Rejestr_wnioskow_2010

REJESTR WNIOSKÓW O WYDANIE DECYZJI I POSTANOWIENIA 

Numer karty

Jednostka

Typ

Nazwa dokumentu

Zakres przedmiotowy

Data dokumentu

Podmiot

Karta

A/11/2010 Burmistrz Miasta Kętrzyn Formularz A wniosek o decyzję Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomni zwierzę-tami na terenie miasta Kętrzyna. 06.12.2010r. PGK „Komunalnik”
Sp. z o.o., Pl. Sło-wiański 2, 11-400 Kętrzyn
otwórz
A/10/2010 Burmistrz Miasta Kętrzyn Formularz A wniosek o decyzję Decyzja o środowiskowych uwarunkowa-niach realizacji przedsięwzięcia „Budowa stacji paliw w miejscowości Kętrzyn”. 29.11.2010r. RP RESORT Sp z o.o. , Al. Przyjaciół 40A, 10-148 Olsztyn otwórz
A/9/2010 Burmistrz Miasta Kętrzyn Formularz A wniosek o decyzję Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzy-nie”. 13.08.2010r. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzy-nie,
ul. Wojska Polskiego 9,
11-400 Kętrzyn
otwórz
A/8/2010 Burmistrz Miasta Kętrzyn Formularz A wniosek o decyzję Decyzja o środowiskowych uwarunkowa-niach przedsięwzięcia „Poprawa warun-ków technicznych budynków miesz-kalnych Os. Piastowskie w Kętrzynie” poprzez remont 23 budynków miesz-kalnych, polegający na dociepleniu ścian budynków, dociepleniu stropo-dachów, remoncie klatek schodowych i instalacji systemu elektronicznego rozliczania kosztów energii cieplnej. 12.08.2010r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa PIONIER w Kętrzynie,
ul. I. Daszyńskiego 23, 11-400 Kętrzyn
otwórz
A/7/2010 Burmistrz Miasta Kętrzyn Formularz A wniosek o decyzję Decyzja o środowiskowych uwarunkowa-niach przedsięwzięcia „Budowa sięgacza ulicy Jana Brzechwy w Kętrzynie”. 09.08.2010r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Ostródzie,
ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda
otwórz
 A/6/2010 Burmistrz Miasta Kętrzyn Formularz A wniosek o decyzję Decyzja o środowiskowych uwarunkowa-niach przedsięwzięcia „Budowa stacji reduk-cyjno-pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości 1250 Nm3/h na potrzeby zakładu produkcyjnego Eco-Brasco Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 26 w Kętrzynie”.  16.06.2010r. Biuro Projektów NOW-EKO
Sp. z o.o. w Olsz-tynie,
ul. Dąbrowszczaków 39,10-542 Olsztyn
 otwórz
 A/5/2010 Burmistrz Miasta Kętrzyn Formularz A wniosek o decyzję zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn  19.02.2010r.  Usługi Transportowe Marcin Stawkowski, Plac Konstytucji 3-go Maja 3/45, 10-589 Olsztyn otwórz
 A/4/2010 Burmistrz Miasta Kętrzyn Formularz A wniosek o decyzję Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce nr 121/10 obręb 1 i miejsc parkingowych na działce nr 121/9 obręb 1 w Kętrzynie”.

12.04.2010r.

Starostwo Kętrzyńskie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn otwórz
 A/3/2010 Burmistrz Miasta Kętrzyn Formularz A wniosek o decyzję

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej w Kętrzynie”

na terenie działek numer: 714/18, 714/19, 714/20, 714/21, 636 obręb 6 miasto Kętrzyn.

19.02.2010r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn

otwórz

A/2/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz A

wniosek o decyzję

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego na potrzeby mieszkalno-usługowe oraz budowa wiaty na dz.ew. 6-909/5”.

29.01.2010r.

Adam Wasilewski, ul. Sienkiewicza 16a, 11-400 Kętrzyn

otwórz

A/1/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz A

wniosek o decyzję

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Remont i przebudowa Kina „Gwiazda” w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Domu Kultury”
ul. Sikorskiego 24a, dz. nr ewid. 3-138/2.”.

14.01.2010r.

Gmina Miejska Kętrzyn

otwórz

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2010-02-01 11:26:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2010-12-09 11:26:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki