Decyzje środowiskowe_2008

Data publikacji: 09.12.2008r.

Informacja o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami zbiorczej w ulicy Miejskiej i Kołobrzeskiej w Kętrzynie”. [więcej]

Data publikacji: 08.12.2008r.

Obwieszczenie o wszczętym postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami zbiorczej w ulicy Miejskiej i Kołobrzeskiej w Kętrzynie”. [więcej]

Data publikacji: 08.12.2008r.

Informacja o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia: „Modernizacja hali budowlanej usytuowanej na bazie transportowo-magazynowej przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie na instalację związaną z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów”. [więcej]

Data publikacji: 25.11.2008r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie [więcej]
 

Data publikacji: 05.11.2008r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 13.11.2008r.
Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia: Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie [więcej]
 

Data publikacji: 27.10.2008r.

Obwieszczenia o wydaniu postanowienia w sprawie rapartu dla przedsięwzięcia: Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 24.10.2008r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Przebudowa ulicy Zbożowej wraz z przyległymi do niej ul. Usługową i Rzemieślniczą – obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyn, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej [więcej]

Data publikacji: 02.10.2008r.

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania: Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 02.10.2008r.

Obwieszczenia o wydaniu postanowienia w sprawie rapartu dla przedsięwzięcia: Przebudowa ulicy Zbożowej wraz z przyległymi do niej ul. Usługową i Rzemieślniczą – obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyn, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. [więcej]

Data publikacji: 09.09.2008r.

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania: Przebudowa ulicy Zbożowej wraz z przyległymi do niej ul. Usługową i Rzemieślniczą – obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyn, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej [więcej]

 

Data publikacji: 31.03.2008r.

Informacja o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej przedsiewzięcia: Rozbudowa Produkcji Opraw Oświetleniowych w Philips Kętrzyn [więcej]

 

Data publikacji: 29.02.2008r.

Obwieszczenie o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmieścia Kętrzyna od ulicy Sikorskiego do ulicy Bałtyckiej [więcej]

 

Data publikacji: 15.02.2008r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 29.02.2008r.

Obwieszczenie i informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmieścia Kętrzyna od ulicy Sikorskiego do ulicy Bałtyckiej [więcej]

 

Data publikacji: 22.11.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 29.11.2007r.

Postanowienie Burmistrza Miasta w sprawie zawieszenia postępowania: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmieścia Kętrzyna od ulicy Sikorskiego do ulicy Bałtyckiej [więcej]

Data publikacji: 12.11.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 19.11.2007r.

Postanowienie Starosty Kętrzyńskiego w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmieścia Kętrzyna od ulicy Sikorskiego do ulicy Bałtyckiej [więcej]

 

Data publikacji: 31.10.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 21.11.2007r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: Budowa magazynu nasion rzepaku, olejarni wraz z obiektami towarzyszącymi w Kętrzynie. [więcej]

 

Data publikacji: 23.10.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 30.10.2007r.

Decyzja środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia: Postanowienie Starosty Kętrzyńskiego opiniujące warunki realizacji przedsięwzięcia: Budowa magazynu nasion rzepaku i olejarni wraz z obiektami towarzyszącymi w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 01.10.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 22.10.2007r.

Decyzja środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Kętrzyn Wieża Ciśnień” nr 9395/8110 zlokalizowanej na działce nr 10/18 obr. 3 przy ul. Jagiełły w Kętrzynie. [więcej]

 

Data publikacji: 24.09.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 01.10.2007r.

Postanowienie PIS w Kętrzynie opiniujące warunki realizacji przedsięwzięcia: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmieścia Kętrzyna od ulicy Sikorskiego do ulicy Bałtyckiej [więcej]

 

Data publikacji: 17.09.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 09.10.2007r.

Decyzja zmieniająca decyzję środowiskową dotyczącą przedsięwzięcia: Modernizacja stacji bazowej PTK CENTERTEL nr 931/3040 zlokalizowanej na budynku elewatora na działce nr 4-59/1 przy ul. Zbożowej 10 w Kętrzynie. [więcej]

Data publikacji: 17.09.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 09.10.2007r.

Postanowienie w sprawie sprostowania decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC Sp. z o.o. BTS nr 34840 zlokalizowanej na działce nr 241 obr. 3 przy ul. Sikorskiego 15 w Kętrzynie. [więcej]

 

Data publikacji: 06.09.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 28.09.2007r.

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC Sp. z o.o. BTS nr 34840 zlokalizowanej na działce nr 241 obr. 3 przy ul. Sikorskiego 15 w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 06.09.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 28.09.2007r.

Modernizacja stacji bazowej PTK CENTERTEL nr 931/3040 zlokalizowanej na budynku elewatora na działce nr 4-59/1 przy ul. Zbożowej 10 w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 18.07.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 09.08.2007r.

Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 931/3040 zlokalizowanej na terenie działki nr4-59/1 przy ul. Zbożowej 10 w Kętrzynie. [więcej]

 

Data publikacji: 05.07.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 27.07.2007r.

Budowa magazynu nasion rzepaku, olejarni wraz z obiektami towarzyszącymi w Kętrzynie (dz. nr ew. 379/11, 379/12 i 379/13 obr. 7 miasta Kętrzyna) [więcej]

 

Data publikacji: 25.06.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 17.07.2007r.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. BTS nr 34840 zlokalizowanej na terenie działki nr 3-241 przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 18.06.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 10.07.2007r.

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmieścia Kętrzyna od ulicy Sikorskiego do ulicy Bałtyckiej [więcej]

 

Data publikacji: 24.05.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 15.06.2007r.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Kętrzyn Wieża Ciśnień” nr 9395/8110 zlokalizowanej na działce nr 10/18 obr. 3 przy ul. Jagiełły w Kętrzynie. [więcej]

 

Data publikacji: 14.05.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 28.05.2007r.

Obwieszczenie obwodnica (SKO-60-16/07)

 

Data publikacji: 11.05.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 04.06.2007r.

Budowa stacji bazowej PTC Sp. z o.o. BTS nr 34843 na działce nr 3-10/18 przy ul. Jagiełły w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 26.04.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 18.05.2007r.

Rozbudowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej „3984/3353 (3976) Kętrzyn City” zlokalizowanej na działce nr 241 obr. 3 przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 15. [więcej]

 

Data publikacji: 13.03.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 03.04.2007r.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Kętrzyn Wieża Ciśnień nr 9395/8110 na wieży ciśnień zlokalizowanej na terenie działki nr 3-10/18 przy ul. Jagiełły w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 08.02.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 02.03.2007r.

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej „3984/3353 (3976) Kętrzyn City” przy ul. gen. Sikorskiego 15 [więcej]

 

Data publikacji: 19.01.2007r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 09.02.2007r.

Postawienie zbiornika dwupłaszczowego naziemnego na olej napędowy przy ul. Zbożowej w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 29.11.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 20.12.2006r.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej "9393/8111 Kętrzyn Kościół" na wieży kościelnej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 23a [więcej]

 

Data publikacji: 22.11.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 13.12.2006r.

Budowa ulic Polnej i Staszica w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 07.11.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 28.11.2006r.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wokół jeziorka miejskiego w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji:  15.09.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 06.10.2006r.

Rozbudowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS "BT 4 4407 Kętrzyn Północ" zlokalizowanej na działce nr 10/18 obr. 3 przy ul. Jagiełły w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 15.09.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 06.10.2006r.

Rozbudowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS "BT 4 4376 Kętrzyn" zlokalizowanej na działce nr 146 obr. 14-59/1 przy ul. Bydgoskiej 35 w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 04.07.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 25.07.2006r.

Budowa ulicy Rybnej na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Lanca w Kętrzynie wraz z sięgaczem [więcej]

 

Data publikacji: 21.06.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 12.07.2006r.

Budowa ulicy Jaśminowej wraz z uzbrojeniem sanitarnym, deszczowym, wodociągowym i elektrycznym [więcej]

 

Data publikacji: 16.05.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 06.06.2006r.

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmieścia Kętrzyna od ulicy Sikorskiego do ulicy Bałtyckiej [więcej]

 

Data publikacji: 24.03.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 14.04.2006r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w rejonie ulic Sikorskiego i Górnej w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 09.05.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 30.05.2006r.

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (dz. nr: 379/14 obr. 7 Miasta Kętrzyn) [więcej]

 

Data publikacji: 07.04.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy:

Przebudowa ulicy Nowe Osiedle w Kętrzynie (dz. nr 316 obr. 5 Miasta Kętrzyn) (wniosek Zbigniewa Płażewskiego, zam. ul. Pocztowa w Kętrzynie) [więcej]

 

Data publikacji: 08.03.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 28.03.2006r.

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA Nr 34849 zlokalizowanej na budynku elewatora na działce nr 4-59/1 przy ul. Zbożowej 10 w Kętrzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą. [więcej]

 

Data publikacji: 08.03.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 28.03.2006r.

Rozbudowa stacji bazowej PTK CENTERTEL nr 3040 zlokalizowanej na budynku elewatora na działce nr 4-59/1 przy ul. Zbożowej 10 w Kętrzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą. [więcej]

 

 Data publikacji: 14.02.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 27.02.2006r.

Przebudowa ulicy Nowe Osiedle w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 14.02.2006r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 24.03.2006r.

Budowa ulic J. Tuwima, J. Kochanowskiego, K.C. Norwida, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, J. Brzechwy, Granicznej w Kętrzynie wraz z siecią infrastruktury technicznej na terenie osiedla zabudowy jednorodzinnej w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 17.11.2005r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 08.12.2005r.

Budowa ulic J. Tuwima, J. Kochanowskiego, K.C. Norwida, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, J. Brzechwy, Granicznej w Kętrzynie. [więcej]

 

Data publikacji: 28.10.2005r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 15.11.2005r.

Rozbudowa stacji bazowej PTK Nr 3040 zlokalizowanej na budynku elewatora na działce nr 4-59/1 przy ul. Zbożowej 10 w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 24.10.2005r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 18.11.2005r.

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA Nr 34849 zlokalizowanej na budynku elewatora na działce nr 4-59/1 przy ul. Zbożowej w Kętrzynie [więcej]

 

Data publikacji: 24.10.2005r.

Termin zapoznania się z aktami sprawy: 15.11.2005r.

Budowa ulic Świerkowej, Sosnowej, Dębowej w Kętrzynie [więcej]

Wytworzył:
Marek Kaliszewski
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2009-01-16 14:37:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-01-16 14:37:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki