Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_III_kw_2009_roku

Przedmiot przetargu: drugi ( kolejny ) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczonej na realizację i utrzymanie usług U-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Działka Nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00037205/4,

Cena wywoławcza: 244 600,00 zł

Wadium: 24 500,00 zł

Data publikacji: 14.09.2009r.

Termin przetargu: 20.10.2009r.

[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych stanowiących część obszaru funkcyjnego przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi:

 1. Działka nr 714/4 o pow. 824 m2, obręb 6, KW – OL1K/00013448/5/0, niezabudowana, położona przy ul. Świerkowej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 48 300,00 zł wadium - 4 900,00 zł  
 2. Działka nr 714/5 o pow. 517 m2, obręb 6, KW – OL1K/00013448/5/0, niezabudowana, położona przy ul. Świerkowej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 31 400,00 zł wadium - 3 200,00 zł  
 3. Działka nr 714/6 o pow. 605 m2, obręb 6, KW – OL1K/00013448/5/0, niezabudowana, położona przy ul. Świerkowej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 36 600,00 zł wadium - 3 700,00 zł
Data publikacji: 23.07.2009r.

Termin przetargu: 08.09.2009r.

[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości składającej się z działki nr 3-15 o powierzchni 0,1474ha, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 12 w Kętrzynie, KW OL1K/00016153/1, oraz znajdującego się na niej budynku o funkcji oświaty, nauki i kultury oraz sportowej, oraz powierzchnia 1.496m2, wchodzącej w skład działki nr 2-399/1 o powierzchni 1,0240ha, KW OL1K/00028005/6, przeznaczonej na cele edukacyjne i oświatowe – prowadzenie przedszkola niepublicznego, z wyłączeniem pomieszczeń znajdujących się na parterze i poddaszu budynku, posiadających odrębne wejście, które Gmina Miejska Kętrzyn pozostawia do własnej dyspozycji

Data publikacji: 13.07.2009r.

Termin przetargu: 10.08.2009r.

[Ogłoszenie]

 

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych stanowiących część obszaru funkcyjnego przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi:

 1. Działka nr 714/12 o pow. 1260 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035454/0, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 67 100,00 zł wadium - 6 800,00 zł  
 2. Działka nr 714/13 o pow. 1733 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035460/5, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 97 700,00 zł wadium - 9 800,00 zł 
 3. Działka nr 714/14 o pow. 1332 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035459/5, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Klonowej,
  Cena wywoławcza - 77 500,00 zł wadium - 7 800,00 zł 
 4. Działka nr 714/15 o pow. 1125 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035458/8, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 65 600,00 zł wadium - 6 600,00 zł 
Data publikacji: 08.07.2009r.

Termin przetargu: 25.08.2009r.

[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kętrzyna jako działka nr 373 o pow. 1579 m2, obręb 5, KW – OL1K/00013382/4, położona przy ul. Małej w Kętrzynie,  

Cena wywoławcza - 73.500,00 zł Wadium - 7.400,00 zł
Data publikacji: 08.07.2009r.

Termin przetargu: 25.08.2009r.

[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: Rokowania na wydzierżawienie na okres do dnia 18 września 2009r. części działki Nr 249 o powierzchni 0,1419ha, obręb 3, położonej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie, KW OL1K/00013684/1, o powierzchni 144m2, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu punktem sprzedaży w celu prowadzenia ogródka firmowego. 

Zaliczka - 300,00 zł
Data publikacji: 01.06.2009r.

Termin przetargu: 15.06.2009r.

[Ogłoszenie]

 
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2009-06-03 08:35:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-09-15 13:25:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki