW – 34254/1, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Nasiennej.
- działka nr 78/5 o pow. 12261 m2, obręb 1, KW – 34253/4, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Nasiennej. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.04.09

- działka nr 120 o pow. 931 m2 , obręb 4, KW – OL1K/00011935/2, niezabudowana, położona przy ul. Usługowej 5 w Kętrzynie. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.04.09

- działka nr 77 o pow. 288 m2, obręb 6, KW – OL1K/00013673/1, położona przy ul. Hugo Kołłątaja w Kętrzynie [więcej]
 

Data publikacji: 2008.03.04

- udział 287/10000 części działki nr 90/4 o pow. 1555 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035154/7, położonej przy ul. Władysława Jagiełły w Kętrzynie wraz z lokalem nr 12, pawilon nr 1 [więcej]
 

Data publikacji: 2008.02.08

- działka nr 270 o pow. 37 m2, obręb 3, KW – 21159, położona przy ul. Romualda Mielczarskiego 9B w Kętrzynie [więcej]
 

Data publikacji: 2008.02.08

- działka nr 317/6 o pow. 493 m2 i działka nr 317/8 o pow. 398 m2 , obręb 5, KW – 21159, położone przy ul. Mazowieckiej w Kętrzynie [więcej]
 

Data publikacji: 2008.02.08

- udział 287/10000 części działki nr 90/4 o pow. 1555 m2, obręb 1, KW – OL1K/00035154/7, położonej przy ul. Władysława Jagiełły w Kętrzynie wraz z lokalem nr 25, pawilon nr III.
- udział 287/10000 części działki nr 90/4 o pow. 1555 m2, obręb 1, KW – OL1K/00035154/7, położonej przy ul. Władysława Jagiełły w Kętrzynie wraz z lokalem nr 11, pawilon nr I.
- udział    części działki nr 90/4 o pow. 1555 m2, obręb 1, KW – OL1K/00035154/7, położonej przy ul. Władysława Jagiełły w Kętrzynie wraz z lokalem nr 13, pawilon nr II [więcej]
 

Data publikacji: 2007.12.11

- działka nr 90/8 o pow. 143 m2, obręb 1, KW – OL1K/00035153/0 
- działka nr 93/3 o pow. 97 m2, obręb 1, KW – OL1K/00013913/6, położone przy ul. Władysława Jagiełły w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 2007.12.11

- działka nr 284/5 o pow. 726 m2 
- działka nr 285/11 o pow. 133 m2, obręb 7, KW – OL1K/00034701/0, położone przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Kętrzynie [więcej]
 

Data publikacji: 2007.11.15

- działka nr 403/19 o pow. 903 m2, obręb 2, KW – OL1K/00027892/3, położona przy ul. Władysława Jagiełły w Kętrzynie,
- działka nr 403/20 o pow. 993 m2, obręb 2, KW – OL1K/00027892/3, położona przy ul. Władysława Jagiełły w Kętrzynie,
- działka nr 403/22 o pow. 1442 m2, obręb 2, KW – OL1K/00027892/3, położona przy ul. Władysława Jagiełły w Kętrzynie. [więcej]
 
Data publikacji: 2007.11.15
- działka nr 354/3 o pow. 2455 m2, obręb 7, KW – OL1K/00014684/8, położona przy ul. Cukrowniczej w Kętrzynie
- działka nr 355/5 o pow. 788 m2, obręb 7, KW – OL1K/00014684/8, położona przy ul. Cukrowniczej w Kętrzynie [więcej]
 
Data publikacji: 2007.11.12
- udział 1/2 części działki nr 360 o pow. 141 m2 , obręb 7, KW – 6025, położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie wraz z pawilonem oznaczonym numerem ul. Fryderyka Chopina 9A,
- udział 1/2 części działki nr 360 o pow. 141 m2 , obręb 7, KW – 6025, położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie wraz z pawilonem oznaczonym numerem ul. Fryderyka Chopina 9B. [więcej]
 
Data publikacji: 2007.11.12
Wkład niepieniężny (aport) - prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pudwągi, gmina Reszel, stanowiącej działki nr 11/6 o pow. 0,6095 ha, nr 12/5 o pow. 0,0500 ha i nr 12/6 o pow. 2,6837 ha, objętej księgą wieczystą nr 28704. [więcej]
 
Data publikacji: 2007.11.12
Działka Nr 295/1 o pow. 21 m2, obręb 2, KW – OL1K/00028669/8, położona przy ul. Lipowej w Kętrzynie [więcej]
 
Data publikacji: 2007.10.31
Udział 287/10000 części działki nr 90/4 o pow. 1555 m2 , obręb 1, KW – OL1K/00035154/7 położonej przy ul. Władysława Jagiełły w Kętrzynie wraz z lokalem nr 10, pawilon nr I [więcej]
 

Data publikacji: 2007.10.31

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana przeznaczona do zbycia jako niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka: Nr 242/3 o pow. 41 m2 , obręb 6, KW – OL1K/00013687/2, położona przy ul. Mazurskiej w Kętrzynie. [więcej]
 

Bliższych informacji udziela
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 089 752 05 43; 752 05 42; 752 05 40

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-10-31 11:29:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-11-27 10:09:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki