Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_I_kw_2010_roku

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego nr 1 pow. 123,31 m2 z przynależną piwnicą o pow. 30,26 m2, położonego na poziomie piwnic w budynku przy ul. Pocztowej 5 w Kętrzynie wraz z udziałem 191/1000 części działki nr 579/1 o pow. 940 m2, obręb 6, KW- OL1K/00006898/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 5.

Cena wywoławcza - 314 900,00 zł wadium - 15 800,00 zł

Data publikacji: 08.02.2010r. Termin przetargu: 18.03.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Inwentaryzacja] [Zdjęcia budynku]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego nr 2 pow. 123,11 m2, położonego na parterze budynku przy ul. Pocztowej 5 w Kętrzynie wraz z udziałem 153/1000 części działki nr 579/1 o pow. 940 m2, obręb 6, KW- OL1K/00006898/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 5.

Cena wywoławcza - 496 700,00 zł wadium - 24 900,00 zł

Data publikacji: 05.02.2010r. Termin przetargu: 16.04.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Inwentaryzacja] [Zdjęcia budynku]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej, stanowiącej część obszaru funkcyjnego opisanego symbolem UPS-2 przeznaczonego na realizację usług, przemysłu i składów, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kętrzyna jako

 • działka Nr 13/2 o pow. 13976 m2, KW – OL1K/00013697/5, obręb 4.
  Cena wywoławcza - 687 000,00 zł wadium - 34 400,00 zł
Data publikacji: 01.02.2010r. Termin przetargu: 15.04.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w udziałach po 1/3 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako:

 • działka nr 335/8 o pow. 62 m2, obręb 6, KW - OL1K/000037591/6, położona przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Kętrzynie, przeznaczonej pod budowę trzech boksów garażowych.
  Cena wywoławcza udziału 1/3 części działki nr 335/8 - 5 400,00 zł
  Wadium za udział 1/3 części działki nr 335/8 - 600,00 zł 
Data publikacji: 27.01.2010r. Termin przetargu: 09.03.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę, na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Kętrzynie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, oznaczonego w ewidencji gruntów miasta Kętrzyn jako część działki nr 90/1 obręb 1 o powierzchni 0,4150 ha wraz ze znajdującymi się na tym terenie urządzeniami targowiska i obiektem szaletu publicznego z wykorzystaniem na prowadzenie targowiska miejskiego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską w Kętrzynie, we wszystkie dni targowe zwyczajowo przyjęte:

 1. Działka nr 90/1 o pow. 4150 m2, obręb 1, zagospodarowana
  Cena wywoławcza: 415,00 zł Wadium:
  100,00 zł
Data publikacji: 15.01.2010r. Termin przetargu: 01.02.2010r. g. 10.30
[Ogłoszenie]

Załączniki

 1. Specyfikacja
 2. Formularz oferty
 3. Projekt umowy
 4. Wysokość opłaty targowej
 5. Zasady ustalania i poboru opłaty targowej
 6. Regulamin targowiska
 7. Podatek od nieruchomości za 2010 rok
 8. Stawki za korzystanie z szaletu

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego MNU-2 przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

 1. Działka nr 84/4 o pow. 924 m2, obręb 7, KW – OL1K/00034660/0, niezabudowana i działka nr 79 o pow. 181 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, stanowiąca drogę wewnętrzną, położone przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 70 700,00 zł wadium - 7 100,00 zł
Data publikacji: 15.01.2010r. Termin przetargu: 24.02.2010r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczonej na realizację i utrzymanie usług U-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

 1. Działka Nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00037205/4,
  Cena wywoławcza 255 800,00 zł wadium - 25 600,00 zł 
Data publikacji: 15.01.2010r. Termin przetargu: 24.02.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

 

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przy ul. Nasiennej (droga gruntowa), przeznaczonych pod rzemiosło produkcyjno-usługowe bez funkcji mieszkaniowej UR-1, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 1. Działka Nr 78/5 o pow. 12261 m2, KW – OL1K/00034253/4, obręb 1,
  Cena wywoławcza - 277 900,00 zł wadium - 27 800,00 zł

   

 2. Działka Nr 78/6 o pow. 11460 m2, KW – OL1K/00034254/1, obręb 1,
  Cena wywoławcza - 259 800,00 zł wadium - 26 000,00 zł
Data publikacji: 15.01.2010r. Termin przetargu: 23.02.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat udziałów w działce nr 1-90/4 o powierzchni 0,1555ha (inne tereny zabudowane o funkcji usługowej), położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Kętrzynie, KW OL1K/00035154/7, stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Kętrzyn, przeznaczonych pod lokalizację nowych obiektów handlowo-usługowych:

 • lokal nr 2a, znajdujący się w pawilonie nr I (udział 143/10.000 o powierzchni 22,23m2, powierzchnia zabudowy – 9m2, niezabudowana – 13,23m2) 
 • lokal nr 26, znajdujący się w pawilonie nr III (udział 288/10.000 o powierzchni 44,78m2, powierzchnia zabudowy – 18m2, niezabudowana – 26,78m2)
Data publikacji: 11.01.2010r. Termin przetargu: 18.02.2010r. g. 9.00
[Ogłoszenie]

Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych stanowiących część obszaru funkcyjnego przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi:

 1. Działka nr 714/13 o pow. 1733 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035460/5, niezabudowana, położona przy ul. Klonowej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 97 700,00 zł wadium - 9 800,00 zł
 2. Działka nr 714/14 o pow. 1332 m2, obręb 6, KW – OL1K/00035459/5, niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Klonowej,
  Cena wywoławcza - 77 500,00 zł wadium - 7 800,00 zł
Data publikacji: 08.01.2010r. Termin przetargu: 16.02.2010r. g. 12.00
Przedmiot przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego stanowiącego teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne:

 1. Działka nr 87/4 o pow. 1200 m2, obręb 7, KW – OL1K/00037592/3, niezabudowana, położona przy ul. Bydgoskiej w Kętrzynie,
  Cena wywoławcza - 62 600,00 zł wadium - 6 300,00 zł
Data publikacji: 08.01.2010r. Termin przetargu: 16.02.2010r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja działek ul. Klonowa] [Lokalizacja działki ul. Bydgoska]

 

Przedmiot przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Samulowskiego

 1. Działka nr 343/2 o pow. 892 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038721/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 50 300,00 zł wadium - 5 100,00 zł 
 2. Działka nr 343/3 o pow. 885 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038722/1, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 50 000,00 zł wadium - 5 000,00 zł 
 3. Działka nr 343/4 o pow. 1177 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038723/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 64 000,00 zł wadium - 6 400,00 zł 
 4. Działka nr 341/1 o pow. 726 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038710/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 300,00 zł wadium - 4 300,00 zł 
 5. Działka nr 341/2 o pow. 732 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038711/1, niezabudowana przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 600,00 zł wadium - 4 300,00 zł 
 6. Działka nr 341/3 o pow. 729 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038712/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 500,00 zł wadium - 4 300,00 zł 
 7. Działka nr 341/4 o pow. 932 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038713/5, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 52 200,00 zł wadium - 5 300,00 zł
Data publikacji: 08.10.2010r.

Termin przetargu: 17.02.2010r. godz. 1200

[Ogłoszenie] [Lokalizacja] [Zdjęcia nieruchomości]

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2010-01-11 10:33:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2010-03-04 12:21:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki