☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi ogłoszone w II kwartale 2008 roku

 

Przedmiot przetargu: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych  

Data publikacji: 27.06.2008r.

Termin składania ofert: 08.07.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanaych dostaw
3. Wzór umowy
4. Szczegółowy formularz oferty

Modyfikacja SIWZ [1]

Wynik postępowania

 
Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu pielęgnacji i porządkowania zieleni publicznej oraz nadzoru nad sprzętem i osobami zatrudnionymi w ramach robót interwencyjnych i publicznych 

Data publikacji: 16.06.2008r.

Termin składania ofert: 23.06.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz oferty
2. Wykaz usług
3. Wzór umowy

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni trawiastej przy Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie

Data publikacji: 12.06.2008r.

Termin składania ofert: 04.07.2008r.  09.07.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór umowy
4. Projekt techniczny w branży budowlanej [1] [2] [3] [4] [5] [6]
5. Projekt techniczny w branży sanitarnej [1] [2] [3]
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży budowlanej
    6.1. Roboty ziemne
    6.2. Betonowanie, zbrojenie
    6.3. Trawa boisko
    6.4. Roboty drogowe
    6.5. Betonowanie bez zbrojenia
    6.6. Ogrodzenie
    6.7. Wymagania ogólne
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży sanitarnej
8. Przedmiary robót w branży budowlanej
9. Przedmiary robót w branży sanitarnej  

Wyjaśnienia do SIWZ [1] [2]

Modyfikacja SIWZ [1] [2]

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Zakup i dostawa piasku i pospółki 

Data publikacji: 06.06.2008r.

Termin składania ofert: 17.06.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych dostaw
3. Wzór umowy
4. Szczegółowy formularz cenowy

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Zbożowej w Kętrzynie

Data publikacji: 04.06.2008r.

Termin składania ofert: 24.06.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór wykazu osób
4. Ogólne warunki umowy
5. Program Funkcjonalno – Użytkowy
6. Podkład geodezyjny- lokalizacja ul. Zbożowej
7. Warunki techniczne ZDP

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Budowa Miejskiego Miasteczka Rowerowego w obrębie Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 12- część II - Budowa oświetlenia wokół Zespołu Szkół Nr 1 - postępowanie nr 2.

Data publikacji: 04.06.2008r.

Termin składania ofert: 26.06.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór umowy
3. Projekt techniczny w branży elektroenergetycznej
    3.1. Opis techniczny
    3.2. Mapa sytuacyjna
    3.3. Schemat rozdzielnicy
    3.4. Opis techniczny - rozdzielnica
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży elektroenergetycznej
5. Przedmiary robót w branży elektroenergetycznej

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące

Data publikacji: 16.05.2008r.

Termin składania ofert: 30.05.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór formularza oferty
3. Wzór szczegółowego formularza cenowego
4. Wzór wykazu wykonanych usług
5. Wzór umowy

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Budowa ulicy Polnej oraz ulicy Staszica w Kętrzynie

Data publikacji: 15.05.2008r.

Termin składania ofert: 10.06.2008r. 16.06.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór umowy
4. Dokumentacja projektowa
    4.1. Projekt budowlano wykonawczy drogowy [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
    4.2. Projekt budowy oswietlenia ulicznego [cz.1] [cz.2] [cz.3]
    4.3. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej [cz.1] [cz.2] [cz.3]
    4.4. Projekt stalej organizacji ruchu
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6]
6. Przedmiary robót
 

Modyfikcja specyfikacji [1] [2]

Wyjaśnienia do specyfikacji [1] [2] [3] [4]

Wynik postępowania

Przedmiot przetargu: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rynkowej w Kętrzynie

Data publikacji: 13.05.2008r.

Termin składania ofert: 21.05.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór wykazu osób
4. Ogólne warunki umowy
5. Program Funkcjonalno - Użytkowy
    5.1. Zaświadczenie o miejscowym planie
    5.2. Mapa

Wynik postępowania

Przedmiot przetargu: Budowa Miejskiego Miasteczka Rowerowego w obrębie Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 12- część II - Budowa oświetlenia wokół Zespołu Szkół Nr 1.

Data publikacji: 12.05.2008r.

Termin składania ofert: 02.06.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór umowy
3. Projekt techniczny w branży elektroenergetycznej
    3.1. Opis techniczny
    3.2. Mapa sytuacyjna
    3.3. Schemat rozdzielnicy
    3.4. Opis techniczny - rozdzielnica
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży elektroenergetycznej
5. Przedmiary robót w branży elektroenergetycznej

Unieważnienie postępowania

 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Rybnej wraz z sięgaczen w Kętrzynie w branży sanitarnej, elektrycznej

Data publikacji: 28.04.2008r.

Termin składania ofert: 05.05.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu osób
3. Wzór umowy 

4. Dokumentacja projektowa
   4.1. Projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
   4.2. Projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych [cz.1] [cz.2]
   4.3. Projekt przebudowy sieci gazowej [cz.1] [cz.2]
   4.4. Projekt budowy kanalizacji deszczowej
   4.5. Projekt oświetlenia ulicznego [cz.1] [cz.2]

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie

Data publikacji: 24.04.2008r.

Termin składania ofert: 15.05.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. wzór formularza oferty
2. wzór wykazu wykonanych prac
3. wzór umowy
4. program funkcjonalno-użytkowy
5. specyfikacje techniczne

6. mapa z lokalizacją obszaru kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie

Wyjaśnienia do SIWZ

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Rynkowej w Kętrzynie

Data publikacji: 18.04.2008r.

Termin składania ofert: 30.04.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór wykazu osób
4. Ogólne warunki umowy
5. Program Funkcjonalno - Użytkowy
    5.1. Zaświadczenie o miejscowym planie
    5.2. Mapa

Unieważnienie postępowania

 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Rybnej wraz z sięgaczen w Kętrzynie w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej

Data publikacji: 09.04.2008r.

Termin składania ofert: 17.04.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu osób
3. Wzór umowy 

4. Dokumentacja projektowa
   4.1. Projekt budowlany [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6]
   4.2. Projekt zamienny do projektu budowlanego
   4.3. Projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
   4.4. Projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych [cz.1] [cz.2]
   4.5. Projekt przebudowy sieci gazowej [cz.1] [cz.2]
   4.6. Projekt budowy kanalizacji deszczowej
   4.7. Projekt oświetlenia ulicznego [cz.1] [cz.2]

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Dostawa materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta w Kętrzynie

Data publikacji: 08.04.2008r.

Termin składania ofert: 15.04.2008r. 17.04.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór wykazu wykonanych dostaw
4. Wzór formularza cenowego
5. Wzór umowy

Wyjaśnienia [1] [2] [3] [4]

Modyfikacja SIWZ | Formularz cenowy zawierający modyfikację

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Modernizacją Ratusza Miejskiego w Kętrzynie w branży konstrukcyjno-budowlanej

Data publikacji: 07.04.2008r.

Termin składania ofert: 16.04.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu osób
3. Wzór umowy
4. Przedmiar robót

Wynik postępowania

 
 

Przedmiot przetargu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Data publikacji: 04.04.2008r.

Termin składania ofert: 21.05.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Wyjaśnienia do SIWZ [1] [2] [3]

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące

Data publikacji: 03.04.2008r.

Termin składania ofert: 10.04.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2. Wzór formularza oferty
3. Wzór szczegółowego formularza cenowego
4. Wzór wykazu wykonanych usług
5. Wzór umowy

Unieważnienie postępowania

 

 

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2008-04-01 09:21:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2008-07-18 09:55:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593451