☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn - III kwartał 2008r.

numer

z dnia

w sprawie

   

 

286/08

30.09.2008

w sprawie powołania zespołu kontrolnego i przeprowadzenia kontroli
   

 

284/08

30.09.2008

o udzieleniu pełnomocnictwa

283/08

30.09.2008

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora MIejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie  

282/08

30.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

281/08

30.09.2008

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkół i przedszkola prowadzonych przez Gmine Miejską Kętrzyn  

280/08

29.09.2008

w sprawie powołania komisji odbiorowej 

279/08

29.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy.

278/08

29.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Bydgoskiej.

277/08

29.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego

276/08

29.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Szpitalnej 5 i ul. Bałtyckiej

275/08

29.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

274/08

29.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

273/08

29.09.2008

w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej dot. Opracowania dokumentacji na przebudowę ulicy Przemysłowej w Kętrzynie

272/08

22.09.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

271/08

22.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

270/08

22.09.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

269/08

22.09.2008

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Przetargowej

268/08

19.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

267/08

19.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

266/08

19.09.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

265/08

16.09.2008

w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie

264/08

16.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

263/08

16.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

262/08

15.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

261/08

15.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

260/08

12.09.2008

w sprawie przekazania stanowiska Dyrektora MIejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie

259/08

10.09.2008

w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej modernizacji kina "Gwiazda" w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury

258/08

08.09.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

257/08

10.09.2008

w sprawie procedury wydawania decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego

256/08

05.09.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

255/08

04.09.2008

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pt.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w obrębie nieruchomości Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie

254/08

04.09.2008

o zmianie Zarządzenia Nr 223/05 Burmistrza MIasta Kętrzyn z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia obowiązku posługiwania się przez pracowników Urzędu Miasta w Kętrzynie katalogiem firm świadczących usługi pomocne przy prowadzeniu postępowań administracyjnych

253/08

04.09.2008

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pt.: Budowa oświetlenia wokół Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Kętrzynie

252/08

01.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

251/08

01.09.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 409/1 i nr 411/2 położonych w Kętrzynie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 18A.

     

249/08

29.08.2008

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania umowy nr SO.342/36/08 zawartej dnia 08.08.2008r. na wykonanie zadania pt. "Wymiana nawierzchni bitumicznej ulic: Westerplatte na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Różaną (włącznie) i Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego i Królowej Jadwigi w Kętrzynie"

248/08

28.08.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. Realizacja monitoringu miasta w ramach programu "Bezpieczne miasto" 

247/08

28.08.2008

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kętrzyna za I półrocze 2008 roku

246/08

28.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Mazowieckiej 11A.

245/08

26.08.2008

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

244/08

26.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

243/08

26.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

242/08

26.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

241/08

25.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

240/08

22.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

239/08

21.08.2008

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pt.: Budowa Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego z basenem odkrytym przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie

238/08

21.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

237/08

21.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

236/08

21.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

235/08

21.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

234/08

21.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

233/08

21.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

232/08

21.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

231/08

19.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

230/08

14.08.2008

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem MIejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie 

229/08

14.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

228/08

14.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

227/08

12.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

226/08

07.08.2008

w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie

225/08

05.08.2008

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

224/08

05.08.2008

w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

223/08

04.08.2008

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na Budowie ulicy Jaśminowej w Kętrzynie

222/08

04.08.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

221/08

31.07.2008

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kętrzyńskiej szkoły podstawowej ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

220/08

30.07.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

219/08

30.07.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

218/08

30.07.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

217/08

30.07.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

216/08

30.07.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

215/08

30.07.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

214/08

29.07.2008

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008
[Załącznik nr 1] Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na 2008 rok
[Załącznik nr 2] Uzasadnienie

213/08

21.07.2008

w sprawie zmian w zasadach (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Kętrzyn
[Załącznik]

212/08

21.07.2008

w sprawie przekwalifikowania lokalu komunalnego

211/08

16.07.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

210/08

08.07.2008

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali i pomieszczeń użytkowych

209/08

03.07.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: "Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską oraz inne usługi do realizacji w 2008 roku zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych"

208/08

03.07.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego pomieszczczenia gospodarczego - garażu nr 4 wraz z udziałem w działce nr 355/7 oraz udziału w działce nr 355/6, położonych w Kętrzynie przy ul. Cukrowiniczej

207/08

03.07.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego garażu nr 2 wraz udziałem w działce nr 355/7 oraz udziału w działce nr 355/6, położonych w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej.

206/08

03.07.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego garażu nr 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 260 położonej w Kętrzynie przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

205/08

02.07.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Polnej oraz Staszica w Kętrzynie w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej"

204/08

02.07.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: "Wymiana nawierzchni bitumicznej ulic: Westerplatte na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Różaną (włącznie) i Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego i Królowej Jadwigi w Kętrzynie

203/08

02.07.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

Wytworzył:
Marek Kaliszewski
Udostępnił:
Sokołowski Mariusz
(2008-07-11 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-10-09 12:44:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593262