Nieruchomości_przeznaczone_do_zbycia_w_roku_2006

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych stanowiących część obszaru funkcyjnego MNU-3:

 1. Działka nr 79/1 o pow. 1078 m2 , KW – 13710 wraz z udziałem 25/100 części w działce nr 79/3 o pow. 441 m2 , KW – 13710, położonych w Kętrzynie przy ul. Składowej,
  cena wywoławcza - 27 400,00 zł; wadium - 2 800,00 zł 
 2. Działka nr 79/2 o pow. 1355 m2 , KW – 13710 wraz z udziałem 32/100 części w działce nr 79/3 o pow. 441 m2 , KW – 13710, położonych w Kętrzynie przy ul. Składowej,
  cena wywoławcza - 34 300,00 zł; wadium - 3 500,00 zł 
 3. Działka nr 79/4 o pow. 988 m2 , KW – 13710 wraz z udziałem 23/100 części w działce nr 79/3 o pow. 441 m2 , KW – 13710, położonych w Kętrzynie przy ul. Składowej,
  cena wywoławcza - 25 200,00 zł; wadium - 2 600,00 zł 
 4. Działka nr 79/5 o pow. 874 m2 , KW – 13710 wraz z udziałem 20/100 części w działce nr 79/3 o pow. 441 m2 , KW – 13710, położonych w Kętrzynie przy ul. Składowej,
  cena wywoławcza - 22 300,00 zł; wadium - 2 300,00 zł

Data publikacji: 18.12.2006r.

Termin przetargu: 23.01.2007r.

| Ogłoszenie | Lokalizacja |

 

Przedmiot przetargu: Drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Mazowieckiej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kętrzyna jako działka Nr 53/2 o pow. 11533 m2, KW – 13412, obręb 4.

Data publikacji: 18.12.2006r.

Termin przetargu: 24.01.2007r.

Cena wywoławcza - 229 800,00 zł

Wadium - 23 000,00 zł

| Ogłoszenie | Lokalizacja |

Przedmiot przetargu: Drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:

 1. Działka nr 67/9 o pow. 520 m2 i działka nr 68/4 o pow. 1332 m2 , obręb 1, KW - 34264 , położone przy ul. Górnej w Kętrzynie, oraz udział ½ część w działkach nr 67/8 o pow. 138 m2  i nr 70/9 o pow. 240 m2 , obręb 1, KW - 34273 , stanowiących drogę wewnętrzną, położonych przy ul. Górnej w Kętrzynie,
  cena wywoławcza - 44 500,00 zł, wadium - 4 500,00 zł
 2. Działka nr 67/7 o pow. 564 m2 i działka nr 68/3 o pow. 1310 m2 , obręb 1, KW – 34263 , położone przy ul. Górnej w Kętrzynie, oraz udział ½ część w działkach nr 67/8 o pow. 138 m2  i nr 70/9 o pow. 240 m2 , obręb 1, KW - 34273 , stanowiących drogę wewnętrzną, położonych przy ul. Górnej w Kętrzynie,
  cena wywoławcza - 45 000,00 zł, wadium - 4 500,00 zł

Data publikacji: 11.12.2006

Termin przetargu: 12.01.2007

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:

 1. Działka nr 84/2 o pow. 835 m2, obręb 7, KW - 13396 , położona przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie,
  cena wywoławcza 21 900,00 zł, wadium - 2 200,00 zł
 2. Działka nr 84/3 o pow. 1084 m2, obręb 7, KW - 13396 , położona przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie,
  cena wywoławcza 27 300,00 zł, wadium 2 800,00 zł

Data publikacji: 11.12.2006

Termin przetargu: 12.01.2007

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie:

I. przy ul. Nasiennej (droga gruntowa), przeznaczonych pod rzemiosło produkcyjno-usługowe bez funkcji mieszkaniowej UR-1, docelowo przewidzianych pod zabudowę obiektami produkcyjno-usługowymi, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
 1. Działka Nr 78/5 o pow. 12261 m2, KW – 34253, obręb 1, Cena wywoławcza - 112 500,00 zł; wadium - 11 300,00 zł 
 2. Działka Nr 78/6 o pow. 11460 m2, KW – 34254, obręb 1, Cena wywoławcza - 105 300,00 zł; wadium - 10 600,00 zł
II. przy ul. Rynkowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami MWU-3, docelowo przewidziana po zabudowę zespołem obiektów mieszkalnego i usługowego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
 1. Działka Nr 78/7 o pow. 3278 m, KW – 34255, obręb 1, Cena wywoławcza - 78 800,00 zł; wadium - 7 900,00 zł

Data publikacji: 16.10.2006

Termin przetargu: 17.11.2006

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych stanowiących część obszaru funkcyjnego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług towarzyszących, przeznaczonych pod zabudowę wolnostojącymi, jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi:

 1. Działka nr 67/9 o pow. 520 m2 i działka nr 68/4 o pow. 1332 m2 , obręb 1, KW - 34264 , położone przy ul. Górnej w Kętrzynie, oraz udział ½ część w działkach nr 67/8 o pow. 138 m2 i nr 70/9 o pow. 240 m2 , obręb 1, KW - 34273 , stanowiących drogę wewnętrzną, położonych przy ul. Górnej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 47 000,00 zł, wadium - 4 700,00 zł 
 2. Działka nr 67/7 o pow. 564 m2 i działka nr 68/3 o pow. 1310 m2 , obręb 1, KW – 34263 , położone przy ul. Górnej w Kętrzynie, oraz udział ½ część w działkach nr 67/8 o pow. 138 m2 i nr 70/9 o pow. 240 m2 , obręb 1, KW - 34273 , stanowiących drogę wewnętrzną, położonych przy ul. Górnej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 47 500,00 zł, wadium - 4 800,00 zł 

Data publikacji: 13.10.2006

Termin przetargu: 17.11.2006

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Krótkiej, działka Nr 117/4 o pow. 132 m2, KW – 8777 i działka Nr 119/2 o pow. 1245 m2, KW – 13422, obręb 5,

Data publikacji: 11.10.2006

Termin przetargu: 17.11.2006

Cena wywoławcza - 33 200,00 zł

wadium - 3 400,00 zł

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przy ul. Chopina, przeznaczonych pod usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem rzemiosła oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:  

 1. Działka Nr 134/6 o pow. 2145m2, obręb 7, KW- 25807, zabudowana w części fundamentami przeznaczonymi do rozbiórki, położona przy ul. Chopina 18 w Kętrzynie, 
 2. Działka Nr 134/5 o pow. 1425m2, obręb 7, KW- 25806, niezabudowana, położona przy ul. Chopina 18A w Kętrzynie, 
  Cena wywoławcza - 43 500,00 zł; wadium - 4 400,00 zł 
 3. Działka Nr 135/1 o pow. 871m2, obręb 7, KW- 25805, zabudowana budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki, położona przy ul. Chopina 18B w Kętrzynie, 
  Cena wywoławcza - 26 700,00 zł; wadium - 2 700,00 zł

Data publikacji: 09.10.2006

Termin przetargu: 10.11.2006

Przedmiot przetargu: Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Mazowieckiej, stanowiącej część obszaru funkcyjnego przeznaczonego pod usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem rzemiosła oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kętrzyna jako działka Nr 53/2 o pow. 11533 m2, KW – 13412, obręb 4.

Data publikacji: 26.09.2006

Termin przetargu: 03.11.2006

| Ogłoszenie | Mapka |

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2008-04-01 09:16:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2008-04-01 09:18:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki