☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi ogłoszone w III kwartale 2008 roku

Przedmiot przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie - Budowa oświetlenia

Data publikacji: 22.09.2008r.

Termin składania ofert: 13.10.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty;
2. Wzór umowy;
3. Projekt techniczny w branży elektroenergetycznej;
3.1. Projekt budowlany
3.2. Schemat rozdzielnicy
3.3. Projekt zagospodarowania działki
3.4. BIOZ
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży elektroenergetycznej;
5. Przedmiary robót w branży elektroenergetycznej.

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Realizacja monitoringu miasta w ramach programu „Bezpieczne Miasto”

Data publikacji: 19.09.2008r.

Termin składania ofert: 10.10.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór wykazu osób przewidzianych do wykonania zamówienia
4. Wzór umowy
5. Dokumentacja projektowa.
    5.1. Projekt budowlany [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
    5.2. Projekt wykonawczy [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
    5.3. Operaty [1] [2]  
    5.4. Projekt teren zamkiniety [1] [2] [3] [4]
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
7. Przedmiary robót 

[Protest] [Wezwanie do protestu] [Rozstrzygnięcie protestu]

[Modyfikacja specyfikacji] [Wzór wykazu wykonanych robót - po modyfikacji]

Wyjaśnienia do SIWZ [1]

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie

Data publikacji: 12.09.2008r.

Termin składania ofert: 23.09.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.
3. Wzór wykazu osób
4. Ogólne warunki umowy.
5. Program Funkcjonalno – Użytkowy.
6. Podkład geodezyjny - lokalizacja ulicy Zbożowej

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Modernizacja wraz z zagospodarowaniem placu u zbiegu ulic Daszyńskiego i Wileńskiej w Kętrzynie

Data publikacji: 10.09.2008r.

Termin składania ofert: 30.09.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór umowy
4. Dokumentacja techniczna
4.1. Przedmiar
4.2. Granice opracowania
4.3. Plan zagospodarowania
4.4. Wzory ławek

Wyjaśnienia do SIWZ [1] [2]

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Usługa zarządzania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 05.09.2008r.

Termin składania ofert: 16.10.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
2. Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy 
    - szablon w formacie ots
    - szablon w formacie xlt

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
   - Załącznik nr 1 do umowy - Szczegółowy wykaz nieruchomości
   - Załącznik nr 3 do umowy - Kalkulacja wynagrodzenia miesięcznego 
4. Załącznik nr 4 – Wykaz usług

[Modyfikacja SIWZ] [Wzór formularza oferty - po modyfikacji] [Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu]

Unieważnienie postępowania

 

Przedmiot przetargu: ulicy Wilanowskiej i ulicy Niepodległości w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ul. Wilanowskiej, M. Zientary Malewskiej, Niepodległości, Olsztyńskiej i Leśnej w Kętrzynie

Data publikacji: 04.09.2008r.

Termin składania ofert: 24.09.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór umowy
4. Dokumentacja projektowa.
    4.1. Projekt drogowy [1] [2]
    4.2. Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9
    4.3. Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej  
    4.4. Projekt stałej organizacji ruchu 
    4.5. Projekt przebudowy sieci gazowej
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [1] [2] [3]
6. Przedmiary robót 

Wyjaśnienia do SIWZ [1] [2]

Wynik postępowania

 
   

Przedmiot przetargu: Realizacja monitoringu miasta w ramach programu „Bezpieczne miasto”

Data publikacji: 29.08.2008r.

Termin składania ofert: 19.09.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór wykazu osób przewidzianych do wykonania zamówienia
4. Wzór umowy
5. Dokumentacja projektowa.
    5.1. Projekt budowlany [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
    5.2. Projekt wykonawczy [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
    5.3. Operaty [1] [2]  
    5.4. Projekt teren zamkiniety [1] [2] [3] [4]
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
7. Przedmiary robót 

[Wezwanie do przystąpienia do protestu] [Protest]

[Rozstrzygnięcie protestu] [Unieważnienie postępowania]

 

Przedmiot przetargu: Dokumentacja na przebudowę budynku przy ul. Sikorskiego 76 J w Kętrzynie na Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie

Data publikacji: 23.07.2008r.

Termin składania ofert: 11.08.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych usług
3. Wzór wykazu osób
4. Wzór umowy
5. Program Funkcjonalno – Użytkowy
5.1. PFU
5.2. załączniki do PFU

[Unieważenienie postępowania]

 

Przedmiot przetargu: „Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską oraz inne usługi do realizacji w 2008 r. zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych”.

Data publikacji: 07.07.2008r.

Termin składania ofert: 14.07.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wykaz wykonanaych usług
3. Wzór umowy
4. Szczegółowy opis zamówienia

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Polnej oraz ulicy Staszica w Kętrzynie w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej”.

Data publikacji: 07.07.2008r.

Termin składania ofert: 14.07.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
3. Wzór umowy
4.1_Projekt_budowlano_wykonawczy_drogowy [1] [2] [3] [4] [5]
4.2_Projekt_budowy_oswietlenia_ulicznego  [1] [2] [3]
4.3_Projekt_budowy_sieci_kanalizacji_deszczowej [1] [2] [3]
 

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Wymiana nawierzchni bitumicznej ulic: Westerplatte na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Różaną(włącznie) i Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wlk. i Królowej Jadwigi w Kętrzynie

Data publikacji: 03.07.2008r.

Termin składania ofert: 23.07.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót
3. Wzór umowy

Wynik postępowania

 
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2008-07-18 09:53:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2008-10-21 10:12:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593451