Przetargi ogłoszone w I kwartale 2010 roku

Przedmiot przetargu: Urządzenie terenu przy ul. M. Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych – etap II
Data publikacji: 23.03.2010r. Termin składania ofert: 06.04.2010r. g1000 g 1430
Ogłoszenie | Specyfikacja | Rozstrzygnięcie

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1
2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik Nr 2
3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3
3a. OŚWIADCZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 3a
4. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych- zał. nr 4
5. Wzór wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia- zał. nr 5
5a). Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia- zał. 5 a)
6. Wzór umowy- zał. nr 6.

7. Dokumentacja projektowa
7.1. Architektoniczna [cz1] [cz2] [cz3] [cz4] [cz5] [cz6] [cz7] [cz8] [cz9] [cz10] [cz11] [cz12] [cz13] [cz14]
Ze względu na wielkość dokumentacji projektowej jest ona skompresowana do formatu .rar i podzielona na archiwa. W celu jej otwarcia należy wszystkie załączniki (od 1 do 14) zapisać w komputerze a następnie uruchomić Ketrzyn_Amfiteatr.part01.rar.  
7.2. Wykonawcza [cz1] [cz2] [cz3] [cz4] [cz5] [cz6] [cz7] [cz8] [cz9] [cz10] [cz11] [cz12] [cz13] [cz14] [cz15] [cz16] [cz17] [cz18] [cz19] [cz20] [cz21] [cz22] [cz23] [cz24] [cz25] [cz26]
Ze względu na wielkość dokumentacji projektowej jest ona skompresowana do formatu .rar i podzielona na archiwa. W celu jej otwarcia należy wszystkie załączniki (od 1 do 26) zapisać w komputerze a następnie uruchomić 3656- Kętrzyn -Amfiteatr (PDF)- budowlany.part01.rar.

W przypadku problemów z ściągnięcem dokumentacji projektowej (architektonicznej i wykonawczej) prosimy o pisemne zgłoszenie zapotrzebowaia do Zamawiającego na wersję w postaci płyty CD, którą niezwłocznie prześlemy pocztą na adres wskazany w zapotrzebowaniu.

Przedmiot przetargu: Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn
Data publikacji: 18.03.2010r. Termin składania ofert: 25.03.2010r. g. 900
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. Nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a) 
 5. Wzór wykazu wykonanych usług- zał. nr 4 
 6. Wykaz sprzętu – zał. nr 5 
 7. Wzór wykazu osób- zał. nr 6 
 8. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zał. nr 6 a) 
 9. Wzór umowy - zał. nr 7 
 10. Wykaz urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn- zał. nr 8

Przedmiot przetargu: Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich i usługi powiązane
Data publikacji: 18.03.2010r. Termin składania ofert: 26.03.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1  
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. Nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a) 
 5. Wzór wykazu wykonanych usług- zał. nr 4 
 6. Wykaz sprzętu – zał. nr 5 
 7. Wzór wykazu osób- zał. nr 6 
 8. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zał. nr 6 a) 
 9. Wzór umowy - zał. nr 7

Przedmiot przetargu: Rozbiórka budynków gospodarczych Gminy Miejskiej Kętrzyn
Data publikacji: 15.03.2010r. Termin składania ofert: 30.03.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1
2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. Nr 2
3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3
4. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych- zał. nr 4
5. Wzór wykazu urządzeń i narzędzi- zał. nr 5
6. Wzór wykazu osób- zał. nr 6
7. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - zał. 6 a)
8. Wzór umowy - zał. nr 7
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 8

10. Wyciąg z dokumentacji:
ul. Bydgoska 3 - 5
- ul. Bydgoska 11a - 13a
- ul. Daszyńskiego 12
- ul. Daszyńskiego 17
ul. Ogrodowa 4 - 8

Przedmiot przetargu: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha
Data publikacji: 15.03.2010r. Termin składania ofert: 24.03.2010r. g. 1100
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. Nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - zał. nr 3 
 4. Wzór wykazu wykonanych usług- zał. nr 4 
 5. Wzór wykazu sprzętu – zał. nr 5 
 6. Wzór umowy - zał. nr 6

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską oraz inne usługi do realizacji w 2010 r. zadań Gminy MIejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych
Data publikacji: 02.03.2010r. Termin składania ofert: 10.03.2010r. g. 1100
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór formularza oferty
2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
4. Wzór wykazu wykonanych usług
5. Wzór wykazu niezbędnego sprzętu i maszyn
6. Wzór wykazu osób
6a. Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
7. Wzór umowy
8. Szczegółowy opis przedniotu zamówienia

Przedmiot przetargu: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych
Data publikacji: 02.03.2010r. Termin składania ofert: 10.03.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
 4. Wzór formularza cenowego 
 5. Wzór wykazu wykonanych dostaw
 6. Wzór umowy

Przedmiot przetargu: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Władysława Jagiełły w Kętrzynie na odcinku od ulicy Dolnej do ulicy Stefana Batorego
Data publikacji: 25.02.2010r. Termin składania ofert: 15.03.2010r. g. 1200
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP 
 4. Wzór wykazu wykonanych usług 
 5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
 6. Wzór wykazu osób
 7. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
 8. Wzór umowy
 9. Program funkcjonalno - użytkowy

Przedmiot przetargu: Urządzenie terenu przy ul. M. Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych – etap II
Data publikacji: 22.02.2010r. Termin składania ofert: 15.03.2010r. g. 1000 22.03.2010r.
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór formularza oferty
2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP 
4. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 
5. Wzór wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia
5a). Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
6. Wzór umowy

7. Dokumentacja projektowa
7.1. Architektoniczna [cz1] [cz2] [cz3] [cz4] [cz5] [cz6] [cz7] [cz8] [cz9] [cz10] [cz11] [cz12] [cz13] [cz14]
Ze względu na wielkość dokumentacji projektowej jest ona skompresowana do formatu .rar i podzielona na archiwa. W celu jej otwarcia należy wszystkie załączniki (od 1 do 14) zapisać w komputerze a następnie uruchomić Ketrzyn_Amfiteatr.part01.rar.  
7.2. Wykonawcza [cz1] [cz2] [cz3] [cz4] [cz5] [cz6] [cz7] [cz8] [cz9] [cz10] [cz11] [cz12] [cz13] [cz14] [cz15] [cz16] [cz17] [cz18] [cz19] [cz20] [cz21] [cz22] [cz23] [cz24] [cz25] [cz26]
Ze względu na wielkość dokumentacji projektowej jest ona skompresowana do formatu .rar i podzielona na archiwa. W celu jej otwarcia należy wszystkie załączniki (od 1 do 26) zapisać w komputerze a następnie uruchomić 3656- Kętrzyn -Amfiteatr (PDF)- budowlany.part01.rar.

W przypadku problemów z ściągnięcem dokumentacji projektowej (architektonicznej i wykonawczej) prosimy o pisemne zgłoszenie zapotrzebowaia do Zamawiającego na wersję w postaci płyty CD, którą niezwłocznie prześlemy pocztą na adres wskazany w zapotrzebowaniu.

„Wykonanie adaptacji projektu powtarzalnego pt.: ”Projekt architektoniczno-budowlany boisk sportowych Orlik 2012” pracowni projektowej Kulczyński Architekt sp. z o.o., ul. Zgoda 4m2 w Warszawie do warunków miejscowych w obrębie nieruchomości Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. M. Kopernika 12 w Kętrzynie”.

Data publikacji: 19.02.2010r.

Termin składania ofert: 26.02.2010r. g. 900

Ogłoszenie | Specyfikacja | Rozstrzygnięcie

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.24 ust.1 ustawy PZP 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy PZP 
 4. Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 5. Wzór wykazu osób 
 6. Wzór umowy
 7. Wzór wykazu usług
 8. Program funkcjonalno-użytkowy
 9. Orlik 2012 - koncepcja (rysunki)
 

http://ketrzyn-um.bip-wm.pl/public/?id=90955http://ketrzyn-um.bip-wm.pl/public/?id=90955Przedmiot przetargu: Wycinka drzew i krzewów w miejscu Urządzenia terenu przy ulicy Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych

Data publikacji: 08.02.2010r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Rozstrzygnięcie przetargu

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP 
 4. Wzór wykazu wykonanych usług 
 5. Wzór wykazu osób 
 6. Wzór umowy
 
Przedmiot przetargu: Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji uproszczonych

Data publikacji: 03.02.2010r.

Termin składania ofert: 11.02.2010r. g.1200

Ogłoszenie | Specyfikacja | Rozstrzygnięcie przetargu

Załączniki do SIWZ:

 1. Zakres rzeczowy zamówienia 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP 
 4. Wzór formularza oferty 
 5. Wzór formularza cenowego
 6. Wzór wykazu wykonanych usług
 7. Wzór umowy 
 8. Wzór wykazu osób
 

Przedmiot przetargu: Dostawa sprzętu i pomocy naukowych dla szkół Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach projektu POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA POPRZEZ DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN W SPRZĘT I POMOCE NAUKOWE
Data publikacji: 02.02.2010r. Termin składania ofert: 15.02.2010r. g. 1200
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 a) - f). 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 2 a) - f). 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. nr 3 a) - f). 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - zał. nr 4 a) - f). 
 5. Opis przedmiotu zamówienia cz.1 - zał. nr 5
 6. Opis przedmiotu zamówienia cz.2 - zał. nr 6
 7. Opis przedmiotu zamówienia cz.3 - zał. nr 7
 8. Opis przedmiotu zamówienia cz.4 - zał. nr 8
 9. Opis przedmiotu zamówienia cz.5 - zał. nr 9
 10. Opis przedmiotu zamówienia cz.6 - zał. nr 10
 11. Wzór wykazu wykonanych dostaw- zał. nr 11 
 12. Wzór umowy - zał. nr 12 a) - f).

Przedmiot przetargu: Usługi kominiarskie polegające na czyszczeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie
Data publikacji: 28.01.2010r. Termin składania ofert: 08.02.2010r. g. 1400

Szczegółowa informacja

Przedmiot przetargu: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Kętrzynie
Data publikacji: 13.01.2010r. Termin składania ofert: 03.02.2010r. g. 1200
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
 3. Wzór formularza oferty
 4. Wzór formularza cenowego 
 5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 
 6. Wzór wykazu osób
 7. Wzór wykazu narzędzi i urządzeń 
 8. Wzór umowy

 

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2010-01-13 14:36:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokołowski Mariusz
(2010-04-07 15:40:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki