Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_IV_kw_2009_roku

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Samulowskiego

 1. Działka nr 343/2 o pow. 892 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038721/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 50 300,00 zł wadium - 5 100,00 zł 
 2. Działka nr 343/3 o pow. 885 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038722/1, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 50 000,00 zł wadium - 5 000,00 zł 
 3. Działka nr 343/4 o pow. 1177 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038723/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 64 000,00 zł wadium - 6 400,00 zł 
 4. Działka nr 341/1 o pow. 726 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038710/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 300,00 zł wadium - 4 300,00 zł 
 5. Działka nr 341/2 o pow. 732 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038711/1, niezabudowana przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 600,00 zł wadium - 4 300,00 zł 
 6. Działka nr 341/3 o pow. 729 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038712/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 500,00 zł wadium - 4 300,00 zł 
 7. Działka nr 341/4 o pow. 932 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038713/5, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 52 200,00 zł wadium - 5 300,00 zł
Data publikacji: 19.10.2009r.

Termin przetargu: 25.11.2009r. godz. 1200

[Ogłoszenie] [Lokalizacja] [Zdjęcia nieruchomości]

 

Przedmiot przetargu: 

I. Drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych stanowiących część obszaru funkcyjnego przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi:
 1. Działka nr 714/13 o pow. 1733 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035460/5, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 97 700,00 zł wadium - 9 800,00 zł 
 2. Działka nr 714/14 o pow. 1332 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035459/5, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Klonowej,
  Cena wywoławcza - 77 500,00 zł wadium - 7 800,00 zł
Data publikacji: 19.10.2009r.

Termin przetargu: 24.11.2009r. godz. 1200

II. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi:
Działka nr 714/6 o pow. 605 m2, obręb 6, KW – OL1K/00013448/5, niezabudowana, położona przy ul. Świerkowej w Kętrzynie,
Cena wywoławcza - 36 600,00 zł wadium - 3 700,00 zł
Data publikacji: 19.10.2009r.

Termin przetargu: 24.11.2009r. godz.1300

[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu nr 2 o pow. 18,34 m2, wraz z udziałem 23/100 części działki nr 355/7 o pow. 282 m2, obręb 7, KW – OL1K/00036369/4, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej oraz udziału 4/100 części działki (drogi wewnętrznej) nr 355/6 o pow. 179 m2, obręb 7, KW – OL1K/00036368/7, położonej w Kętrzynie przy ul. Cukrowniczej.

Cena wywoławcza - 7.800,00 zł Wadium - 800,00 zł
Data publikacji: 09.10.2009r.

Termin przetargu: 18.11.2009r.

[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: Drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 87/4 o pow. 1200 m2, obręb 7, KW-OL1K/00037592/3, położonej przy ul. Bydgoskiej w Kętrzynie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi MNU-2. 

Cena wywoławcza - 62.600,00 zł Wadium - 6.300,00 zł
Data publikacji: 05.10.2009r.

Termin przetargu: 17.11.2009r.

[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: Drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kętrzyna jako działka nr 373 o pow. 1579 m2, obręb 5, KW – OL1K/00013382/4, położona przy ul. Małej w Kętrzynie,  

Cena wywoławcza - 73.500,00 zł Wadium - 7.400,00 zł
Data publikacji: 05.10.2009r.

Termin przetargu: 17.11.2009r.

[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości, stanowiącej działkę nr 6-339/3 o powierzchni 0,1257ha, położonej przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Kętrzynie, KW OL1K/00007973/9, przeznaczonej pod lokalizację nowego obiektu handlowo-usługowego – ustawienie kiosku do sprzedaży prasy typu „Budotechnika”.

Data publikacji: 06.10.2009r.

Termin przetargu: 29.10.2009r.

[Ogłoszenie]

 
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2009-10-07 15:46:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-11-12 14:24:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki