Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_II_kw_2008_roku

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie:

I. przy ul. Nasiennej (droga gruntowa), przeznaczonych pod rzemiosło produkcyjno-usługowe bez funkcji mieszkaniowej UR-1, docelowo przewidzianych pod zabudowę obiektami produkcyjno-usługowymi, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1. Działka Nr 78/5 o pow. 12261 m2, KW – 34253, obręb 1,
    Cena wywoławcza - 128 700,00 zł wadium - 12 900,00 zł

2. Działka Nr 78/6 o pow. 11460 m2, KW – 34254, obręb 1,
    Cena wywoławcza - 120 300,00 zł wadium - 12 100,00 zł

II. przy ul. Rynkowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami MWU-3, docelowo przewidziana po zabudowę zespołem obiektów mieszkalnego i usługowego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

1. Działka Nr 78/7 o pow. 3278 m2, KW – 34255, obręb 1,
    Cena wywoławcza - 85 700,00 zł wadium - 8 600,00 zł

Data publikacji: 28.05.2008r.

Termin przetargu: 16.07.2008r.

Ogłoszenie | Lokalizacja

 

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Kętrzynie przy ul. Chopina, przeznaczonych pod usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem rzemiosła oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  1. Działka Nr 134/5 o pow. 1425m2, obręb 7, KW- 25806, niezabudowana, położona przy ul. Chopina 18A,
    Cena wywoławcza - 48 700,00 zł wadium - 4 900,00 zł
  2. Działka Nr 135/1 o pow. 871m2, obręb 7, KW- 25805, zabudowana budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki, położona przy ul. Chopina 18B,
    Cena wywoławcza - 29 900,00zł wadium - 3 000,00 zł
Data publikacji: 28.05.2008r.

Termin przetargu: 15.07.2008r.

Ogłoszenie | Lokalizacja

 
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2008-08-29 13:10:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2008-08-29 13:12:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki