Przetargi ogłoszone w III kwartale 2010 roku

Przedmiot przetargu: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych

Data publikacji: 17.09.2010r. Termin składania ofert: 27.09.2010r. g. 1000
OgłoszenieSpecyfikacja
Załączniki do SIWZ:
 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1  
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP– zał. nr 2 a)-c)
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP- zał. nr 3a); 
 5. Wzór formularza cenowego – zał. nr 4 a)-c), 
 6. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 5 a)-c) 
 7. Wzór umowy– zał. nr 6 

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską oraz inne usługi do realizacji w 2010 r. zadań Gminy Miejskiej Kętrzynw ramach robót publicznych

Data publikacji: 17.09.2010r. Termin składania ofert: 27.09.2010r. g. 1100
OgłoszenieSpecyfikacja
Załączniki do SIWZ:
 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1  
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP– zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP- zał. nr 3a); 
 5. Wzór wykazu wykonanych usług – zał. nr 4, 
 6. Wzór wykazu niezbędnego sprzętu i maszyn - zał. nr 5
 7. Wzór wykazu osób– zał. nr 6, 
 8. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia– zał. nr 6a  
 9. Wzór umowy– zał. nr 7 do SIWZ 
 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 8,

Przedmiot przetargu: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Składowej w Kętrzynie

Data publikacji: 30.08.2010r. Termin składania ofert: 08.09.2010r. g. 1000
OgłoszenieSpecyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 do SIWZ 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Wzór wykazu wykonanych usług projektowych – zał. nr 4, 
 6. Wzór wykazu osób – zał. nr 5, 
 7. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zał. nr 6 do SIWZ, 
 8. Wzór umowy – zał. nr 7 do SIWZ 
 9. Program Funkcjonalno – Użytkowy – zał. nr 8,
  Załącznik do PFU

Przedmiot przetargu: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe ulicy Górnej wraz z sięgaczami w Kętrzynie
Data publikacji: 27.08.2010r. Termin składania ofert: 06.09.2010r. g. 1000
OgłoszenieSpecyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 do SIWZ 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP– zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP- zał. nr 3a; 
 5. Wzór wykazu wykonanych usług projektowych- zał. nr 4
 6. Wzór wykazu osób– zał. nr 5 
 7. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia– zał. nr 6 
 8. Wzór umowy– zał. nr 7 
 9. Program Funkcjonalno - Użytkowy - zał. nr 8  [Zał. nr 1 do PFU] [Zał. nr 2 do PFU]

Przedmiot przetargu: Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych. Zagospodarowanie placów zabaw na terenie Szkół Podstawowych nr 1, nr 3, nr 4 oraz Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”, wraz z dostawą i montażem wyposażenia placu
Data publikacji: 16.08.2010r. Termin składania ofert: 31.08.2010r. g. 1200
Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP– zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych- zał. nr 4a)-d) 
 6. Wzór wykazu osób - zał. nr 5a)-d) 
 7. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia- zał. 6a)-d) 
 8. Wzór umowy- zał. nr 7. 
 9. Dokumentacja projektowa

  1. Szkoła podstawowa nr 1 przy ul. Kopernika 12 w Kętrzynie

  2. Szkoła podstawowa nr 3 przy ul. Bydgoskiej 1 w Kętrzynie

  3. Szkoła podstawowa nr 4 przy ul. Moniuszki 1 w Kętrzynie

  4. Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Kętrzynie


   
 10. Przedmiary [SP nr 1] [SP nr 3] [SP nr 4] [ZS nr 1]
 11. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowy ulic: J. Brzechwy, J. Kochanowskiego, M. Konopnickiej, Granicznej, E. Orzeszkowej, sięgacza ulicy J. Brzechwy w Kętrzynie
Data publikacji: 11.08.2010r. Termin składania ofert: 19.08.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 do SIWZ 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – zał. nr 2 a)-c) 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Wzór wykazu osób – zał. nr 4 a)-c) do SIWZ, 
 6. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zał. nr 5 a)-c) do SIWZ, 
 7. Wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ 

Przedmiot przetargu: Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie
Data publikacji: 03.08.2010r. Termin składania ofert: 11.08.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1a); 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik nr 2; 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3; 
 5. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 4 do SIWZ 
 7. Wzór umowy - zał. nr 5.

Przedmiot przetargu: Zakup drewnianego domku, stolików do piaskownicy, zjeżdżalni z tunelem na plac zabaw w ramach inwestycji „Urządzenie terenu przy ulicy Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych”
Data publikacji: 03.08.2010r. Termin składania ofert: 11.08.2010r. g. 1100
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – zał. nr 2; 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3; 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I – zał. nr 4 do SIWZ 
 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II – zał. nr 5 do SIWZ 
 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III – zał. nr 6 do SIWZ 
 8. Wzór formularza cenowego - zał. nr 7 a)-c); 
 9. Wzór umowy - zał. nr 8 do SIWZ.

Przedmiot przetargu: Sprzątanie, utrzymanie zimowe chodników, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące
Data publikacji: 30.07.2010r. Termin składania ofert: 09.08.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 
 2. Wzór formularza kalkulacji - zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. Nr 3 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 4 
 5. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych - zał. nr 4a) 
 6. Wzór umowy - zał. nr 5 
 7. Wzór wykazu urządzeń i narzędzi - zał. nr 6 
 8. Wzór wykazu wykonanych usług- zał. nr 7 

Przedmiot przetargu: Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych. Zagospodarowanie placów zabaw na terenie Szkół Podstawowych nr 1, nr 3, nr 4 oraz Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”, wraz z dostawą i montażem wyposażenia placu
Data publikacji: 27.07.2010r. Termin składania ofert: 11.08.2010r. g. 900
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – zał. nr 2 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych- zał. nr 4 
 6. Wzór wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia- zał. nr 5 
 7. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia- zał. 5 a) 
 8. Wzór umowy- zał. nr 6. 
 9. Dokumentacja projektowa

  1. Szkoła podstawowa nr 1 przy ul. Kopernika 12 w Kętrzynie

  2. Szkoła podstawowa nr 3 przy ul. Bydgoskiej 1 w Kętrzynie

  3. Szkoła podstawowa nr 4 przy ul. Moniuszki 1 w Kętrzynie

  4. Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Kętrzynie


   
 10. Przedmiary [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4]
 11. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.
 

Przedmiot przetargu: Zakup drewnianego domku, stolików do piaskownicy, zjeżdżalni z tunelem oraz stonogi- tunelu z częścią przedłużającą na plac zabaw w ramach inwestycji „Urządzenie terenu przy ulicy Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych”
Data publikacji: 26.07.2010r. Termin składania ofert: 03.08.2010r. g. 900
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – zał. nr 2; 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3; 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I – zał. nr 4 do SIWZ 
 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II – zał. nr 5 do SIWZ 
 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III – zał. nr 6 do SIWZ 
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV – zał. nr 7 do SIWZ 
 9. Wzór formularza cenowego - zał. nr 8 a)-d); 
 10. Wzór umowy - zał. nr 9 do SIWZ.

Przedmiot przetargu: Dostawa roślin jednorocznych i wieloletnich dla Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach inwestycji: Urządzenie terenu przy ul. Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych - etap II
Data publikacji: 21.07.2010r. Termin składania ofert: 29.07.2010r. g. 900
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty 
 2. Załącznik nr 1a - Wzór formularza cenowego 
 3. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP 
 4. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP 
 5. Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP 
 6. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych dostaw 
 7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Przedmiot przetargu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
Data publikacji: 21.07.2010r. Termin składania ofert: 31.08.2010r. g. 1000 20.09.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przedmiot przetargu: Zakup mebli do budynku usługowego w ramach inwestycji: Urządzenie terenu przy ulicy Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych – etap II ”.
Data publikacji: 15.07.2010r. Termin składania ofert: 23.07.2010r. g. 900
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
 2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
 3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
 4. Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
 5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
 6. Załącznik nr 5 - Szkic nr 1
 7. Załącznik nr 6 - Szkic Nr 2

Uwaga!!! Pliki z uwagi na wielkość proszę w pierwszej kolejności o zapisanie na dysku !

 

Przedmiot przetargu: Podłączenie monitoringu wizyjnego terenu przy ul. Kajki do systemu miejskiego monitoringu miasta w ramach inwestycji : "Urządzenie terenu przy ul. Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych - etap II".
Data publikacji: 12.07.2010r. Termin składania ofert: 27.07.2010r. g. 900
Ogłoszenie | Specyfikacja |

Załączniki do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
 2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
 3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
 4. Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
 5. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia...
 6. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Uwaga!!! Pliki z uwagi na wielkość proszę w pierwszej kolejności o zapisanie na dysku !

Dokumentacja
 1. Załącznik nr 1 - Rys. 1
 2. Załącznik nr 2 - Rys. 2
 3. Załącznik nr 3 - Rys. 3
 4. Załącznik nr 4 - Rys. 4
 5. Załącznik nr 5 - Rys. 5
 6. Załącznik nr 6 - Rys. 6
 7. Załącznik nr 7 - Rys. 7
 8. Załącznik nr 8 - Rys. 8
 9. Załącznik nr 9 - Rys. 9
 10. Załącznik nr 10 - Rys. 10
 11. Załącznik nr 11 - Lokalizacja dodatkowych kamer

 

 

Przedmiot przetargu: Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji: "Urządzenie terenu przy ul. Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych - etap II".
Data publikacji: 07.07.2010r. Termin składania ofert: 15.07.2010r. g. 900
Ogłoszenie | Specyfikacja |

Załączniki do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
 2. Załącznik nr 1a - Załącznik cenowy
 3. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
 4. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
 5. Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
 6. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia...
 7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Przedmiot przetargu: Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych. Zagospodarowanie placów zabaw na terenie szkół podstawowych nr 1, nr 3, nr 4 oraz Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła" wraz z dostawą i montażem wyposażenia placu.
Data publikacji: 06.07.2010r. Termin składania ofert: 21.07.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
 2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
 3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
 4. Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP 
 5. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia... 
 6. Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 7. Załącznik nr 5a - Wzór oświadczenia, że osoby, które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 
 8. Załącznik nr 6 - Wzór umowy
 9. Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa:

1. Szkoła podstawowa nr 1 przy ul. Kopernika 12 w Kętrzynie

2. Szkoła podstawowa nr 3 przy ul. Bydgoskiej 1 w Kętrzynie

3. Szkoła podstawowa nr 4 przy ul. Moniuszki 1 w Kętrzynie

4. Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Kętrzynie

Uwaga!!! Pliki z uwagi na wielkość proszę w pierwszej kolejności o zapisanie na dysku !

 

 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: Budowa Boisk Sportowych w Ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012

Data publikacji: 02.07.2010r. Termin składania ofert: 12.07.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty 
 2. Załącznik nr 2a)-d) - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
 3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
 4. Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP 
 5. Załącznik nr 4a)-d) - Wzór wykazu osób  
 6. Załącznik nr 5a)-d) - Wzór oświadczenia, że osoby, które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 
 7. Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Przedmiot przetargu: Zaprojektowanie i wykonanie sięgacza ulicy Jana Brzechwy w Kętrzynie

Data publikacji: 02.07.2010r. Termin składania ofert: 26.07.2010r. g. 1300
Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty 
 2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
 3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
 4. Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP 
 5. Załącznik nr 4ab - Wzór wykazu wykonanych usług i robót budowlanych 
 6. Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób  
 7. Załącznik nr 5a - Wzór oświadczenia, że osoby, które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 
 8. Załącznik nr 6 - Wzór umowy
 9. Załącznik nr 7 - Program funkcjonalno - użytkowy 

Przedmiot przetargu: Budowa ulic Jana Brzechwy, Jana Kochanowskiego w Kętrzynie - II etap

Data publikacji: 02.07.2010r. Termin składania ofert: 26.07.2010r. g. 1200
Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty 
 2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
 3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
 4. Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP 
 5. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 
 6. Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia 
 7. Załącznik nr 5a - Wzór oświadczenia, że osoby, które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 
 8. Załącznik nr 6 - Wzór umowy 
 9. Załacznik nr 7 - Dokumentacja projektowa
 10. Wyjaśnienie do SIWZ
 • 7.1. BIOZ
 • 7.2. STWIOR [cz.1] [cz.2]
 • 7.3. Projet wykonawczy Brzechwy Konopnickiej [cz.1] [cz.2]
 • 7.4. Projekt wykonawczy oswietlenie uliczne [cz.1] [cz.2]
 • 7.5. Projekt wykonawczy Orzeszkowej [cz.1] [cz.2]
 • 7.6. Projekt wykonawczy Kochanowskiego Graniczna [cz.1] [cz.2]
 • 7.7. Projekt wykonawczy kanalizacja deszczowa [cz.1] [cz.2]
 • 7.8. Projekt stałej organizacji ruchu [cz.1] [cz.2]
 • 7.9. Mapa zakresu robót

Wytworzył:
Mariusz Sokołowski
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2010-07-02 11:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2010-10-01 09:19:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki