☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia BMK II kw 2008

numer

z dnia

w sprawie

202/08

30.06.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dostawa materiałów budowlanych"

201/08

30.06.2008

w sprawie ustanowienia służebności gruntowych

200/08

30.06.2008

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 193/07 z dnia 17 czerwca 2008r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

     

198/08

25.06.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

197/08

25.06.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

196/08

18.06.2008

w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego

195/08

17.06.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

194/08

17.06.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

193/08

17.06.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

192/08

12.06.2008

w sprawie przekazania środków trwałych i pozostałych środków trwałych

191/08

09.06.2008

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Kętrzynie

190/08

09.06.2008

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Kętrzynie

189/08

03.06.2008

w sprawie wykonania instrukcji przemieszczenia Urzędu Miasta Kętrzyn na zapasowe stanowisko kierowania w Zespole Szkół im. płk. Kalenkiewicza w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 12

188/08

03.06.2008

w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta w czasie pokoju w razie wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych zdarzeń, a także w czasie wojny

187/08

03.06.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Zakup i dostawa piasku i pospółki" 

186/08

03.06.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców 

185/08

03.06.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców 

184/08

03.06.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego garażu nr 10 wraz z udziałem w działce nr 399 położonej w Kętrzynie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

183/08

03.06.2008

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 128/08 z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 9 wraz z udziałem w działce nr 399 położonej w Kętrzynie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego.

182/08

03.06.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

181/08

30.05.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

180/08

30.05.2008

w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na "Budowie Boiska Wielofunkcyjnego" przy Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie
179/08

29.05.2008

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008
[Załącznik nr 1] - Plan dochodów budżetu miasta Kętrzyn na 2008 rok
[Załącznik nr 2] - Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na 2008 rok
[Załącznik nr 3] - Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] - Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 roku - przychody i rozchody budżetu"
[Załącznik nr 5] - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

178/08

29.05.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego

177/08

27.05.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców 

176/08

19.05.2008

w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na budowie Miasteczka Rowerowego w obrębie Zespołu Szkół Nr 1

175/08

15.05.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Świerkowej

174/08

15.05.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Przemysłowej

173/08

15.05.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące."

172/08

15.05.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

171/08

15.05.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

170/08

14.05.2008

w sprawie powołania komisji do przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne, znajdujących się w Kancelarii Tajnej Urzędu Miasta Kętrzyn

169/08

13.05.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

168/08

09.05.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

167/08

05.05.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rynkowej w Kętrzynie

166/08

05.05.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: "Budowa ulicy Polnej, Staszica w Kętrzynie"

165/08

29.04.2008

o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzeargowej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Przemysłowej nr 5 w Kętrzynie

164/08

29.04.2008

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 412/07 z dnia 19 grudnia 207r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

163/08

28.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 279/15 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

162/08

28.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 279/17 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

161/08

28.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 279/20 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

160/08

28.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 279/21 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

159/08

28.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 279/22 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

158/08

28.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 279/23 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

157/08

28.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 279/24 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

156/08

28.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 279/25 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

155/08

28.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 7/3 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

154/08

28.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 7/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

153/08

28.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Broniewskiego

152/08

24.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

151/08

24.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

150/08

24.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców 

149/08

24.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

148/08

24.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 

147/08

22.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

146/08

18.04.2008

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego wagi wozowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn dzierżawionej przez "Pref-Bud" Spólke z o.o. w Kętrzynie" 

145/08

15.04.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pubicznego pt. "Pełnienie nazdoru inwestorskiego nad budową ulicy Rybnej wraz z sięgaczem w Kętrzynie w branży sanitarnej, drogowej, elektrycznej"

144/08

15.04.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pubicznego pt. "Opracowanie dokumenatcji projektowej na przebudowe ulicy Rynkowej w Kętrzynie"

 

 

 

142/08

14.04.2008

w sprawie przekwalifikowania lokalu komunalnego

141/08

14.04.2008

w sprawie przekwalifikowania lokalu komunalnego 

140/08

14.04.2008

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008
[Załącznik nr 1] - Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na 2008 rok
[Załącznik nr 2] - Uzasadnienie

139/08

08.04.2008

w sprawie powołania Zespołu do kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn

138/08

08.04.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

137/08

08.04.2008

o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn

136/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

135/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

134/08

07.04.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące.”

133/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Hugo Kołłątaja.

132/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 398 położonej w Kętrzynie przy ul. Romualda Mielczarskiego

131/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 577 położonej w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Struga.

130/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 115 położonej w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego.

129/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 500 położonej w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy.

128/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 9 wraz z udziałem w działce nr 399 położonej w Kętrzynie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego.

127/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 4 wraz z udziałem w działce nr 77/2 położonej w Kętrzynie przy ul. Rynkowej.

126/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 3 wraz z udziałem w działce nr 77/2 położonej w Kętrzynie przy ul. Rynkowej.

125/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 2 wraz z udziałem w działce nr 77/2 położonej w Kętrzynie przy ul. Rynkowej.

124/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 1 wraz z udziałem w działce nr 77/2 położonej w Kętrzynie przy ul. Rynkowej.

123/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 3 wraz udziałem w działce nr 355/7 oraz udziału w działce nr 355/6, położonych w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej.

122/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 1 wraz udziałem w działce nr 355/7 oraz udziału w działce nr 355/6, położonych w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej.

121/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 2 wraz z udziałem w działce nr 355/3 oraz udziału w działce nr 355/4, położonych w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej.

120/08

07.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 1 wraz z udziałem w działce nr 355/3 oraz udziału w działce nr 355/4, położonych w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej.

119/08

04.04.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

118/08

03.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

117/08

03.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

116/08

02.04.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

115/08

02.04.2008

o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 23/2008 z dnia 18.01.2008 r. w sprawie ustalenia limitów na korzystanie ze słuzbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2008-04-02 15:14:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2008-10-09 09:23:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593262