Przetargi ogłoszone w II kwartale 2009 roku

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: Urządzenie terenu przy ul. Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych– etap I: Budynek usługowy

Data publikacji: 23.06.2009r.

Termin składania ofert: 01.07.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 

Przedmiot przetargu: Usługa zarządzania lokalami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 17.06.2009r.

Termin składania ofert: 25.06.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty 
 2. Kosztorys ofertowy [ots] [pdf] [xlt]
 3. Wzór umowy 
 4. Wykaz usług
 

Przedmiot przetargu: Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące

Data publikacji: 08.06.2009r.

Termin składania ofert: 16.06.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 

Przedmiot przetargu: Rozbiórka budynków gospodarczych położonych w obrębie ulic I. Daszyńskiego, Powstańców Warszawy i J. Słowackiego w Kętrzynie

Data publikacji: 03.06.2009r.

Termin składania ofert: 24.06.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty 
 2. Wzór wykazu osób 
 3. Wzór umowy 
 4. Przedmiary robót 
 5. Dokumentacja projektowa [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6]
 

Przedmiot przetargu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz budowa budynku gospodarczego wraz z łącznikiem w Kętrzynie

Data publikacji: 28.05.2009r.

Termin składania ofert: 18.06.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty 
 2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 
 3. Projekt umowy 
 4. Dokumentacja projektowa:
  1. Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania - Projektant architektury: inż. Cezary Sadkowski Projektant konstrukcji: inż. Benedykt Reder
  2. Projekt wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania- Projektant architektury: inż. Cezary Szadkowski Projektant konstrukcji: inż. Benedykt Reder
  3. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych - Projektant: Stanisław Łaszkiewicz
  4. Projekt budowlany i wykonawczy – przyłącze kanalizacji deszczowej Projektant: Edmund Wierzchowski
  5. Projekt budowlany i wykonawczy –Instalacje grzewcze z kotłownią gazową Projektant: Edmund Wierzchowski
  6. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej i p.poż - Projektant: Edmund Wierzchowski
  7. Orzeczenie techniczne o stanie budynku (zawarte w dokumentacji)
 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 
 6. Przedmiary robót:

Ze względu na dużą objętość dokumentacji została ona zarchiwizowana i podzielona wg następującego klucza (p. 4, 5, 6):

 1. Geotechnika
 2. Projekt budowlany [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4]
 3. Projekt wykonawczy [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6]
 

Przedmiot przetargu: Usługa zarządzania lokalami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 25.05.2009r.

Termin składania ofert: 01.06.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty 
 2. Kosztorys ofertowy [ots] [pdf] [xlt]
 3. Wzór umowy 
 4. Wykaz usług
 

Przedmiot przetargu: Budowa boiska sportowego ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie

Data publikacji: 21.05.2009r.

Termin składania ofert: 10.06.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych 
 2. Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 3. Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 4. Wzór oferty 
 5. Istotne postanowienia umowy
 6. Dokumentacja projektowa 
 7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [cz.1] [cz.2]
 8. Przedmiar robót
 

Przedmiot przetargu: Usługa zarządzania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 14.05.2009r.

Termin składania ofert: 22.05.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1Wzór formularza oferty 
 2. Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy [ots] [pdf] [xlt]
  1. Załącznik nr 1A do umowy - Szczegółowy wykaz nieruchomości
  2. Załącznik nr 3A do umowy - Kalkulacja wynagrodzenia miesięcznego
  1. Załącznik nr 1B do umowy - Szczegółowy wykaz nieruchomości
  2. Załącznik nr 3A do umowy - Kalkulacja wynagrodzenia miesięcznego
 3. Załącznik nr 4Wykaz usług
 

Przedmiot przetargu: Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące

Data publikacji: 14.05.2009r.

Termin składania ofert: 25.05.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 

Przedmiot przetargu: Sprzątanie, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące

Data publikacji: 14.05.2009r.

Termin składania ofert: 22.05.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Modernizacją Ratusza Miejskiego w Kętrzynie

Data publikacji: 12.05.2009r.

Termin składania ofert: 20.05.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 

Przedmiot przetargu: Sprzątanie, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące

Data publikacji: 30.04.2009r.

Termin składania ofert: 11.05.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

Unieważnienie postępowania

 

Przedmiot przetargu: Urządzenie terenu do organizacji imprez plenerowych przy ul. Kajki w Kętrzynie – etap I: Budynek usługowy

Data publikacji: 23.04.2009r.

Termin składania ofert: 14.05.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty- załącznik nr 1 do SIWZ
 2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 2 do SIWZ
 3. Wzór wykazu osób i podmiotów- załącznik nr 3 do SIWZ
 4. Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ
 5. Dokumentacja projektowa :
  1. Projekt zagospodarowania terenu – opracowanie wielobranżowe – zał. nr 1 do pozwolenia na budowę.
  2. Projekt architektoniczno-budowlany budynku usługowego – opracowanie wielobranżowe – zał. nr 2 do pozwolenia na budowę.
  3. Projekt architektoniczno-budowlany widowni z kabiną reżyserki . Projektant: – zał. nr 6 do pozwolenia na budowę.
  4. Projekt ochrony akustycznej – zał. nr 4 do pozwolenia na budowę.
  5. Techniczne badania podłoża (w opracowaniu wielobranżowym zagospodarowania terenu)
 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 
 7. Przedmiary robót:
  1. Przedmiary robót objętych zamówieniem

Ze względu na dużą objętość dokumentacji została ona zarchiwizowana i podzielona wg następującego klucza:

 1. Projekt budowalny (5.1; 5.2) - [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6] [cz.7] [cz.8] [cz.9] [cz.10] [cz.11] [cz.12] [cz.13] [cz.14] [cz.15] [cz.16]
 2. Projekt wykonawczy (5.3; 5.4; 5.5; 6) - [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6] [cz.7] [cz.8] [cz.9] [cz.10] [cz.11] [cz.12] [cz.13] [cz.14] [cz.15] [cz.16] [cz.17] [cz.18] [cz.19] [cz.20]
 3. Kosztorysy (7.1)

Wyjaśnienie do SIWZ

 

Przedmiot przetargu: Budowa ulicy Jaśminowej w Kętrzynie

Data publikacji: 09.04.2009r.

Termin składania ofert: 30.04.2009r. 11.05.2009r. 15.05.2009r. 21.05.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty 
 2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 
 3. Wzór umowy 
 4. Dokumentacja projektowa 
  1. Projekt budowlany [cz.1] [cz.2] [cz.3]
  2. Projekt oświetlenia ulicznego [cz.1] [cz.2] [cz.3]
  3. Specyfikacja techniczna [cz.1] [cz.2] [cz.3]
  4. BIOZ
  5. Projekt stałej organizacji ruchu [cz.1] [cz.2]
  6. Projekt sieci wodociągowej
 5. Przedmiary robót

Modyfikacja SIWZ [1] [2] [3] [4]

Wyjaśnienia do SIWZ [1] [2]

Sprostowanie do wyjaśnień do SIWZ

Wynik postępowania

 
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2009-04-09 13:09:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-07-30 15:09:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki