Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_III_kw_2008_roku

Przedmiot przetargu: 

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu nr 2 o pow. 18,34 m2, wraz z udziałem 23/100 części działki nr 355/7 o pow. 282 m2, obręb 7, KW – OL1K/00036369/4, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej oraz udziału 4/100 części działki ( drogi wewnętrznej ) nr 355/6 o pow. 179 m2, obręb 7, KW – OL1K/00036368/7, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej.
   Cena wywoławcza: 7 100,00 zł    Wadium: 800,00 zł
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu nr 4 ( pomieszczenia gospodarczego ) o pow. 19,88 m2, wraz z udziałem 25/100 części działki nr 355/7 o pow. 282 m2, obręb 7, KW – OL1K/00036369/4, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej oraz udziału 4/100 części działki ( drogi wewnętrznej ) nr 355/6 o pow. 179 m2, obręb 7, KW – OL1K/00036368/7, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej.
   Cena wywoławcza: 7 100,00 zł    Wadium: 800,00 zł
Data publikacji: 29.08.2008r.

Termin przetargu: 15.10.2008r.

Ogłoszenie | Lokalizacja

 

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu nr 1 o pow. 17,40 m2, położonego przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 30/100 części udziału w działce nr 260 o pow. 68 m2, obręb 3, KW- 13285, położonej przy w Kętrzynie przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Cena wywoławcza: 14 900,00 zł  Wadium: 1 500,00 zł
Data publikacji: 29.08.2008r.

Termin przetargu: 14.10.2008r.

Ogłoszenie | Lokalizacja

 

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu nr 10 o pow. 15,68 m2, położonego przy Stanisława Wyspiańskiego w Kętrzynie wraz z udziałem 1/10 części działki nr 399 o pow. 191 m2, obręb 6, KW- Ol1K/00009042/8, położonej przy w Kętrzynie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 

Cena wywoławcza: 14 200,00 zł Wadium: 1 500,00 zł
Data publikacji: 29.08.2008r.

Termin przetargu: 14.10.2008r.

Ogłoszenie | Lokalizacja

 

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie: 

I. przy ul. Krótkiej, przeznaczonych pod zabudowę usługową nieuciążliwą, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub mieszkaniowo - usługową, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: 

  1. Działka nr 117/7 o pow. 983 m2, obręb 5, KW – OL1K/00034267/5 , zabudowana budynkiem usługowym o pow. użytkowej 334,10 m2,
    Cena wywoławcza - 191 900,00 zł wadium - 19 200,00 zł
  2. Działka nr 117/6 o pow. 936 m2, obręb 5, KW – OL1K/00034266/8, zabudowana budynkiem usługowym o pow. użytkowej 18,43 m2przeznaczonym do rozbiórki.
    Cena wywoławcza - 82 600,00 zł wadium - 8 300,00 zł
    Do ceny działki nr 117/6 ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Data publikacji: 19.08.2008r.

Termin przetargu: 24.09.2008r.

Ogłoszenie | Lokalizacja

 

 

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2008-08-29 13:13:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2008-08-29 13:32:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki