☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

ZADANIA

1. Sekretarz Miasta Kętrzyna:
1) wykonuje w imieniu Burmistrza funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Miasta i nadzoruje wydziały:
a) Wydział Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich,
b) Wydział Oświaty, kultury, Sportu i Promocji,
c) sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
d) prowadzi sprawy kadrowe, gospodarkę etatami oraz funduszem płac urzędu,
e) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami,
f) prowadzi sprawy osobowe kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
g) dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
h) prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
i) dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
j)planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten
cel w budżecie Miasta,
k)wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Burmistrza.
2) współpracuje z Radą i nadzoruje pracę obsługi Rady, jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
3) nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady i Burmistrza,
4) prowadzi sprawy Miasta powierzone przez Burmistrza.
2. Sekretarz sprawuje nadzór nad działalnością wydziałów Urzędu Miasta w zakresie dyscypliny pracy i terminowości załatwiania spraw.
Wytworzył:
Marek Kaliszewski
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2003-11-27 11:26:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-02-08 12:51:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593262