Wybory_Samorządowe_2010

Na tej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące przeprowadzenia na terenie miasta Kętrzyn wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Osoby szerzej zainteresowane tą tematyką zapraszamy na strony Państwowej Komisji Wyborczej

31.01.2011r. - Informacja Dyrektora Olsztyńskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25.01.2011r. w sprawie sprawodań finansowych komitetów wyborczych [więcej]

  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 15.12.2010r. podający do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych [więcej]
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 21.09.2010r. podający do publicznej wiadomości informację o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach województwa warmińsko - mazurskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. [więcej]
  • Numery statystyczne miejscowości województwa warmińsko - mazurskiego, zgodnie z właściswością terytorialną Komisarza Wyborczego w Olsztynie, wg załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz. 1573 z późn. zm.: [więcej]
 
31.12.2010r. - Obiweszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Kętrzynie [więcej]
 
15.12.2010r. - Obiweszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 r. dot. informacji o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych [więcej]
 
06.12.2010r. - Obiweszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego [więcej]
 
25.11.2010r. - Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2010 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego - miasto Kętrzyn [więcej]
 

23.11.2010r. - Wyniki Wyborów Samorządowych w Kętrzynie:

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Rada Miejska w Kętrzynie

 
17.11.2010r. - Składy obwodowych komisji wyborczych w Kętrzynie [więcej]
 
08.11.2010r. - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętrzynie z dnia 4 listopada 2010r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Kętrzyn
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [więcej]
 

08.11.2010r. - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętrzynie z dnia 4 listopada 2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kętrzynie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:

 
05.11.2010r. - Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętrzynie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. [więcej]
 
03.11.2010r. - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętrzynie z dnia 3 listopada 2010r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Kętrzynie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [więcej]
 
03.11.2010r. - Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętrzynie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie losowania numerów list [więcej]
 
02.11.2010r. - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętrzynie z dnia 2 listopada 2010r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Kętrzynie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [więcej]
 
02.11.2010r. - Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętrzynie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie publicznego losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. [więcej]
 
29.10.2010r. - Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętrzynie z dnia 29.10.2010r. w sprawie losowania numerów list [więcej]
 
20.10.2010r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 20.10.2010r. dot. obwodów wyborczych [więcej]
 
13.10.2010r. - Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętrzynie z dnia 12.10.2010r. w sprawie składu  Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętrzynie oraz miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz kandydatów na Burmistrza Miasta Kętrzyn. [więcej]
 

08.10.2010r. - Składy komisji wyborczych:

 
28.09.2010r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 27 września 2010 roku dot. okręgów wyborczych [więcej]
 
24.09.2010r. - Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych [więcej]
 
24.09.2010r. - Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów do składów komisji wyborczych [więcej]
 
22.09.2010r. - Zarządzenie Nr 321/10 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21 września 2010r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Kętrzyna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010r.

[Załącznik] WYKAZ MIEJSC NA TERENIE MIASTA KĘTRZYNA przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010r.
 

22.09.2010r. - Informacja PKW o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta [więcej]
Załącznik nr 1 - Wykaz osób popierających
Załącznik nr 2 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego
Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne
Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 
Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata na radnego — obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim
Załącznik nr 7 - Zgłoszenie kandydata na wójta / burmistrza / prezydenta
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

 
21.09.2010r. - Informacja PKW w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi [więcej] 
 
21.09.2010r. - Informacja PKW o głosowaniu przez pełnomocnika [więcej] 
 
21.09.2010r. - Informacja PKW o czynnym i biernym prawie wyborczym [więcej] 
 
21.09.2010r.ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast + kalendarz wyborczy [więcej]

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2010-09-21 14:47:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2011-01-31 08:49:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki