Nieruchomosci_przeznaczone_do_zbycia_w_II_kw_2010_roku

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przy ul. Klonowej, przeznaczonych pod projektowaną zabudowę o wiodącej funkcji handlowo-usługowej z możliwością dopełnienia w niewielkim zakresie o funkcję mieszkalną „A 1 UH”, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 1. Działka Nr 912/2 o pow. 1030 m2, KW – OL1K/00039988/0, obręb 6,
  Cena wywoławcza - 66 900,00 zł wadium - 6 700,00 zł
 2. Działka Nr 912/3 o pow. 1290m2, KW – OL1K/00039985/9, obręb 6,
  Cena wywoławcza - 83 300,00 zł wadium - 8 400,00 zł
Data publikacji: 25.06.2010r. Termin przetargu: 04.08.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przy ul. Michała Kajki, przeznaczonych pod projektowaną zabudowę wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi MW-4, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 1. Działka Nr 98/14 o pow. 1902 m2, KW – OL1K/00039987/3, obręb 3,
  Cena wywoławcza - 97 800,00 zł wadium - 9 800,00 zł
 2. Działka Nr 98/18 o pow. 1423m2, KW – OL1K/00040096/0, obręb 3,
  Cena wywoławcza - 100 100,00 zł wadium - 10 100,00 zł
Data publikacji: 25.06.2010r. Termin przetargu: 04.08.2010r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w udziałach po 1/15 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 274/3 o pow. 696 m2, obręb 2, KW - OL1K/000039980/4, położonej przy ul. Piastowskiej w Kętrzynie, przeznaczonej pod budowę 15 boksów garażowych

Cena wywoławcza udziału 1/15 części działki nr 274/3 - 5 100,00 zł Wadium za udział 1/15 części działki nr 274/3 - 600,00 zł
Data publikacji: 21.06.2010r. Termin przetargu: 27.07.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości składającej się z działki nr 1-151 o powierzchni 7.047m2, położonej przy ulicy Obrońców Westerplatte 18 w Kętrzynie, KW OL1K/00028683/2, oraz znajdującego się na niej budynku o funkcji oświaty, nauki i kultury oraz sportowej, przeznaczonej na cele edukacyjne i oświatowe – prowadzenie przedszkola niepublicznego.

Cena wywoławcza – 13.300,00zł brutto (w tym VAT 22%) w stosunku miesięcznym
Data publikacji: 07.06.2010r. Termin przetargu: 14.07.2010r. g. 11.00
[Ogłoszenie]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości składającej się z działki nr 1-142/1 o powierzchni 2.835m2, położonej przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 46 w Kętrzynie, KW OL1K/00022124/4, oraz znajdującego się na niej budynku o funkcji oświaty, nauki i kultury oraz sportowej, przeznaczonej na cele edukacyjne i oświatowe – prowadzenie przedszkola niepublicznego 

Cena wywoławcza – 10.000,00zł brutto (w tym VAT 22%) w stosunku miesięcznym
Data publikacji: 07.06.2010r. Termin przetargu: 14.07.2010r. g. 9.00
[Ogłoszenie]

przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przy ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Wielkiego przeznaczonych pod zabudowę budynkami usługowymi z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej:

 1. Działka nr 140/4 o pow. 173 m2 i działka nr 405/11 o pow. 1358 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039967/7, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 241/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, przeznaczonej pod budowę parkingu,
  Cena wywoławcza - 146 200,00 zł wadium - 14 700,00 zł
 2. Działka nr 140/5 o pow. 160 m2 i działka nr 405/10 o pow. 602 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039968/4, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 120/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, przeznaczonej pod budowę parkingu,
  Cena wywoławcza - 76 400,00 zł wadium - 7 700,00 zł
 3. Działka nr 140/6 o pow. 160 m2 i działka nr 405/9 o pow. 656 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039969/1, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 129/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, przeznaczonej pod budowę parkingu,
  Cena wywoławcza - 81 800,00 zł wadium - 8 200,00 zł 
 4. Działka nr 140/7 o pow. 160 m2 i działka nr 405/8 o pow. 720 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039966/0, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 139/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, przeznaczonej pod budowę parkingu,
  Cena wywoławcza - 88 100,00 zł wadium - 8 900,00 zł
 5. Działka nr 140/8 o pow. 220 m2 i działka nr 405/7 o pow. 1102 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039965/3, przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem 208/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, przeznaczonej pod budowę parkingu,
  Cena wywoławcza - 126 400,00 zł wadium - 12 700,00 zł
 6. Działka nr 405/6 o pow. 1035 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039964/6, przeznaczona do sprzedaży łącznie z udziałem 163/1000 części działki nr 405/4 o pow. 2729 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039962/2, przeznaczonej pod budowę parkingu,
  Cena wywoławcza - 101 300,00 zł wadium - 10 200,00 zł
 7. Działka nr 405/2 o pow. 2468 m2, obręb 2, KW – OL1K/00039960/8, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością uzupełnienia o usługi podstawowe w parterze budynku.
  Cena wywoławcza - 196 700,00 zł wadium - 19 700,00 zł
Data publikacji: 25.05.2010r. Termin przetargu: 29.06.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie do dnia 30 września 2010r. części działki Nr 249 o powierzchni 0,1419ha, obręb3, położonej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie, KW OL1K/00013684/1, o powierzchni 144m2, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu punktem sprzedaży w celu prowadzenia ogródka firmowego 

Wadium - 300,00 zł
Data publikacji: 24.05.2010r. Termin przetargu: 08.06.2010r. g. 9.00
[Ogłoszenie]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczonej na realizację i utrzymanie usług U-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

Działka Nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00037205/4,
Cena wywoławcza 255 800,00 zł wadium - 25 600,00 zł
Data publikacji: 29.04.2010r. Termin przetargu: 11.06.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kętrzynie przy ul. Nasiennej (droga gruntowa), przeznaczonych pod rzemiosło produkcyjno-usługowe bez funkcji mieszkaniowej UR-1, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 1. Działka Nr 78/5 o pow. 12261 m2, KW – OL1K/00034253/4, obręb 1,
  Cena wywoławcza - 277 900,00 zł wadium - 27 800,00 zł
   
 2. Działka Nr 78/6 o pow. 11460 m2, KW – OL1K/00034254/1, obręb 1,
  Cena wywoławcza - 259 800,00 zł wadium - 26 000,00 zł
Data publikacji: 29.04.2010r. Termin przetargu: 09.06.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]

Przedmiot przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego MNU-2 przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Działka nr 84/4 o pow. 924 m2, obręb 7, KW – OL1K/00034660/0, niezabudowana i działka nr 79 o pow. 181 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, stanowiąca drogę wewnętrzną, położone przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie,

Cena wywoławcza - 70 700,00 zł    Wadium - 7 100,00 zł
Data publikacji: 29.04.2010r. Termin przetargu: 09.06.2010r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]
 

Przedmiot przetargu: Drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 87/4 o pow. 1200 m2, obręb 7, KW-OL1K/00037592/3, położonej przy ul. Bydgoskiej w Kętrzynie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi MNU-2.

Cena wywoławcza - 62 600,00 zł    Wadium - 6 300,00 zł
Data publikacji: 29.04.2010r. Termin przetargu: 08.06.2010r. g. 13.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja]
  

Przedmiot przetargu: Drugi ( kolejny ) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Kętrzynie przy ul. Andrzeja Samulowskiego

 1. Działka nr 343/2 o pow. 892 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038721/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 50 300,00 zł wadium - 5 100,00 zł
 2. Działka nr 343/3 o pow. 885 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038722/1, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 50 000,00 zł wadium - 5 000,00 zł
 3. Działka nr 343/4 o pow. 1177 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038723/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 64 000,00 zł wadium - 6 400,00 zł 
 4. Działka nr 341/1 o pow. 726 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038710/4, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 300,00 zł wadium - 4 300,00 zł
 5. Działka nr 341/2 o pow. 732 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038711/1, niezabudowana przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 600,00 zł wadium - 4 300,00 zł
 6. Działka nr 341/3 o pow. 729 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038712/8, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 42 500,00 zł wadium - 4 300,00 zł
 7. Działka nr 341/4 o pow. 932 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00038713/5, niezabudowana, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem 1/7 części działek nr 342 o pow. 803 m2 i nr 341/11 o pow. 124 m2 , obręb 7, KW – OL1K/00013373/8, stanowiących drogę wewnętrzną.
  Cena wywoławcza - 52 200,00 zł wadium - 5 300,00 zł
Data publikacji: 29.04.2010r. Termin przetargu: 08.06.2010r. g. 12.00
[Ogłoszenie] [Lokalizacja] [Zdjęcia nieruchomości]

Przedmiot przetargu: pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie do dnia 30 września 2010r. części działki Nr 249 o powierzchni 0,1419ha, obręb3, położonej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie, KW OL1K/00013684/1, o powierzchni 144m2, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu punktem sprzedaży w celu prowadzenia ogródka firmowego 

Wadium - 300,00 zł
Data publikacji: 19.04.2010r. Termin przetargu: 04.05.2010r. g. 13.00
[Ogłoszenie]

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2010-04-21 12:44:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2010-06-25 15:07:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki