☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia BMK I kw 2009

numer

z dnia

w sprawie

 

 

103/09

20.03.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na „Usłudze autobusowego transportu publicznego komunikacji miejskiej w Kętrzynie na liniach nr 0,1,2,6”.

102/09

19.03.2009

o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części działki nr 249 o pow. 144 m 2 obręb 3, położonej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie

100/09

18.03.2009

w sprawie zbycia i ustalenia ceny zbycia samochodu marki Skoda Octavia o nr rej. OLV-1095
[
Załącznik nr 1] Przetarg na zbycie samochodu marki SKODA OCTAVIA 1.598 cm 3 nr rej. OLV 1095
[
Załącznik nr 2] Tryb postępowania przetargowego

99/09

18.03.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

98/09

18.03.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

96/09

12.03.2009

w sprawie określenia wzoru graficznego pisma wychodzącego z Urzędu Miasta w Kętrzynie.
[
Załącznik nr 1] WZÓR GRAFICZNY PISMA WYCHODZĄCEGO Z URZĘDU MIASTA W KĘTRZYNIE

95/09

12.03.2009

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Kętrzyna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009r.
[
Załącznik nr 1]WYKAZ MIEJSC NA TERENIE MIASTA KĘTRZYNA przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na 7 czerwca 2009r.

94/09

12.03.2009

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta w Kętrzyn

     

92/09

10.03.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

91/09

10.03.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

90/09

10.03.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

89/09

10.03.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

88/09

10.03.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

87/09

10.03.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

86/09

10.03.2009

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 104/06 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 20 kwietnia 2006r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

85/09

10.03.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

84/09

10.03.2009

w sprawie uchylenia w części Uchwały Nr CCXIX/412/98 Zarządu Miasta Kętrzyna z dnia 6 marca 1998r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom

83/09

10.03.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

82/09

10.03.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

81/09

09.03.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

80/09

09.03.2009

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kętrzyn
[
Załącznik] Regulamin Pracy Urzędu Miasta w Kętrzynie

     

74/09

05.03.2009

w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, oraz wyznaczenia pracownika Urzędu Miasta w Kętrzynie do spraw współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a Sądem Rejonowym w Kętrzynie w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.
 

72/09

05.03.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

68/09

25.02.2009

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością drogową

66/09

24.02.2009

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta w Kętrzynie regulaminu okresowej oceny pracowników.
[
Załącznik] REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW
[
Załącznik nr 1 do Regulaminu] KRYTERIA DO WYBORU
[
Załącznik nr 2 do Regulaminu] ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

65/09

24.02.2009

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta w Kętrzynie.

64/09

23.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy Placu Słowiańskim.

63/09

23.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Przemysłowej.

62/09

23.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Świerkowej.

61/09

23.02.2009

60/09

23.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

58/09

18.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

57/09

18.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

56/09

18.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

55/09

18.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

54/09

18.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

53/09

18.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

52/09

18.02.2009

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością drogową

51/09

16.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

49/09

11.02.2009

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 359/08 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

45/09

05.02.2009

o przeznaczeniu do oddania w najem lokali użytkowych położonych w Kętrzynie
[Załącznik] Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas określony do 3 lat

43/09

05.02.2009

w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

42/09

05.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

41/09

05.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły.

40/09

04.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

39/09

04.02.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (anulowane)

37/09

29.01.2009

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 295/08 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13 października 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w częściach wspólnych

36/09

29.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w częściach wspólnych

35/09

26.01.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

34/09

23.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Klonowej.

33/09

23.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Klonowej.

32/09

23.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Klonowej.

31/09

23.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Klonowej.

30/09

23.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Klonowej.

29/09

23.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Klonowej.

28/09

23.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Małej.

27/09

21.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

     

20/09

19.01.2009

w sprawie wprowadzenia zmian do wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

19/09

19.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

18/09

19.01.2009

w sprawie uchylenia w części Uchwały Nr XCIII/216/2000 Zarządu Miasta Kętrzyna z dnia 24 marca 2000r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom

17/09

19.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

16/09

16.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów trwania prawa współużytkowania wieczystego przynależnej do lokali działki budowlanej przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym działki

     

14/09

15.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

13/09

15.01.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

7/09

08.01.2009

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kętrzyn

6/09

08.01.2009

w sprawie obciążenia prawem użytkowania nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy Placu Zamkowym 1 na rzecz Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

5/09

07.01.2009

w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji

4/09

06.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

3/09

06.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

2/09

06.01.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców
 
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2009-01-08 16:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-08-04 10:54:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593262